Badania struktury i składu chemicznego archeologicznego drewna dębowego

Produkt niedostępny
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Badania struktury i składu chemicznego archeologicznego drewna dębowego
Autor: Bogusława Waliszewska
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 154
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISSN 1896-1894

 

Książka "Badania struktury i składu chemicznego archeologicznego drewna dębowego" wydana została w serii Rozprawy naukowe.

Przeprowadzone badania drewna dębu archeologicznego - szczególnie elementów zalegających jednocześnie w różnych środowiskach: mokrego gruntu, wody i powietrza - uzupełniają literaturowy stan wiedzy dotyczący destrukcji tkanki drzewnej. Wskazują również, że pojedyncze sposoby oceny stopnia degradacji zabytkowych elementów drewnianych nie dają wyników jednoznacznie określających stan zachowania obiektów drewnianych, niejednokrotnie bardzo cennych znalezisk archeologicznych. Dopiero kompleksowa analiza wybranych cech fizycznych i składu chemicznego, w połączeniu z analizami spektroskopowymi, pozwoliła uzyskać pełną informację o stanie zachowania obiektu. Zdobyta wiedza pozwoli na powzięcie właściwych działań konserwatorskich, uwzględniających zróżnicowanie degradacji danego obiektu oraz dobór optymalnych środków zabezpieczających cenne zabytki dziedzictwa kulturowego.

Spis treści:
1. WPROWADZENIE
1.1. Informacje ogólne
1.2. Wstęp
1.3. Budowa drewna
1.4. Budowa chemiczna drewna
1.5. Rozkład drewna
1.5.1. Informacje ogólne
1.5.2. Rozkład celulozy i ligniny
2. CEL I ZAKRES PRACY
3. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ
3.1. Dobór materiału badawczego
3.1.1. Dąb archeologiczny
3.1.2. Dąb współczesny
3.2. Metodyka badań
3.2.1. Uwagi ogólne
3.2.2. Analiza makroskopowa drewna dębu Quercus sp.
3.2.3. Oznaczenie wybranych właściwości fizycznych oraz ubytków masy drewna
3.2.4. Analiza mikroskopowa drewna
3.2.5. Badania mikrobiologiczne drewna i środowiska
3.2.6. Oznaczenie składu chemicznego drewna
3.2.7. Oznaczenie zawartości metali ciężkich metodą absorpcji atomowej AAS
3.2.8. Oznaczenie składu elementarnego drewna i ligniny
3.2.9. Oznaczenie stopnia polimeryzacji celulozy
3.2.10. Oznaczenie stopnia krystaliczności celulozy
3.2.11. Oznaczenie grup metoksylowych ligniny
3.2.12. Oznaczenie stopnia polimeryzacji ligniny
3.2.13. Spektroskopia w podczerwieni FTIR
4. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA
4.1. Wybrane parametry środowiska
4.2. Badane cechy makroskopowe drewna dębowego Quercus sp.
4.3. Analiza drewna z użyciem mikroskopu świetlnego
4.4. Analiza drewna z użyciem mikroskopu elektronowego
4.5. Analiza składu chemicznego badanego drewna archeologicznego
4.6. Analiza zawartości metali ciężkich w drewnie archeologicznym metodą AAS
4.7. Analiza składu elementarnego drewna
4.8. Udział grup metoksylowych w ligninie
4.9. Stopień polimeryzacji ligniny
4.10. Stopień polimeryzacji celulozy
4.11. Analiza zmian stopnia krystaliczności celulozy
4.12. Badania zmian strukturalnych drewna, celulozy i ligniny metodą spektroskopii FTIR
5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ I WNIOSKI KOŃCOWE
6. LITERATURA
SUMMARY

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 16 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)