Atlas dachów - Dachy spadziste

Produkt niedostępny

Tytuł: Atlas dachów - Dachy spadziste
Autor: Eberhard Schunck, Hans Jochen Oster, Rainer Barthel, Kurt Kießl
Wydawca: mdm
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 450
Wymiary: 230x300 mm
Okładka twarda
ISBN 83-921600-0-2

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Atlas dachów - Dachy spadziste to tłumaczenie czwartego wydania znanej niemieckiej publikacji z dziedziny literatury fachowej, która w sposób kompleksowy przedstawia problematykę dachów spadzistych w różnych typach obiektów zgodnie z najnowszymi przepisami i normami technicznymi (normy niemieckie i europejskie ISO). Pierwsze wydanie książki na rynku niemieckim miało miejsce w 2002r.

To obszerne opracowanie stanowi cenne źródło informacji dla projektantów, właścicieli oraz pracowników firm budowlanych, producentów i importerów materiałów budowlanych z branży pokryć dachowych, handlowców, dekarzy, inwestorów a także studentów. Książka przedstawia historię rozwoju dachów spadzistych od pokryć słomianych i trzcinowych aż po dachy membranowe. Opisuje ona także tradycyjne oraz nowoczesne materiały wykorzystywane w konstrukcjach dachowych - również z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych. Przedstawia konkretne rozwiązania problemów, jakie mogą wystąpić w fazie projektowania lub realizacji dachów. Czytelnik znajdzie tutaj również informacje na temat aerodynamiki, hydrodynamiki, techniki cieplnej oraz zagadnień związanych z zapotrzebowaniem energetycznym przy ogrzewaniu budynków.

Atlas dachów w sposób kompleksowy ujmuje całokształt zagadnień związanych z projektowaniem oraz realizacją dachów spadzistych, powszechnie spotykanych zarówno w budownictwie indywidualnym, jak również podczas realizacji domów wielorodzinnych.

Książka ukazuje dobitnie fakt, iż dach, którego konstrukcja z pozoru wydaje się prosta i oczywista jest niezwykle skomplikowanym elementem budowli, którego zarówno zaprojektowanie, jak również wykonanie wymaga bardzo specjalistycznej wiedzy.

Jako ochrona konstrukcji wewnętrznej oraz wnętrza budynku przed działaniem niekorzystnych wpływów atmosferycznych dach stanowi jeden z najistotniejszych elementów z punktu widzenia ochrony termicznej budynku. Niezależnie od tego jest on zasadniczym elementem architektonicznym budowli, niejednokrotnie decydując o jej ostatecznym kształcie i postrzeganiu.

Należy jednak pamiętać, że oprócz walorów ochronnych i estetycznych dach musi spełniać szereg istotnych wymagań: statycznych, konstrukcyjnych, termoizolacyjnych, przeciwpożarowych, akustycznych, użytkowych, ekonomicznych, ekologicznych, jak również dotyczących trwałości. W celu zobrazowania ww. wymogów, które określone są przez odpowiednie przepisy, normy oraz zasady sztuki dekarskiej, w „Atlasie dachów" zaprezentowanych zostało wiele szczegółowych rozwiązań z zakresu dachów spadzistych. Wykorzystano tu rozwiązania z różnego rodzaju obiektów, które zostały opracowane zarówno od strony konstrukcji nośnej jak również elementów pokrycia dachowego.

Celem publikacji jest kompleksowe omówienie zagadnień związanych z pokryciami spadzistymi oraz prezentacja sposobów rozwiązywania konkretnych problemów, jakie mogą wystąpić w fazie projektowania lub realizacji dachów z uwzględnieniem kwestii trwałości, niezawodności pokrycia dachowego, aerodynamiki, hydrodynamiki, techniki cieplnej oraz zagadnień związanych z zapotrzebowaniem energetycznym przy ogrzewaniu budynków.

Książka jest podzielona na cztery części:

W pierwszej części Dach spadzisty wczoraj i dziś zaprezentowano historię rozwoju technik krycia dachów, a także technologii oraz materiałów dachowych wykorzystywanych przy konstrukcji pokryć dachowych.

Część druga Podstawy została poświęcona konstrukcjom nośnym dachów i ich spójności z konstrukcją nośną obiektów oraz trendom rozwoju i badaniom w dziedzinie fizyki budowlanej. W rozdziale tym zostały przedstawione składowe elementy pokrycia dachowego jak również podstawowe zasady konstrukcyjne.

Trzecia część Detale konstrukcji koncentruje się na różnych wariantach rozwiązań szczegółów konstrukcyjnych dachów spadzistych.

Duże znaczenie dla całości publikacji ma ostatnia - czwarta część - Przykłady realizacji wraz z detalami, która zawiera praktyczne przykłady zrealizowanych obiektów. W części tej zaprezentowano szczegóły rozwiązań konstrukcji i pokryć dachów spadzistych z uwzględnieniem ich połączenia i harmonizacji z innymi elementami obiektów.

W skład książki wchodzi również glosariusz będący wykazem pojęć oraz terminów fachowych, które wyjaśniają zagadnienia związane z tą specyficzną tematyką budowlaną. Książka jest bogato ilustrowana rysunkami technicznymi różnych rozwiązań, szczegółów konstrukcyjnych dachów a także zdjęciami przykładowych realizacji obiektów z uwzględnieniem istotnych detali towarzyszących dachom spadzistym.

Atlas dachów dostarcza szerokiej wiedzy o zasadach konstrukcyjnych, stosowanych technologiach, wariantach materiałowych, rozwiązaniach poszczególnych detali. Przekazuje ona fachową wiedzę niezbędną dla projektantów, właścicieli oraz pracowników firm budowlanych, producentów i importerów materiałów budowlanych z branży pokryć dachowych, handlowców, dekarzy, inwestorów a także studentów. Książka zawiera zasady metod obliczeniowych, nowe normy techniczne, a także przepisy obowiązujące dla tej dziedziny w krajach niemieckojęzycznych. Mając na uwadze fakt, iż historycznie szereg rozwiązań pierwotnie zaimplementowanych w tych krajach, było adaptowanych w Polsce, dzięki niniejszej publikacji czytelnik otrzymuje możliwość porównywania wymogów, przepisów i norm technicznych z tych krajów z obowiązującymi w Polsce, a także przyswojenia postępowych technologicznie rozwiązań, które z czasem staną się z pewnością popularne również w naszym kraju.

W trakcie przygotowania polskiej edycji wydawca musiał rozwiązywać problemy z zakresu terminologii fachowej w dziedzinie dachów spadzistych. Ponieważ w języku polskim brak jest terminów dla nazwania wszystkich detali konstrukcyjnych, jakie autorzy wymieniają w oryginale książki, dlatego niektóre elementy zostały nazwane opisowo, bądź w uzasadnionych przypadkach stworzono zupełnie nowy termin. Należy zwrócić uwagę, że w niemieckim oryginale część publikacji powstawała stopniowo, w miarę opracowywania kolejnych wydań. Z tego właśnie powodu mogą one sprawiać wrażenie pozornego nieprzystosowania do tytułów poszczególnych części i rozdziałów, które pozostały niezmienione. Przygotowując polski przekład wydawca starał się zadbać o zachowanie ogólnej koncepcji oryginału, mając nadzieję, że uważna lektura całej książki potwierdzi słuszność tego zamiaru.

Część 1 Dach spadzisty dawniej i dziś
Eberhard Schunck

Materiały dachowe i metody pracy w XIX wieku
Zmiany w budownictwie XIX wieku
Rozwój nauk budowlanych
Żelazo, szkło, beton - nowe materiały budowlane
Rozwój metod wykonania dachów i materiałów dachowych
Nowe kryteria

Dalszy rozwój w XX wieku
Zmiany w XX wieku
Ekonomia
Ekologia
Nauki budowlane w XX stuleciu
Budownictwo a nowe materiały budowlane
Rodzaje pokryć a materiały

Użytkowanie i forma
Użytkowanie a forma dachu
Użytkowanie przestrzeni pod dachem
Wykorzystanie połaci dachowej
Formy dachu, formy podstawowe i ich rozwój
Części dachu
Forma dachu a użytkowanie
Forma dachu a materiał
Forma dachu a bryła budynku
Forma dachu a otoczenie

Część 2 Podstawy

Konstrukcja nośna
Rainer Barthel

Oddziaływania
Obciążenia własne
Obciążenia użytkowe
Obciążenia wiatrem
Obciążenie śniegiem
Usztywnienie

Od pokrycia dachowego do konstrukcji nośnej
Dachówki i płytki na łączeniu
Szalowanie dachowe z drewna
Szalowanie dachowe jako tarcza dachowa
Blachy trapezowe
Tarcze ze stalowych blach trapezowych
Płyty masywne z drewna
Płyty skrzynkowe (puste) z drewna
Płyty z betonu komórkowego
Elementy sandwiczowe
Szkło

Dachy krokwiowe i płatwiowe
Dach krokwiowy i jętkowy
Dach płatwiowy
Usztywnienie dachu krokwiowego i płatwiowego
Historyczne wiązary dachowe

Ustroje nośne dla połaci spadzistych
Połacie płaskie
Połacie dachowe o pojedynczej krzywiźnie
Połacie dachowe o podwójnej krzywiźnie

Fizyka budowli
Kurt Kießl

Ochrona cieplna
Podstawowe pojęcia
Mechanizmy przenoszenia ciepła
Przenikanie ciepła przez przegrody budowlane
Termoizolacja
Mostki cieplne
Powietrzoszczelność
Wymagania ochrony cieplnej
Ochrona cieplna w zimie
Ochrona cieplna w lecie
Ochrona cieplna oszczędzająca energię -rozporządzenie o oszczędzaniu energii

Ochrona wilgotnościowa uwarunkowana klimatem
Podstawowe pojęcia
Wilgotność i przenoszenie wilgotności
Tworzenie się rosy i parowanie
Warstwy dla ochrony wilgotnościowej
Wentylacja dachu - otwartość na dyfuzję
Wymagania ochrony wilgotnościowej
Obliczenia wilgotnościowe bliskie rzeczywistości

Ochrona akustyczna
Podstawowe pojęcia
Przenoszenie dźwięku
Ochrona przed dźwiękami powietrznymi
Ochrona akustyczna w dachu spadzistym

Ochrona pożarowa - Ochrona przed korozją


Konstrukcja
Eberhard Schunck i Hans Jochen Oster

Użytkowanie a wymagania

Reguły konstrukcji
Konstrukcje wentylowane i niewentylowane

Prefabrykacja

Dach modularny

Warstwy - Materiały dachowe
Eberhard Schunck i Hans Jochen Oster

Krycie i uszczelnianie
Styki kryjące
Styki uszczelniające
Formy krycia i materiały
Krycie trzciną, krycie słomą
Krycie gontami drewnianymi
Krycie łupkiem i płytkami włóknocementowymi
Krycie gontami bitumicznymi
Płaskie dachówki ceramiczne i cementowe
Profilowane dachówki ceramiczne i cementowe
Krycie szkłem
Krycie płytami falistymi włóknocementowymi
Krycie płytami falistymi bitumicznymi
Krycie płytami z blachy
Krycie pasami blachy
Dachy zielone
Membrany (dachy tekstylne)
Pozyskiwanie energii
Wentylacja
Podkład dachowy
Paroizolacja, wiatroizolacja
Termoizolacja
Odprowadzanie wody

Część 3 Detale konstrukcji
Eberhard Schunck i Hans Jochen Oster

Trzcina i słoma
Gonty drewniane
Płytki łupkowe i włóknocementowe
Gonty bitumiczne
Płaskie dachówki ceramiczne i cementowe
Profilowane dachówki ceramiczne i cementowe
Krycie nad poddaszem otwartym
Krycie z użyciem folii wstępnego krycia
Krycie z podkładem wodoszczelnym
Szyby zespolone
Płyty faliste włóknocementowe
Płyty z blachy
Pasy z blachy
Rośliny
Termoizolacja wentylowana
Termoizolacja niewentylowana
Remonty

Część 4 Przykłady realizacji wraz z detalami
Eberhard Schunck i Hans Jochen Oster

Trzcina
Gonty drewniane
Płytki łupkowe
Płytki włóknocementowe
Gonty bitumiczne
Dachówki ceramiczne płaskie
Dachówki cementowe płaskie
Dachówki ceramiczne profilowane
Płyty kamienne
Okładzina z drewna
Płyty szklane
Płyty płaskie z tworzywa sztucznego
Płyty faliste włóknocementowe
Płyty faliste z blachy
Płyty faliste z tworzywa sztucznego
Płyty profilowane z ceramiki
Pasy blachy
Papa bitumiczna
Pasy z tworzywa sztucznego
Dach zielony
Membrana tekstylna
Membrana z tworzywa sztucznego

Oznaczenia liczbowe na rysunkach
Literatura
Skorowidz nazwisk
Skorowidz rzeczowy i glosariusz
Wykaz źródeł ilustracji

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 74 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna
 
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Mój dom z drewna - ebook
Mój dom z drewna - ebook
Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa
Ciesiołka wiejska i małomiasteczkowa
Tradycyjne więźby dachowe
Tradycyjne więźby dachowe

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)