Arborystyka - podręcznik bezpiecznej pracy II

Produkt niedostępny
Tytuł: Arborystyka - podręcznik bezpiecznej pracy II
Autor:  Andrzej Skup
Wydawca: ARBOR
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 164
Wymiary: 165x235 mm
Okładka miękka
ISBN  978-83-928269-1-0
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Książka "ARBORYSTYKA – PODRĘCZNIK BEZPIECZNEJ PRACY II" jest to wydanie drugie podręcznika arborystyki, który pod tym samym tytułem ukazał się w roku 2008. Zgodnie z deklaracją zostały w nim uwzględnione uwagi czytelników, które autor uznał za warte podkreślenia.
 
Wprawdzie podręcznik w podstawowej treści odnosi się do technik wspinaczki po drzewach i wykonania pracy w koronach drzew, to w niniejszym wydaniu został rozszerzony o rozdział obejmujący techniki ścinki z poziomu ziemi drzew tzw. trudnych. Dopisanie tego rozdziału uznałem za konieczne, gdyż okazało się, że wycinką zajmują się pracownicy-samoucy, którzy codzienne ryzykują życiem swoim i życiem osób postronnych, a nadto niejednokrotnie wręcz dewastują sąsiednie drzewa.
 
Książka posiada 264 strony tekstu, zawiera 267 fotografii i ponad 40 rysunków.
Przedmowa
Rozdział 1. BEZPIECZEŃSTWO
Podstawy prawne przesterzegania zasad bezpieczeństwa
Podstawowe zasady bezpieczeństwa
Środki ochrony indywidualnej (PPE)
Indywidualne wyposażenie uzupełniające
Sprzęt do wspinaczki i asekuracji
Węzły
Odzież robocza
Ocena ryzyka zawodowego
Szkolenia BHP
Ramowe programy szkoleń BHP
Nadzór oraz kierowanie pracami
Rozdział 2. PILARKA I SPRZĘT POMOCNICZY
Pilarka
Budowa pilarki z silnikiem spalinowym
Przygotowanie pilarki do pracy
Obsługa codzienna
Narzędzia i wyposażenie warsztatu
Kanistry i skrzynka narzędziowa
Warsztat
Sprzęt pomocniczy
Rozdział 3. ŚCINKA DRZEW Z POZIOMU ZIEMI
Czynności poprzedzające ścinkę
Rozpoznanie terenu
Oględziny drzewa
Zabezpieczanie terenu
Teoria i praktyka ścinki drzew
Obranie kierunku obalania
Ścieżki odwrotu
Ścinanie drzew stojących pionowo
Ścinanie drzew pochylonych
Ścinanie drzew pękniętych wzdłuż włókien i drzew wielopniowych
Ścinanie drzewa z murszem
Ścinanie drzew zawieszonych
Usuwanie wywrotów, wiatrowałów i drzew złamanych
Przerzynanie kłody
Przerzynanie kłody bez krzywizn, leżącej na terenie płaskim
Przerzynanie kłody podpartej z dwóch stron
Przerzynanie kłody podpartej z jednej strony (wiszącej)
Rozdział 4. PRACE NA WYSOKOŚCI - CIĘCIA PIELĘGNACYJNE I CIĘCIA TECHNICZNE
Prace przygotowawcze wykonywane na ziemi
Rozpoznanie terenu
Oględziny drzewa
Zabezpieczanie terenu
Przygotowanie sprzętu wspinaczkowego
Przygotowanie pilarki do pracy na drzewie
Wejście na drzewo
Wejście przy pomocy drabiny
Montaż stanowiska rzutką z liny roboczej
Montaż stanowiska przy pomocy rzutki z ciężarkiem
Wejście po linie za pomocą prusika
Wejście po linie za pomocą przyrządów zaciskowych
Pokonywanie wysokości techniką przerzucania liny
Wejście technika przerzucania liny z wykorzystaniem tyczki
Wejście przy pomocy drzewołazów
Zasady wyboru stanowiska asekuracyjnego
Techniki wspinaczki po drzewie
Wspinaczka po drzewie w pionie
Przechodzenie w poziomie
Przechodzenie w skosie
Wahadło na linie
Przeciąganie na linie
Stanowisko asekuracyjne pośrednie i przekierowania
Schodzenie
Organizacja stanowiska pracy
Podejmowanie narzędzi
Praca pilarką łańcuchową - zasady stabilizowania stanowiska do pracy
Praca narzędziami ręcznymi - zasady stabilizowania stanowiska do pracy
Przygotowanie do pracy na drzewie
Zabezpieczenie pozycji pracy
Uruchamianie pilarki na drzewie
Trzymanie pilarki i pozycje pracy
Praca na drzewie - cięcia gałęzi i konarów
Techniki cięcia piłami ręcznymi
Techniki cięcie pilarkami
Uwalnianie zakleszczonej piły
Uwagi praktyczne
Cięcie końcowe, wyrównujące
Normy jakości cięć
Budowa morfologiczna - formy pokrojowe, cechy dendrometryczne
Budowa anatomiczna drzewa - tkanki drewna i ich funkcje
Podstawowe procesy życiowe
Istota i znaczenie norm jakości cięc
Podstawowe rodzaje cięć (systematyka cięć) w konarach drzew
Normy jakości cięć pielęgnacyjnych
Normy jakości cięć technicznych
Rozdział 5. PRACE NA WYSOKOŚCI - WIĄZANIA 
Wprowadzenie
Zasady BHP
Charakterystyka wzmocnień elastycznych (dynamicznych)
Zasady montażu wzmocnień elastycznych
Charakterystyka wzmocnień silnych (statycznych)
Zasady montażu wzmocnień statycznych
Rozdział 6. PRACE NA WYSOKOŚCI - ŚCINKA SEKCYJNA
Organizacja pracy, zabezpieczenie terenu
Zasady pracy w zespole
Wybór stanowiska asekuracyjnego
Zasady ogólne ścinki sekcyjnej
Zabezpieczenie stanowiska pracy
Usuwanie korony
Usuwanie korony z opuszczaniem gałęzi i konarów przy pomocy lin
Usuwanie pnia z części wierzchołkowej
Usuwanie pnia z części wierzchołkowej ze swobodnym zrzucaniem sekcji na ziemię
Usuwanie pnia z części wierzchołkowej z opuszczaniem sekcji na linach
Usunięcie pozostałego pnia
Rozdział 7. PRACE ZAKOŃCZENIOWE
Zjazd i likwidowanie stanowiska asekuracyjnego
Klarowanie i zwijanie lin
Porządkowanie sprzętu
Porządkowanie terenu
Przewożenie sprzętu
Rozdział 8. AKCJE RATOWNICZE NA DRZEWIE
Zagrożenia i przyczyny wypadków
Procedury wezwania pomocy medycznej
Podstawowe wymagania wobec członków zespołu roboczego
Wzywanie pomocy przez telefon lub radio
Wzywanie helikoptera
Procedury akcji ratowniczej na drzewie
Postępowanie w razie wypadku, kiedy poszkodowany jest zdolny do samodzielnego zjazdu na ziemię
Postępowanie w razie wypadku, kiedy poszkodowany nie jest zdolny do samodzielnego zjazdu na ziemię
Rozdział 9. PIERWSZA POMOC I PROCEDURY RATOWANIA ŻYCIA
Pierwsza pomoc medyczna
Podstawowe procedury pierwszej pomocy
Urazy głowy
Urazy tułowia
Urazy jamy brzusznej
Urazy kończyn
Rany i krwotoki
Udzielanie pomocy w przypadku omdlenia
Udzielanie pomocy w przypadku utraty przytomności
Udzielanie pomocy w przypadku zadławienia
Działanie ratownicze w przypadku wstrząsu
Udar słoneczny (hipertermia)
Wychłodzenie / Przechłodzenie (hipotermia)
Pierwsza pomoc w wypadku odmrożeń
Zatrucia przez skórę
Porażenie prądem / piorunem
Procedury ratowania życia - resuscytacja
Cel resustytacji
Kolejność pierwszych czynności - rozpoznanie i diagnoza
Czynności ratowania życia
Wyposażenie apteczki
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 54 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range