Analiza stanu technicznego i kosztów eksploatacji wielooperacyjnych maszyn leśnych oraz forwarderów pracujących w polskich lasach

Cena: 34,80 zł

(Cena netto: 33,14 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Analiza stanu technicznego i kosztów eksploatacji wielooperacyjnych maszyn leśnych oraz forwarderów pracujących w polskich lasach
Autor: Roland Żabierek
Wydawca: Roland Żabierek
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 174
Wymiary: 149x221 mm
Okładka miękka
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka Analiza stanu technicznego i kosztów eksploatacji wielooperacyjnych maszyn leśnych oraz forwarderów pracujących w polskich lasach jest pracą doktorską Ronalda Żabierka, studenta Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.


"Celem pracy było poznanie zależności, mających wpływ na koszty eksploatacyjne wybranych forwarderów i harwesterów pracujących na polskim rynku. Uwzględniając rodzaj i model maszyny, przeprowadzono próbę oceny wpływu wieku i ich wielkości na: stopień zużycia części zamiennych, napraw, zużycia paliwa, i ilości pozyskanego lub zerwanego surowca drzewnego. Wyniki tych analiz ujęto w przekrojówy sposób zgodnie z klasyfikacją kosztów stałych i zmiennych. Zakres obejmował zbadanie jak duży wpływ na koszty eksploatacji wybranych maszyn mają:
- koszty płacy operatora,
- koszty paliwa, olejów, smarów,
- koszty części zamiennych.
- koszty serwisów, napraw, remontów.
- amortyzacja,
- leasing lub kredyt,
- koszty transportu maszyn,
- koszty garażowania i ubezpieczenia?
Powyższa analiza kosztów odniesiona została do rzeczywistej wydajności danej maszyny, której miarą była ilość pozyskanej lub zerwanej masy surowca drzewnego, bez uwzględniania rodzaju i gatunku surowca, czy miejsca jego pozyskania. Nie uwzględniano tych czynników, gdyż zleceniodawca tego typu prac, w stawkach za wykonaną pracę nie zawsze wyróżnia takie kryteriów.
Cel pracy jest celem utylitarnym, to znaczy takim, który wskazuje, na jakie czynniki (zagrożenia, szanse) powinni zwracać uwagę aktualni lub przyszli właściciele maszyn leśnych.
Oprócz przebadania faktycznych kosztów utrzymania technicznego maszyn leśnych, kolejnym zadaniem było określenie wieku tych maszyn i porównanie tego parametru z maszynami leśny mi pracującymi w innych krajach.
Badania terenowe przeprowadzono na stosunkowo szerokim spektrum maszyn. Były to maszyny należące do prywatnych użytkowników jak i Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zebrane dane obejmowały swym zakresem trzy lata eksploatacji maszyn."

SPIS TREŚCI:
WSTĘP
1. STAN BADAŃ
2. CEL I ZAKRES PRACY
3. HIPOTEZY ROBOCZE
4. PRZEGLĄD LITERATURY
    4.1. Historia zastosowania maszyn leśnych
    4.2. Podział maszyn wielooperacyjnych i forwarderów
        4.2.1 Podział harwesterów
        4.2.2 Podział forwarderów
    4.3. Strategie stosowania maszyn leśnych
    4.4. Aspekt ekologiczny stosowania maszyn leśnych
    4.5. Aspekt ekonomiczny stosowania maszyn leśnych
        4.5.1. Koszty
        4.5.2. Czas pracy
    4.6. Aspekt eksploatacyjny stosowania maszyn leśnych
        4.6.1. Jakość maszyn
        4.6.2. Czas pracy maszyn
        4.6.3. Zużycie maszyn
        4.6.4. Eksploatacja i naprawy maszyn
        4.6.5. Klasyfikacja elementów procesu eksploatacji
        4.6.6. Aspekty heurystyczne
5. METODYKA
    5.1. Określenie liczby forwarderów i harwesterów w Polsce
    5.2. Przygotowanie kwestionariuszy
    5.3. Badania terenowe
    5.4. Obróbka zebranych danych
    5.5. Przedmiot badań
    5.6. Miejsce badań
    5.7. Metoda zbierania danych
    5.8. Określenie składowych kosztów stałych i zmiennych
    5.9. Rachunek zysków i strat
    5.10. Obliczenia statystyczne
6. WYNIKI
    6.1. Maszyny wielooperacyjne i forwardery w Polsce
        6.1.1 Liczba forwarderów i harwesterów
        6.1.2 Forwardery i harwestery w posiadaniu prywatnych przedsiębiorców
        6.1.3 Forwardery i harwestery w posiadaniu jednostek Lasów Państwowych
    6.2. Rozmieszczenie maszyn wielooperacyjnych i forwarderów poddanych szczegółowym badaniom
        6.2.1. Producenci maszyn
        6.2.2. Podział maszyn ze względu na moc silników
        6.2.3. Podział maszyn ze względu na czasokres eksploatacji
        6.2.4. Przeciętne przebiegi maszyn
        6.2.5. Przeciętne ilości zerwanego i pozyskanego surowca drzewnego
    6.3. Charakterystyka parametrów ekonomicznych maszyn wielooperacyjnych i forwarderów- koszty zmienne
        6.3.1. Koszty paliwa, smarów i olejów
        6.3.2. Koszty części zamiennych
        6.3.3. Koszty serwisu, napraw i przeglądów
        6.3.4. Koszty płacy operatora
        6.3.5. Koszt} transportu maszyn
    6.4. Charakterystyka parametrów ekonomicznych maszyn wielooperacyinych i forwarderów - koszty stale
        6.4.1. Koszty amortyzacji, kredytu i leasingu
        6.4.2. Koszty ubezpieczenia
        6.4.3. Koszty przechowywania maszyn
    6.5. Analiza kosztów eksploatacji maszyn wielooperacyjnych i forwarderów
    6.6. Przychody wynikające z użytkowania maszyn wielooperacyjnych i forwarderów
    6.7. Rachunek zysków i strat wynikających z użytkowania maszyn wielooperacyjnch i forwarderów
        6.7.1. Zyski (starty) uzyskane w zależności od klas wielkości forwarderów i harwesterów
        6.7.2. Zyski (starty) uzyskane w zależności od klas wieku forwarderów i harwesterów
7. PODSUMOWANIE I DYSKUSJA WYNIKÓW
8. WNIOSKI 
SUMMARY
LITERATURA
WYKAZ TABEL
WYKAZ RYCIN

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 66 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range