Budownictwo drewniane

Cena: 59,00 zł

(Cena netto: 56,19 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Budownictwo drewniane
Autor: Zbigniew Mielczarek
Wydawca: Arkady
Rok wydania: 1996
Liczba stron: 269
Wymiary: 166x235 mm
Okładka miękka
ISBN 83-213-3825-9

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Budownictwo drewniane" zawiera wiadomości z zakresu współczesnych konstrukcji drewnianych. Wyjaśniono w niej właściwości i zastosowanie drewna i materiałów drewnopochodnych, podano metody obliczeń różnych konstrukcji i ich połączeń, sposoby transportu i montażu oraz zasady zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa konstrukcji.
Książka zawiera liczne przykłady realizacji obiektów drewnianych i przykłady obliczeń. Jest ona przeznaczona głównie dla architektów, dla inżynierów budownictwa, projektantów i wykonawców, a także dla wszystkich zainteresowanych zastosowaniem drewna we współczesnym budownictwie. Może być też wykorzystana przez studentów wydziałów architektury i budownictwa.

 

1. Drewno w przeszłości
2. Budowa i właściwości mechaniczne drewna
    2.1. Budowa drewna
    2.2. Właściwości mechaniczne drewna
        2.2.1. Wiadomości wstępne
        2.2.2. Wytrzymałość doraźna na ściskanie
        2.2.3. Wytrzymałość doraźna na rozciąganie
        2.2.4. Wytrzymałość doraźna na zginanie
        2.2.5. Wytrzymałość doraźna na ścinanie
        2.2.6. Moduł sprężystości
        2.2.7. Moduł odkształcenia postaciowego
        2.2.8. Inne właściwości mechaniczne drewna
    2.3. Ważniejsze czynniki wpływające na wytrzymałość i odkształcalność drewna
        2.3.1. Wpływ wilgotności
        2.3.2. Wpływ temperatury
        2.3.3. Wpływ gęstości objętościowej
        2.3.4. Wpływ sęków
        2.3.5. Wpływ skośnego przebiegu włókien
        2.3.6. Wpływ długotrwałego działania obciążenia
3. Materiały na bazie drewna i ich zastosowanie w konstrukcjach budowlanych
    3.1. Rodzaje materiałów na bazie drewna i ich właściwości sprężysto-wytrzymałościowe
        3.1.1. Sklejka budowlana
        3.1.2. Sklejka z fornirów powlekanych bakelitem
        3.1.3. Rury ze sklejki
        3.1.4. Płyty wiórowe
        3.1.5. Płyty pilśniowe
        3.1.6. Materiał na bazie drewna - Parallam PSL
        3.1.7. Warstwowo klejone drewno cienkowarstwowe Micro-Lam
        3.1.8. Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami drzewnymi
    3.2. Przykłady zastosowania materiałów na bazie drewna w konstrukcjach budowlanych
        3.2.1. Konstrukcje z zastosowaniem sklejki
        3.2.2. Konstrukcje z rur ze sklejki
        3.2.3. Płyty wiórowe
        3.2.4. Elementy konstrukcyjne z płyt pilśniowych
        3.2.5. Elementy konstrukcyjne z tworzywa Parallam PSL
        3.2.6. Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego Micro-Lam
4. Zasady obliczeń elementów konstrukcji drewnianych
    4.1. Elementy z drewna jednolitego i klejonego oraz zespolone (klejone) z drewna i materiałów drewnopochodnych
        4.1.1. Wytrzymałość obliczeniowa i współczynniki korekcyjne
        4.1.2. Moduł sprężystości i moduł odkształcenia postaciowego
        4.1.3. Elementy rozciągane osiowo
        4.1.4. Elementy ściskane osiowo
        4.1.5. Elementy zginane o przekroju prostokątnym, stałym na długości
        4.1.6. Elementy zginane o przekroju dwuteowym, stałym na długości
        4.1.7. Belki klejone warstwowo o zmiennej wysokości przekroju
        4.1.8. Belki o przekroju dwuteowym lub skrzynkowym, o pasach z drewna i środniku lub ściankach z materiałów drewnopochodnych
        4.1.9. Belki klejone zbrojone stalą
        4.1.10. Pręty rozciągane mimośrodowo i rozciągane ze zginaniem
        4.1.11. Pręty ściskane i zginane
        4.1.12. Ścinanie
        4.1.13. Docisk prostopadły i ukośny do włókien
    4.2. Obliczenia prętów złożonych z łącznikami podatnymi
        4.2.1. Zginane belki złożone
        4.2.2. Ściskane pręty złożone
5. Złącza konstrukcji drewnianych
    5.1. Charakterystyka złączy
    5.2. Złącza tradycyjne (ciesielskie)
    5.3. Połączenia na klej
    5.4. Złącza na płytki kolczaste
    5.5. Łączniki gwoździowane Menig
    5.6. Złącza na pierścienie zębate Geka i Bistyp
    5.7. Złącza na zszywki
    5.8. Połączenia na gwoździe
    5.9. Połączenia na śruby i wkręty
    5.10. Profilowane elementy stalowe w formie kotwi, zawiesi i uchwytów do połączeń konstrukcji drewnianych
6. Klejone konstrukcje belkowe
    6.1. Belki klejone jednoprzęsłowe
    6.2. Belki klejone wieloprzęsłowe
    6.3. Ruszty belkowe
    6.4. Belki klejone wzmocnione stalowymi cięgnami zewnętrznymi
7. Projektowanie budynków halowych
    7.1. Ogólna charakterystyka budynków halowych
    7.2. Przekrycia budynków halowych konstrukcjami belkowymi
    7.3. Przekrycia budynków halowych wiązarami kratowymi
        7.3.1. Hale przekryte wiązarami kratowymi deskowymi
        7.3.2. Hale przekryte wiązarami drewniano-stalowymi
    7.4. Przekrycia budynków halowych konstrukcjami trójprzegubowymi o kształtach trójkątnych lub wielokątnych
    7.5. Przekrycia budynków halowych konstrukcjami łukowymi
    7.6. Hale o konstrukcji ramowej
    7.7. Hale przekryte kopulami drewnianymi
        7.7.1. Kopuły żebrowe
        7.7.2. Kopuły siatkowe
8. Konstrukcje specjalne
    8.1. Sklepienia krążynowo-siatkowe
    8.2. Konstrukcje łupinowe
        8.2.1. Charakterystyka konstrukcji łupinowych
        8.2.2. Łupiny cylindryczne
        8.2.3. Łupiny konoidalne
        8.2.4. Tarczownice pryzmatyczne
    8.3. Wieże
    8.4. Maszty
    8.5. Inne konstrukcje specjalne
9. Uprzemysłowione budownictwo małokubaturowe z drewna l materiałów drewnopochodnych
    9.1. Charakterystyka ogólna
    9.2. System Stolbud-1
        9.2.1. Wiadomości wstępne
        9.2.2. Płyty ścienne
        9.2.3. Płyty stropowe
        9.2.4. Stropodach
        9.2.5. Elementy dachowe
    9.3. System Stolbud-2
    9.4. Elementy ścienne systemu Namysłów-86
        9.4.1. Charakterystyka ogólna
        9.4.2. Płyty ścian zewnętrznych
        9.4.3. Płyty ścian wewnętrznych
    9.5. Elementy ścienne systemu DMT
        9.5.1. Konstrukcja ścian zewnętrznych
        9.5.2. Konstrukcja ścian wewnętrznych
    9.6. System prefabrykacji liniowej
    9.7. Przegrody ognioodporne dla budynków mieszkalnych
    9.8. Lekkie ściany osłonowe typu Son i Sol
    9.9. Lekka ściana osłonowa systemu Progor
    9.10. Charakterystyka budownictwa mieszkaniowego z materiałów na bazie drewna za granicą
10. Wykonawstwo konstrukcji klejonych
    10.1. Wiadomości wstępne
    10.2. Składowanie, sortowanie i układanie tarcicy
    10.3. Rodzaje i zastosowanie klejów
    10.4. Przygotowanie kleju
    10.5. Klejenie elementów na długości i szerokości
    10.6. Klejenie na płask i formowanie przekroju
    10.7. Obróbka końcowa
11. Systemy konstrukcyjno-montażowe elementów z drewna jednolitego i klejonego
    11.1. System konstrukcyjno-montażowy DK
        11.1.1. Charakterystyka systemu
        11.1.2. System DK-1
        11.1.3. System DK-2
    11.2. System DKO
    11.3. Projekty indywidualne układów ramowych
    11.4. Systemy konstrukcyjno-montażowe budownictwa rolniczego
        11.4.1. System BHD-1
        11.4.2. System BHD-2
        11.4.3. System BHD-3
        11.4.4. Adaptacja systemu DK-2 dla budownictwa rolniczego
        11.4.5. Ramy trójprzegubowe typu „Hokejka Bieszczadzka"
        11.4.6. System DKS-1
        11.4.7. Konstrukcje z klejonych dźwigarów kratowych NB lub DDK
    11.5. Zagraniczne systemy konstrukcyjno-montażowe elementów z drewna klejonego
        11.5.1. Amerykański system konstrukcji dachowych z drewna klejonego warstwowo
        11.5.2. Amerykański system wykonywania stropów z drewna klejonego warstwowo
        11.5.3. Słowacki system Prefmonta
        11.5.4. Niemiecki system Haas Fertigbau
12. Stężenia konstrukcji drewnianych
    12.1. Wiadomości wstępne
    12.2. Stężenia wiatrowe w płaszczyźnie dachu (połaciowe)
    12.3. Połączenia elementów stężeń połaciowych z dźwigarami głównymi
    12.4. Stężenia pionowe
    12.5. Stężenia w płaszczyźnie ścian
13. Transport i montaż konstrukcji drewnianych
    13.1. Transport konstrukcji drewnianych
    13.2. Montaż konstrukcji drewnianych
        13.2.1. Montaż belek ze ścianką z desek krzyżujących się lub z materiałów drewnopochodnych
        13.2.2. Montaż dźwigarów kratowych
        13.2.3. Montaż elementów systemu DK-1
        13.2.4. Montaż elementów systemu DK-2
        13.2.5. Montaż konstrukcji łukowych i ram kratowych
        13.2.6. Montaż układów trójkątnych trój przegubowych
        13.2.7. Montaż ram
        13.2.8. Montaż kopuł i konstrukcji o kształcie stożkowym
        13.2.9. Montaż masztów
        13.2.10. Montaż obiektów specjalnych
        13.2.11. Montaż budynków mieszkalnych
14. Trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych
    14.1. Odporność ogniowa konstrukcji drewnianych
        14.1.1. Wiadomości wstępne
        14.1.2. Podwyższenie odporności ogniowej
        14.1.3. Środki ogniochronne
    14.2. Korozja biologiczna
15. Współczesne budownictwo z drewna - przykłady realizacji ilustrowane fotografiami
Wykaz piśmiennictwa
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 90 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)