Badania naukowe w drzewnictwie w Polsce - ebook

Cena: 0,00 zł

(Cena netto: 0,00 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Badania naukowe w drzewnictwie w Polsce - ebook

Autor: Redakcja naukowa - Ewa Ratajczak
Wydawca: ITD           
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 99
E-book
Plik PDF, ok. 4,7 MB
ISBN 978-83-925432-1-3
Bezpłatny e-book
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Dostępne opcje:
Wersja elektroniczna:

"Badania naukowe w drzewnictwie w Polsce" to publikacja wydana w ramach projektu "Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku".ginalnych badań własnych.


W formułowaniu wizji rozwoju drzewnictwa istotna jest wiedza o przesłankach postępu naukowego w tej dziedzinie. Jej zdobycie było możliwe dzięki realizacji w okresie od czerwca 2009 roku do stycznia 2011 roku projektu „Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka.

Celem projektu jest określenie kierunków badań naukowych, które można uznać za priorytetowe dla wzrostu innowacyjności i rozwoju polskiego sektora drzewnego w długim okresie. Projekt składał się z sześciu głównych zadań badawczych. Przedmiotem trzeciego zadania, którego wyniki zawiera prezentowana publikacja, była "Ocena dotychczas zidentyfikowanych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie w Polsce".

Od czasu przyjęcia przez państwa członkowskie Unii Europejskiej Strategii Lizbońskiej, nauka, edukacja i rozwój technologiczny zostały uznane za główne determinanty wzrostu gospodarczego. Obserwuje się większe zainteresowanie badaniami naukowymi oraz wzmocnieniem powiązania rezultatów nauki z gospodarką i wzrostem innowacyjności. Popularyzacja badań naukowych jako podstawy rozwoju gospodarki i społeczeństwa każdego kraju jest jednym z efektów budowy gospodarki opartej na wiedzy.

Upowszechnianie informacji o prowadzonych badaniach i ich wynikach zwiększa szanse na postęp technologiczny w poszczególnych sektorach gospodarki, co z kolei przyczynia się do jej rozwoju i wpływa na świadomość społeczeństwa. W przypadku drzewnictwa, w kreowaniu przyszłości szczególnie zasadne jest uwzględnianie czynników społecznych, ponieważ w tym sektorze wykorzystuje się surowiec naturalny - produkt lasów - traktowany jako dobro narodowe i odgrywające dużą rolę w zrównoważonym rozwoju.

Prezentowana publikacja, zawieraja opis stanu dotyczącego dotychczasowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie. Przedmiotem trzeciego etapu projektu jest drzewnictwo rozumiane jako dyscyplina naukowa. Identyfikacja dotychczasowych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie stanowi ważny punkt odniesienia w procesie formułowania scenariuszy rozwoju badań naukowych w tej dziedzinie wiedzy w Polsce. Dla oceny prowadzonych kierunków badań w drzewnictwie niezbędne było wyłonienie subdyscyplin tej dziedziny oraz wskazanie jej podstawowych obszarów badawczych. Dokonano przeglądu dotychczasowych kierunków badań i prac rozwojowych w drzewnictwie w Polsce. Ponadto opracowane zostały założenia dotyczące zakresu występujących do tej pory nurtów badawczych, jak również założenia i kryteria ich oceny. Na tej podstawie podjęto próbę oceny dotychczasowych kierunków badawczych w drzewnictwie w kontekście innowacyjności sektora drzewnego, a następnie przedstawiono korzyści z nich wynikające.

Istota omawianego etapu projektu, polegająca na ocenie dotychczasowych badań w drzewnictwie, spowodowała, że w toku jego realizacji zastosowano głównie badania typu desk research. Drugim ważnym elementem postępowania badawczego były metody heurystyczne, oparte na wiedzy eksperckiej. W procedurze ewaluacji prowadzonych do tej pory badań naukowych i prac rozwojowych w drzewnictwie w kontekście innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego wykorzystano również elementy metody analizy strategicznej (SWOT). Odrębnie dla sektora drzewnego oraz dla sfery nauki i badań w drzewnictwie analiza taka została przeprowadzona we wcześniejszych zadaniach projektu.

 

Wstęp
1. Drzewnictwo jako dyscyplina naukowa - subdyscypliny i podstawowe obszary badawcze
2. Przegląd dotychczasowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie w Polsce
3. Założenia do oceny dotychczasowych kierunków badań naukowych  w drzewnictwie w Polsce
4. Ocena dotychczasowych kierunków badań naukowych w drzewnictwie w Polsce
5. Dotychczasowe badania naukowe a innowacyjność sektora drzewnego w Polsce
Zakończenie

Literatura
Inne materiały źródłowe

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 2 z 14 Następny Następny
Kategoria E-book

Książki

E-book

Prasa

Oprogramowanie

Narzędzia pomiarowe

Narzędzia ręczne

Narzędzia mocujące

Znakowanie drewna

Esy do drewna

Lasery liniowe

Worki na drewno

Ostrzenie narzędzi

Chemia do drewna

Artykuły BHP

Reklama


Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)