Atlas wad drewna

Produkt niedostępny

Tytuł: Atlas wad drewna
Autor: Grzegorz Ślęzak 
Wydawca: PWRiL
Rok wydania: 2010 
Liczba stron: 280
Wymiary: 165x225 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-09-99035-2

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Wraz z przyjęciem rozwiązań prawnych Unii Europejskiej z aktualnego katalogu norm została wycofana norma PN-79/D-01011: Drewno okrągłe - Wady. Nadal jest jednak ona powszechnie stosowana w Polsce. Sytuacja jest typowa dla krajów tworzących UE. Nie można bowiem uaktualniać normy krajowej, jeśli dotyczy tych samych zagadnień, które ujęte są w normach europejskich. Prawo jednak nie zabrania w umowach kupna-sprzedaży powoływania się na normy wycofane z katalogu norm.


Brak możliwości uaktualniania norm krajowych w klasyfikacji jakościowej surowca drzewnego może nastręczać wiele problemów związanych z potrzebą odpowiedniego zestawienia cech surowca drzewnego, które dodatkowo są znacznie zróżnicowane w poszczególnych regionach UE. W przypadku wad drewna problem aktualizacji norm krajowych nie występuje. Wynika to z faktu, iż normy europejskie przypominają słownik cech drewna i pozostawiają dużą swobodę w ich pomiarze. Słuszność przyjętych rozwiązań potwierdza analiza wprowadzonych aktualizacji norm na wady drewna u naszych sąsiadów z okresu sprzed ich członkostwa w UE. Można zaobserwować, że okres powstania normy na wady drewna w tych krajach miał decydujący wpływ na zbieżność przyjętych terminów z proponowanymi przez normy europejskie. Normy czeskie opracowane w 2002r. w dużej mierze powołują się na zapisy norm europejskich.

Uwarunkowania minionych lat, a nawet wieków, powodują istnienie odrębności rodzimych nazw wad drewna, co przysparza problemów w prawidłowym ich rozpoznaniu i ujęciu w umowach kupna-sprzedaży.

„Atlas wad drewna" jest drugim po „Klasyfikacji surowca drzewnego" opracowaniem z serii poradników leśnika, związanym z oceną jakości surowca drzewnego w Polsce. Jest jednak pierwszą próbą w kraju wykonania szerokiego porównania nierzadko specyficznych określeń wad drewna, funkcjonujących w Europie wyłącznie w środowisku bardzo wąskiej specjalizacji zawodowej, jakim jest brakarstwo. Wiele określeń wad drewna wywodzi się od słów, które dziś już nie funkcjonują, a ich źródła należy się doszukiwać w zamierzchłych czasach. Ograniczone wówczas możliwości wymiany wiedzy spowodowały powstanie takich terminów, których odpowiedniki w innych krajach nie istnieją. Skutkiem tego brak jest w tej książce tłumaczenia niektórych wad na języki obce.

Poszukiwanie cech wspólnych i różnic w poszczególnych terminach jest pracą żmudną, a istnienie odmiennych interpretacji w przypadku niektórych wad drewna wydaje się nieuniknione.

Przyczynkiem do powstania niniejszej książki jest również wciąż utrzymujące się w obrębie UE zróżnicowanie pomiaru wad drewna. Podstawą prawidłowego oszacowania wartości surowca drzewnego, szczególnie w przypadku szybko rozwijających się usług internetowych, jest znajomość tych różnic. Dlatego książka ta ma przede wszystkim pomóc w prawidłowym ustaleniu wartości surowca drzewnego, niezależnie od stosowanych norm i warunków technicznych. Z tego powodu znacznie wykracza poza ramy ustalone przez normę PN-79/0-01011, umożliwiając czytelnikowi zapoznanie się z najnowszymi tendencjami rozwoju brakarstwa w Europie. Książka uwzględnia aktualną wiedzę w zakresie rozróżnianych obecnie wad drewna oraz sposobu ich pomiaru w Polsce i krajach sąsiednich.

Przyjęto, że proces klasyfikacji surowca drzewnego rozpoczyna się już na etapie opracowywania szacunków brakarskich, dlatego do opisu wad drewna zastosowano termin "pień", tradycyjnie odnoszący się do nadziemnej części drzewa rosnącego, bez gałęzi.

Z myślą o tych, którzy stawiają pierwsze kroki w dziedzinie brakarstwa, informacje na temat przyczyn powstawania wad drewna wzbogacono licznymi zdjęciami i rysunkami ułatwiającymi praktyczne rozpoznanie wad i ich pomiar.

Spis treści:
Wstęp
1.Sęk
1.1. Sęk otwarły
1.1.1. Sęk zdrowy
1.1.2. Sęk nadpsuty
1.1.3. Sęk zepsuty
1.1.4. Sęk zrośnięty
1.1.5. Sęk częściowo zrośnięty
1.1.6. Sęk niezrośnięty
1.1.6.1. Sęk wypadający
1.1.7. Sęki pojedyncze
1.1.8. Skupienie sęków, sęki grupowe
Pomiar sęków otwartych
1.2. Sęk zarośnięty
1.2.1. Guzy
1.2.2. Brewki
1.2.3. Róża
1.3. Pędy przybyszowe, wilki
1.4. Sęki w tarcicy

2. Pęknięcie
2.1. Pęknięcie czołowe
2.1.1. Pęknięcie rdzeniowe
2.1.1.1. Pęknięcie proste
2.1.1.2. Pęknięcie załamane
2.1.1.3. Pęknięcie gwiaździste
2.1.2. Pęknięcie okrężne
Pomiar pęknięć czołowych
2.2. Pęknięcie boczne
2.2.1. Pęknięcie z przesychania
2.2.2. Pęknięcie mrozowe
2.3. Pęknięcie czołowo-boczne
2.3.1. Pęknięcie niegłębokie
2.3.2. Pęknięcie głębokie
2.3.3. Pęknięcie przechodzące
Pomiar pęknięć czołowo-bocznych
2.4. Pęknięcie piorunowe
2.5. Pęknięcie ścinkowe

3. Wady kształtu
3.1. Krzywizna
3.1.1. Krzywizna jednostronna
3.1.2. Krzywizna dwustronna
3.1.3. Krzywizna wielostronna
Pomiar krzywizn
3.2. Zbieżystość
3.3. Spłaszczenie
3.4. Zgrubienie odziomkowe
3.5. Napływy korzeniowe
3.6. Rak
3.7. Obrzęk
3.8. Barankowatość
3.9. Czeczotowatość
3.10. Falistość włókien
3.11. Żebrowatość powierzchni bocznej, wklęśnięcie

4. Wady budowy drewna
4.1. Skręt włókien
4.2. Zakorek
4.2.1. Zakorek otwarty
4.2.2. Zakorek zarośnięty
Pomiar zakorków
4.3. Zabitka
4.3.1. Zabitka otwarta, martwica powierzchniowa, martwica boczna
4.3.1.1. Oparzelina
4.3.2. Zabitka zarośnięta, martwica boczna
4.4. Nekrozy, choroba „T"
4.5. Listwa mrozowa
4.6. Mimośrodowość rdzenia
4.7. Wielordzenność, podwójny rdzeń
4.8. Nierównomierna szerokość słojów rocznych
4.9. Przeciętny przyrost roczny, stopień przyrostu rocznego
4.10. Szerokosłoistość
4.11. Wąskosłoistość
4.12. Twardzica, drewno kompresyjne, drewno naciskowe, drewno reakcyjne
4.13. Drewno ciągliwe, drewno napięciowe, drewno tensyjne, drewno reakcyjne
4.14. Pęcherz żywiczny
4.15. Przeżywiczenie

5. Przebarwienia, zabarwienia
5.1. Fałszywa twardziel
5.2. Wewnętrzny biel
5.3. Zaciągi garbnikowe, plama gumozowa
5.4. Zabarwienie drewna wskutek działania wody
5.5. Zaparzenie
5.6. Sinizna
5.7. Brunatnica. brunatne przebarwienie
5.8. Czerwień bielu
5.9. Ciemne zabarwienie twardzieli (jesionu)
5.10. Czarny dąb, dąb kopalny

6. Zgnilizna
6.1. Miejsce występowania zgnilizny
6.1.1. Zgnilizna zewnętrzna, zgnilizna bielu, mursz bielu
6.1.2. Zgnilizna wewnętrzna, zgnilizna twardzieli
6.1.3. Zgnilizna rozproszona, plamy zgnilizny
6.2. Stopień rozkładu drewna
6.2.1. Zgnilizna twarda, zgnilizna wczesna
6.2.1.1. Twardziel brązowa dębu, spalenizna dębu
6.2.2. Zgnilizna miękka, zgnilizna późna
6.2.3. Dziupla
6.3. Zmiany struktury drewna powodowane przez zgnilizny
6.3.1. Zgnilizna korozyjna, z. jasna. z. biała, z. jamkowata, z. gąbczasta, z. pstra, z. kieszonkowa, z. plastrowa
6.3.2. Zgnilizna destrukcyjna, z. brunatna, z. kostkowa. z. płytkowa, z. czerwona, z. ciemna, z. błonnikowa
6.3.3. Zgnilizna korozyjno-destrukcyjna, z. biała jednolita
6.4. Czas powstania zgnilizny
6.4.1. Zgnilizna leśna
6.4.2. Zgnilizna składowa
6.5. Zapleśnienie
Pomiar zgnilizn

7. Uszkodzenia mechaniczne
7.1. Chodniki owadzie
7.1.1. Głębokość chodników owadzich
7.1.1.1. Chodniki owadzie powierzchniowe
7.1.1.2. Chodniki owadzie płytkie
7.1.1.3. Chodniki owadzie głębokie
7.1.2. Wielkość chodników owadzich
7.1.2.1. Chodniki owadzie małe
7.1.2.2. Chodniki owadzie duże
7.1.3. Barwa chodników owadzich
7.1.3.1. Chodniki owadzie jasne
7.1.3.2. Chodniki owadzie ciemne
7.1.4. Żer owadzi aktywny
Pomiar chodników owadzich
7.2. Spała żywiczarska
7.3. Obecność obcych ciał
7.4. Zwęglenia
7.5. Uszkodzenia przez zwierzęta
7.6. Uszkodzenia przez ptaki
7.7. Zacios
7.8. Odarcie kory
7.9. Uszkodzenia w wyniku mechanicznego pozyskania drewna
7.10. Wyrwa
Podstawowe terminy
Literatura

Opinię o Atlas wad drewna napisał(a) Bar Dodano: 16/02/2011Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 26 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range