Biotechnologia i wykorzystanie dendromasy

Cena: 45,00 zł

(Cena netto: 42,86 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Biotechnologia i wykorzystanie dendromasy
Autor: Ján Bučko, Marek Jabłoński, Božena Košíková, Danuta Nicewicz
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 158
Wymiary: 170x232mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-359-1

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Biotechnologia jest dyscypliną nauki zajmującą się otrzymywaniem produktów za pomocą czynników biologicznych, tj.mikroorganizmów, wirusów, komórek zwierzęcych i roślinnych oraz substancji pozakomórkowych i składników komórek. Wykorzystywana jest na skalę przemysłową w różnych sektorach gospodarki: rolnictwie, przemyśle spożywczym, medycynie, przemyśle tekstylnym, leśnictwie, przemyśle celulozowo-papierniczym, przemyśle tworzyw drzewnych i in.

W książce "Biotechnologia i wykorzystanie dendromasy" przedstawiono możliwości wykorzystania metod biotechnologicznych w produkcji wyrobów z materiałów włóknistych, tj. wytworów papierniczych i płyt pilśniowych, chemikaliów oraz biopaliw. Produkty te wytwarzane są z drewna i roślin 1-rocznych czyli biomasy.

W drugim rozdziale podano definicje oraz scharakteryzowano źródła i kierunki wykorzystania biomasy. W rozdziale trzecim przedstawiono skład chemiczny i budowę anatomiczną. W następnym rozdziale dokonano ogólnej charakterystyki metod biotechnologicznych. W rozdziale piątym opisano natomiast możliwości zastosowania biotechnologii w przemyśle celulozowo-papiemiczym, a w szóstym biochemiczne wykorzystanie składników dendromasy.
Niniejszy skrypt jest przeznaczony dla studentów technologii drewna i ochrony środowiska oraz osób pracujących w wymienionych obszarach.

1. Wstęp
2. Definicje, powstawanie, źródła i kierunki wykorzystania dendromasy
Definicje biomasy
Powstawanie i źródła biomasy
Kierunki wykorzystania biomasy
Biomasa jako alternatywne źródło energii
3. Ultrastruktura i skład chemiczny dendromasy
Budowa mikroskopowa drewna
Submikroskopowa budowa drewna
Skład chemiczny biomasy roślinnej
Polisacharydy
Hemicelulozy
Lignina
Substancje uboczne
Substancje ekstrakcyjne w drewnie iglastym
Substancje ekstrakcyjne w drewnie liściastym
4. Metody biotechnologiczne i ich zastosowanie
5. Zastosowanie biotechnologii W przemyśle celulozowo-papierniczym
Produkcja ścieru drzewnego
Wytwarzanie mas TMP
Metody chemiczne pozyskiwania mas celulozowych
Metoda siarczynowa
Metoda siarczanowa
Roztwarzanie za pomocą rozpuszczalników organicznych (Organosolv)
Wytwarzanie mas chemo-termo-mechanicznych (CTMP)
Alternatywne metody roztwarzania
System mikrobiologiczny
System enzymatyczny
System biomimetyczny
6. Bielenie chemiczne mas włóknistych
Bielenie chemiczne
Zastosowanie hemicelulaz w procesie bielenia mas celulozowych
Zastosowanie biotechnologii do uszlachetniania mas celulozowych i makulatury
Usuwanie druku i krótkich włókien z makulatury
7. Sposoby pozyskiwania i kierunki wykorzystywania ligniny
Lignina jako dyspergator
Lignina jako spoiwo
Materiałowe wykorzystanie ligniny
Tworzywa sztuczne i ich zastosowanie
Degradacyjne właściwości biowłókien
Charakterystyka polimerów
Biodegradowalne tworzywa
Alifatyczne poliestry
Polimery skrobiowe
Polioctan celulozy
Tworzywa z soi
Lignina jako składnik polimerów
Chemiczna i enzymatyczna hydroliza polisacharydów biomasy roślinnej
Hydroliza rozcieńczonymi kwasami
Hydroliza kwasami stężonymi
Hydroliza enzymatyczna biomasy
Metody obróbki wstępnej biomasy
Mechanizm hydrolizy enzymatycznej
Biochemiczne przetwarzanie hydrolizatów
Metody ograniczające powstawanie inhibitorów hydrolizatach
Produkcja etanolu
Chemiczna obróbka hydrolizatów produkcja 2-furaldehydu
Wytwarzanie białek paszowych
Produkcja biopaliw gazowych z biomas
Biogaz
Eter bio-dimetylowy (DME)
Biowodór
Piśmiennictwo

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 34 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie
 
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Zarys fizykochemii drewna
Zarys fizykochemii drewna
Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki drewna w zadaniach
Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki drewna w zadaniach

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range