Budownictwo z polan opałowych (cardwood masonry albo stackwall)

Produkt niedostępny

Tytuł: Budownictwo z polan opałowych (cardwood masonry albo stackwall)
Autor: Jarosław Szewczyk
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 420
Wymiary: 166x230 mm 
Okładka miękka 
ISSN 0867-096X

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Budownictwo z polan opałowych (cardwood masonry albo stackwall) to monografia poświęcona budownictwu typu stackwall polegającego na budowaniu murów składających się z rusztu wykonanego z drewna wypełnionego gliną, cementem lub masą piaskowo-wapienną. Taka technologia budowania uważana jest w Ameryce Północnej za typową dla budowli pionierów.

Budownictwo tego typu, mające wiele cech budownictwa z gliny, stosowano również w Polsce nazywając je "drzewogliną". Jeszcze do II połowy XX wieku wznoszono na Podlasiu domy i budynki gospodarcze, których mury wykonywano z polan opałowych i gliny.

W opracowaniu autor wnikliwie przedstawia genezę, technologie, zasady budowy i konstrukcji. Książka Budownictwo z polan opałowych zawiera też inwentaryzację obiektów z "drzewogliny" na Podlasiu oraz bogatą bibliografię.

Od Autora
Część  1. Stackwall, tanie budownictwo Ameryki
Rozdział 1. Geneza domów z polan
1.1. Dom Davida Williamsa w Williams Bay
1.2. Poszukiwanie genezy budownictwa  z drewnianych polan
1.3. Budownictwo z drewnianych polan w stanie Wisconsin w USA
1.4. Domy z polan w Kanadzie
1.5. Klasyfikacja genetyczno-etniczna
1.6. Polskie korzenie budownictwa z polan

Rozdział 2. Budownictwo z polan przed i po Wielkim Kryzysie
2.1. Stackwall - oferta firm budowlanych
2.2. Budynki z polan w stanie Michigan
2.3. Budynki z polan w stanie Minessota
2.4. Komercjalizacja budownictwa typu stackwall
2.5. Zanik budownictwa typu stackwall

Rozdział 3. Badania i ochrona domów z polan
3.1. Problemy terminologiczne
3.2. Klasyfikacja
3.3. Konstrukcja
3.4. Zagrożenia
3.5. Ochrona i odnowa
3.6. Wnioski
3.7. Hipotezy

Część 2. Stackwall na innych kontynentach
Rozdział 4. Budynki w krajach skandynawskich
4.1. Finlandia
4.2. Norwegia
4.3. Szwecja
4.4. Ochrona kubbhus (kubbehus)

Rozdział 5. Kraje centralnej i wschodniej Europy
5.1. Czechy
5.2. Pogranicze litewsko-białoruskie
5.3. Inne kraje centralnej i wschodniej Europy

Rozdział 6. Inne obszary
6.1. Budownictwo stackwall w innych krajach europejskich
6.2. Budownictwo stackwall na innych kontynentach
6.3. Podsumowanie rozważań o rozpowszechnieniu techniki stackwall

Rozdział 7. Meklemburska metoda Hundta-Knobelsdorfa
7.1. Drzewoglina
7.2. Nowy sposób budowania w Meklemburgii
7.3. Trzy warianty metody Hundta
7.4. popularyzacja metody Hundta-Knobelsdorfa

Część 3. Budownictwo stackwall w Polsce
Rozdział 8. Polskie budownictwo z gliny
8.1. Polskie budownictwo z gliny w dawnej literaturze technicznej
8.2. Ludowe tradycje polskiego budownictwa z gliny
8.3. Polskie powojenne budownictwo z gliny
8.4. Znaczenie dawnego budownictwa z gliny dla rozwoju konstrukcji stackwall

Rozdział 9. dawne polskie budownictwo z polan
9.1. Najstarsze informacje
9.2. Rozwój budownictwa z chrustu
9.3. Teofil Szopa, pionier budownictwa z polan
9.4. Metoda Niewierowicza (drzewo glina i drzewo beton)
9.5. Litewsko-białoruskie korzenie budownictwa z polan
9.6. Wilno jako „stolica budownictwa z polan”
9.7. Kontynuacja tradycji budownictwa z polan na Litwie
9.8. Wileńskie budownictwo glino drzewne, a inne techniki z grupy stackwall

Rozdział 10. Poszukiwania polskich budynków typu stackwall
10.1. Pierwsze rezultaty
10.2. „Osikowe domy”
10.3.  Podsumowanie pierwszego etapu poszukiwań

Rozdział 11. Budownictwo piaskowo-wapienne
11.1. Budownictwo piaskowo-wapienne w XIX wieku
11.2. Dwudziestowieczne budownictwo z mas piaskowo-wapiennych
11.3. Zmierzch budownictwa z mas ubijanych
11.4. Drzewobeton

Rozdział 12. Polska drzewoglina
12.1. Drzewoglina w polskich poradnikach budowlanych
12.2. Budownictwo typu stockwall w polskiej literaturze technicznej  XX wieku

Część 4. Dziedzictwo Podlasia
Rozdział 13. Badania na Podlasiu
13.1. Znaczenie badań terenowych
13.2. Metoda badawcza
13.3. Terytorialny zakres badań
13.4. Przebieg badań na Podlasiu
13.5. poszukiwanie wzmianek w literaturze
13.6. Podsumowanie kwerend i sesji terenowych
13.7. Terminologia podlaskiego budownictwa z polan

Rozdział 14. Interpretacja danych o podlaskim budownictwie z polan
14.1. Użytkowanie podlaskich budynków z polan
14.2. Ewolucja podlaskiego budownictwa glinodrzewnego
14.3. Drzewoglina, a tradycje podlaskiego budownictwa z gliny

Rozdział 15. Podlaskie budownictwo z polan, jako dziedzictwo kulturowe
15.1. Czy dom z polan jest dziedzictwem kulturowym?
15.2. Budownictwo z polan jako element kultury materialnej
15.3. Budownictwo z polan jako element kultury niematerialnej
15.4. Podlaski dom z polan – anachronizm czy relikt?
15.5. Wnioski na temat ochrony budownictwa z polan

Rozdział 16. Polscy propagatorzy budownictwa z polan

Część 5. Odrodzenie budownictwa stackwall
Rozdział 17. Cordwood revival w USA i Kanadzie
17.1. Odrodzenie budownictwa stackwall w Kanadzie
17.2. Pionierzy nowoczesnej techniki cordwood masonry
17.3. Podsumowanie zjawiska cordwood revival w USA i Kanadzie

Rozdział 18. Popularyzacja
18.1. Popularyzacja we Francji i w Belgii
18.2. Popularyzacja cordwood masonry w Wielkiej Brytanii
18.3. Earth Hands & Hauses
18.4. Popularyzacja budownictwa z polan w innych krajach Europy
18.5. Popularyzacja na innych kontynentach
18.6. Stackwall jako hobby
18.7. Stackwall w Internecie
18.8. Stackwall w publicystyce

Rozdział 19. Kontekst ideowy budownictwa stackwall
19.1.Wnioski na temat ideowego kontekstu budownictwa stackwall

Część 6. Informacje techniczne
Rozdział 20. Klasyfikacja konstrukcji z polan
20.1. Kryteria materiałowe
20.2. Kryteria konstrukcyjne
20.3. Kryteria strukturalne
20.4. Kryteria wizualne
20.6. Kryteria wykonawstwa
20.7. Uproszczenia klasyfikacyjne
20.8. Klasyfikacja genetyczno-morfologiczna
20.9. Ocena

Rozdział 21. Budowa
21.1. Przygotowanie budulca
21.2. Wznoszenie murów w deskowaniu
21.3. Wznoszenie murów bez deskowania
21.4. Zabezpieczanie murów przed pękaniem
21.5. Pielęgnowanie murów
21.6. Wykończenie elewacji
21.7. Renowacja

Część 7. Podsumowanie
Rozdział 22. Podsumowanie
22.1. Synteza
22.2. Wnioski
22.3. Wątpliwości
22.4. Wytyczne do dalszych badań

Streszczenie
Summary
Bibliografia
Aneks.
Dodatek A. Spis budynków z polan i chrustu na Podlasiu

Opinię o Budownictwo z polan opałowych (cardwood masonry albo stackwall) napisał(a) Marek Dodano: 29/03/2013

Bardzo ciekawa pozycja, czekam na wydanie poradnika technicznej realizacji tego typu budownictwa.Jest to alternatywa dla strawbale .

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 56 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)