Chemiczny przerób drewna

Cena: 27,30 zł

(Cena netto: 26,00 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Chemiczny przerób drewna. Ćwiczenia laboratoryjne  
Autor: Marek Kiełczewski, Roman Zakrzewski, Monika Bartkowiak
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 98
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7160-302-9
 
Chemiczny przerób drewna - Ćwiczenia laboratoryjne, to skrypt adresowany do studentów wydziałów technologii drewna oraz leśnych i ma na celu praktyczne przybliżenie zagadnień analitycznej kontroli procesów technologicznych chemicznego przerobu surowców lignocelulozowych. Według przyjętej przez autorów koncepcji pracę podzielono na grupy tematyczne, odpowiadające obecnym kierunkom przemysłowego przerobu tych surowców: technologii żywicy sosnowej, odzyskiwaniu i przerobowi produktów ubocznych przemysłu celulozowego (mydła żywiczne, olej talowy i terpentyna siarczanowa) oraz technologii i uszlachetnianiu węgla drzewnego. W skrypcie, oprócz metodyki z zakresu analizy technicznej surowców, półproduktów i produktów finalnych technologii chemicznego przerobu drewna, zawarto również opis metod fizykochemicznych badań struktury kapilarnej materiałów porowatych, zwłaszcza drzewnych węgli aktywnych. Przedstawiono również metodykę badań termicznych biomasy, poprzedzoną obszernym materiałem teoretycznym. Uzupełnieniem skryptu jest Aneks, opracowany w formie zapisu elektronicznego, zawierający liczne tabele i formularze dokumentacji wykonawczej ćwiczeń. Publikacja może być także pomocą dydaktyczną dla uczniów szkół średnich, zwłaszcza techników technologii drewna.

Celem ćwiczeń laboratoryjnych, jak również części obliczeniowej skryptu "Chemiczny przerób drewna" jest opanowanie przez studenta umiejętności przeprowadzania oceny surowca lignocelulozowego, materiałów pomocniczych dla danej technologii, półproduktów oraz wytwarzanych produktów gotowych chemicznego przerobu biomasy pod względem ich użyteczności, a także przydatności w dalszych procesach przetwórczych o charakterze chemicznym lub fizykochemicznym.

Analiza samodzielnie uzyskanych przez studenta danych doświadczalnych oraz ich właściwa interpretacja pozwala na lepsze zrozumienie zależności surowiec-energia-aparatura oraz kinetyki przemian chemicznych zachodzących w nadzorowanym reaktorze.

Skrypt jest podzielony na pięć grup tematycznych, z których cztery rozpoczynają się częścią technologiczną, mającą na celu otrzymanie produktu głównego. Pozostałe ćwiczenia dotyczą analizy właściwości technologicznych (przeróbczych, właściwych dla danej technologii) surowców oraz jakości otrzymanego produktu.

W grupie piątej zaprezentowano niektóre unikalne metody badawcze stosowane w chemii drewna, realizowane za pomocą specjalistycznej aparatury badawczej, umożliwiające dokonanie precyzyjnej oceny substancji, przedstawiają również sposoby opisu surowca lignocelulozowego i przebiegów zmian jego składu chemicznego w wybranych procesach technologicznych.

Literatura przedmiotu zgromadzona po każdej z grup tematycznych jako noty bibliograficzne jest materiałem źródłowym technicznych metod analitycznych, poszerza zagadnienia teoretyczne dotyczące chemii i technologii chemicznej drewna.
    
Do książki dołączona jest dyskietka z aneksem, opracowanym w formie zapisu elektronicznego, zawierający liczne tabele i formularze dokumentacji wykonawczej ćwiczeń.


Spis treści:
1. Technologie otrzymywania kwasów żywicznych i węglowodorów terpenowych z surowców roślinnych
Ćwiczenie 1.1. Badanie właściwości technologicznych sosnowej żywicy balsamicznej
Ćwiczenie 1.2. Otrzymywanie terpentyny i kalafonii z sosnowej żywicy balsamicznej metodą destylacji zachowawczej z parą wodną
Ćwiczenie 1.3. Analiza techniczna kalafonii balsamicznej
Ćwiczenie 1.4. Analiza techniczna terpentyny i sosnowego oleju flotacyjnego
Literatura

2. Technologia przerobu mydeł żywicznych
Ćwiczenie 2.1. Otrzymywanie oleju talowego
Ćwiczenie 2.2. Badanie właściwości fizykochemicznych surowych mydeł posiarczanowych
Ćwiczenie 2.3. Badanie właściwości fizykochemicznych oleju talowego
Literatura

3. Technologie pirolitycznego przerobu surowców lignocelulozowych
Ćwiczenie 3.1. Piroliza surowca lignocelulozowego
Ćwiczenie 3.2. Analiza techniczna ciekłych produktów pirolizy
Ćwiczenie 3.3. Analiza techniczna węgla drzewnego
Literatura

4. Technologie otrzymywania adsorbentów węglowych z surowców lignocelulozowych
Ćwiczenie 4.1. Otrzymywanie drzewnego ziarnowego węgla aktywnego metodą fizykochemiczną (parową) w reaktorze o działaniu ciągłym
Ćwiczenie 4.2. Analiza techniczna węgla aktywnego
Ćwiczenie 4.3. Niskotemperaturowa adsorpcja azotu na węglu aktywnym
Literatura

5. Zastosowanie metod analizy instrumentalnej (DTA, DTG) w badaniach procesu termicznej konwersji biomasy
Ćwiczenie 5.1. Analiza termograwimetryczna w warunkach dynamicznych
Ćwiczenie 5.2. Obliczanie parametrów kinetycznych procesu termicznego rozkładu składników biomasy
Literatura

ANEKS - formularze danych doświadczalnych i tablice (dyskietka)

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 4 z 7 Następny Następny
Kategoria Chemiczny przerób drewna
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Zarys fizykochemii drewna
Zarys fizykochemii drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)