Dekarstwo i blacharstwo budowlane

Cena: 64,10 zł

(Cena netto: 61,05 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Dekarstwo i blacharstwo budowlane - Reprint 1999
Autor: Włodzimierz Martinek, Zygmunt Michnowski
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1999 Wydanie II poprawione
Liczba stron: 484
Wymiary: 145x205 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-07295-8

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Dekarstwo i blacharstwo budowlane to podręcznik dla uczniów szkół zawodowych dopuszczony do nauczania przedmiotu technologia w zawodzie dekarz.

W podręczniku omówiono podstawowe materiały budowlane, sprzęt potrzebny do robót dekarskich i blacharskich oraz wykonawstwo i warunki techniczne odbioru podkładów i pokryć z blachy, papy, dachówki i tworzyw sztucznych. Ponadto podano wiadomości dotyczące bhp, organizacji, planowania, normowania i rozliczania robót dekarsko-blacharskich.

"Dekarstwo jest to dziedzina rzemiosła budowlanego dotycząca wykonywania pokryć dachowych.

Dach, czyli nakrycie budowli, chroni ją przed opadami atmosferycznymi, wiatrem i wpływami termicznymi otoczenia, a także przenosi obciążenia pochodzące od wiatru i śniegu. Dach składa się z konstrukcji nośnej, podkładu i pokrycia. Konstrukcję nośną i podkład wykonują cieśle, betoniarze lub monterzy konstrukcji stalowych — zależnie od materiału z jakiego dach ma być wykonany. Blacharze i dekarze kładą tylko pokrycie, powinni jednak dobrze znać wszystkie elementy dachu.


Pokrycie to najważniejsza część dachu. Najmocniejsza konstrukcja i najtrwalszy podkład ulegną szybkiemu zniszczeniu na skutek działania czynników atmosferycznych, jeżeli nie będą dostatecznie chronione za pomocą pokrycia; zawilgocenie niszczy prawie wszystkie materiały budowlane. w tym także elementy nośne budowli. Dobre wykonanie pokrycia dachowego ma ogromny wpływ na trwałość wznoszonego obiektu. "

1. Wiadomości wstępne
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2. Zarys rozwoju dekarstwa
1.3. Elementy dachów
1.4. Rodzaje konstrukcji nośnych dachów
1.5. Wyznaczanie połaci dachowych

2. Sprzęt do robót blacharskich
2.1. Sprzęt do trasowania
2.2. Sprzęt do cięcia blachy
2.3. Sprzęt do kształtowania blachy
2.4. Sprzęt do łączenia blach
2.5. Rusztowania
2.6. Konserwacja i naprawy sprzętu

3. Transport i składowanie materiałów budowlanych
3.1. Wiadomości ogólne
3.2. Środki i zasady transportu
3.3. Składowanie materiałów dekarsko-blacharskich

4. Przygotowanie materiałów do krycia blachą
4.1. Przegląd blach używanych do krycia dachów
4.2. Czynności wstępne przed kryciem dachów blachą
4.2.1. Sortowanie blach
4.2.2. Czyszczenie blach
4.2.3. Gruntowanie blach
4.2.4. Prostowanie blach
4.3. Kształtowanie blach
4.3.1. Trasowanie
4.3.2. Cięcie blach
4.3.3. Gięcie blach
4.3.4. Zwijanie blach
4.3.5. Usztywnianie obrzeży blachy drutem
4.3.6. Łączenie arkuszy blach
4.4. Powlekanie blach powłokami metalicznymi
4.5. Obliczanie ilości potrzebnych materiałów

5. Podkłady pokryć z blachy
5.1. Podkłady drewniane
5.2. Podkłady betonowe
5.3. Odbiór podkładów

6. Krycie dachów blachą
6.1. Krycie dachów blachą płaską
6.1.1. Krycie blachą stalową
6.1.2. Krycie blachą miedzianą
6.1.3. Krycie blachą cynkową
6.1.4. Krycie blachą ołowianą
6.2. Krycie dachów blachą panwiową i falistą
6.2.1. Krycie blachą stalową
6.2.2. Krycie blachą aluminiową
6.3. Krycie okapów i koszy
6.3.1. Krycie okapów
6.3.2. Krycie koszy
6.4. Rozbiórka pokrycia i krycie dachów blachą z rozbiórki
6.5. Warunki techniczne wykonania robót blacharskich
6.6. Odbiór robót blacharskich
6.7. Przepisy bhp

7. Obróbki blacharskie
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Krycie blachą murów ogniochronnych, balustrad i attyk
7.3. Obróbki kominów
7.4. Obróbki wyłazów dachowych
7.5. Obróbki wywietrzników
7.6. Obróbki ław kominiarskich i słupków przechodzących przez pokrycie
7.7. Obróbki szczelin dylatacyjnych
7.8. Obróbki wysuniętych części elewacji
7.9. Obróbki blacharskie okapów
7.10. Obróbki okien dachowych i świetlików
7.11. Zapotrzebowanie na materiały do obróbek blacharskich
7.12. Odbiór obróbek blacharskich

8. Rynny i rury spustowe
8.1. Rynny
8.1.1. Wiadomości ogólne
8.1.2. Rynny leżące
8.1.3. Rynny wiszące
8.1.4. Rynny stojące
8.1.5. Koryta i rynny żelbetowe
8.1.6. Rynny z tworzyw sztucznych
8.2. Rury spustowe
8.2.1. Rury spustowe z blachy
8.2.2. Rury spustowe z tworzyw sztucznych
8.3. Zasady prefabrykacji rynien i rur spustowych z blachy
8.3.1. Trasowanie elementów
8.3.2. Zestawy montażowe rynien blaszanych
8.3.3. Zestawy montażowe rur spustowych z blachy
8.4. Montaż i kotwienie rynien i rur spustowych
8.4.1. Montaż i kotwienie rynien
8.4.2. Montaż i kotwienie rur spustowych
8.5. Łączenie wpustów rynien z rurami spustowymi
8.6. Organizacja pracy blacharzy
8.6.1. Organizacja pracy przy montażu rynien
8.6.2. Organizacja pracy przy montażu rur spustowych
8.7. Przepisy bhp
8.8. Zapotrzebowanie na materiały
8.9. Odbiór rynien i rur spustowych

9. Sprzęt do robót dekarskich
9.1. Sprzęt do wykonywania pokryć z papy
9.1.1. Sprzęt tradycyjny
9.1.2. Sprzęt zmechanizowany
9.2. Sprzęt do wykonywania pokryć z dachówki
9.3. Sprzęt do wykonywania pokryć z płyt i folii z tworzyw sztucznych
9.4. Sprzęt do nanoszenia pokryć powłokowych

10. Podkłady pokryć z papy
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Warstwy nośne podkładów
10.3. Zjawiska cieplno-wilgotnościowe a konstrukcja stropodachów
10.4. Izolacje cieplne podkładów
10.5. Stropodachy użytkowe
10.6. Odbiór podkładów

11. Pokrycia i izolacje z papy
11.1. Wiadomości ogólne
11.2. Przegląd materiałów
11.2.1. Papy
11.2.2. Preparaty do gruntowania
11.2.3. Lepiki
11.2.4. Inne materiały bitumiczne przydatne w robotach dekarskich
11.3. Krycie papą na podkładach drewnianych
11.4. Krycie papą na podkładach betonowych
11.5. Krycie papą na podkładach z płyt izolacyjnych
11.6. Specyfika układania różnych rodzajów papy
11.7. Organizacja wykonywania pokryć z papy
11.7.1. Przygotowywanie lepików
11.7.2. Transport papy i lepiku
11.7.3. Organizacja pracy w czasie układania pokryć z papy
11.8. Krycie papą powierzchni krzywoliniowych, falistych i fałdowych
11.9. Wykonywanie pokryć z papy zimą
11.10. Krycie płytkami bitumicznymi, zwanymi gontem papowym lub dachówką bitumiczną
11.11. Zapotrzebowanie na materiały
11.12. Przepisy bhp
11.13. Odbiór pokryć z papy

12. Obróbki elementów dachów krytych papą
12.1. Krycie okapów
12.2. Obróbka krawędzi szczytowych
12.3. Krycie kalenic
12.4. Krycie naroży i koszy
12.5. Krycie rynien, koryt i dylatacji
12.6. Obróbki elementów wystających ponad dach
12.7. Obróbki koszy wlewowych rur spustowych
12.8. Obróbki elementów dachów z paroizolacją

13. Podkłady pokryć z dachówki
13.1. Podkłady drewniane
13.2. Podkłady betonowe i metalowe
13.3. Nowoczesne podkłady z izolacją termiczną
13.4. Odbiór podkładów

14. Pokrycia z dachówki
14.1. Wiadomości ogólne
14.2. Przegląd materiałów
14.3. Ogólne zasady układania pokryć z dachówki
14.4. Krycie dachówką karpiówką
14.5. Krycie dachówką zakładkową
14.6. Krycie dachówką marsylką
14.7. Krycie dachówką holenderką
14.8. Krycie dachówką klasztorną
14.9. Krycie dachówką mnich-mniszka
14.10. Krycie karpiówką podwójną z cementu
14.11. Krycie dachówką zakładkową z cementu
14.12. Krycie kalenic, naroży, koszy i okapów
14.13. Zapotrzebowanie na materiały
14.14. Przepisy bhp
14.15. Odbiór pokryć z dachówki

15. Pokrycia z płyt i folii z tworzyw sztucznych
15.1. Wiadomości ogólne
15.2. Podkłady pokryć z tworzyw sztucznych
15.3. Przegląd materiałów
15.4. Krycie płytami z tworzyw sztucznych
15.5. Krycie folią dachową z PVC
15.6. Przepisy bhp
15.7. Odbiór pokryć z tworzyw sztucznych

16. Pokrycia i izolacje z powłok bezspoinowych
16.1. Wiadomości ogólne
16.2. Podkłady
16.3. Przegląd materiałów
16.4. Wykonywanie bezspoinowych pokryć powłokowych
16.4.1. Powłoki z mieszanek asfaltowych
16.4.2. Powłoki asfaltowo-lateksowe
16.4.3. Powłoki z tworzyw sztucznych
16.4.4. Powłoki z cyklolepu (laminat z cyklolepu)
16.5. Zapotrzebowanie na materiały
16.6. Przepisy bhp
16.7. Odbiór bezspoinowych pokryć powłokowych

17. Proste roboty ślusarsko-kowalskie
17.1. Wyroby ślusarsko-kowalskie do robót dekarskich i blacharskich
17.2. Obróbka cieplna stali
17.3. Roboty kowalskie
17.4. Roboty ślusarskie
17.4.1. Obróbka elementów
17.4.2. Łączenie elementów
17.5. Ochrona metali przed korozją

18. Konserwacja i naprawy pokryć dachowych
18.1. Wprowadzenie
18 2. Konserwacja i naprawy pokryć dachowych z blachy
18.3. Konserwacja i naprawy pokryć z papy
18.4. Naprawy pokryć dachówkowych
18.5. Konserwacja i naprawy pokryć powłokowych
18.6. Konserwacja i naprawy pokryć z folii dachowej z PVC

19. Przepisy bhp
19.1. Organizacja służby bhp
19.2. Podstawowe obowiązki dekarzy i blacharzy
19.3. Ubiór ochronny
19.4. Przepisy bhp dotyczące transportu
19.5. Przepisy bhp dotyczące robót przygotowawczych
19.6. Przepisy bhp dotyczące pracy na wysokości
19.7. Przepisy bhp dotyczące obsługi i konserwacji maszyn
19.8. Podstawy ochrony przeciwpożarowej

20. Organizacja i planowanie robót dekarsko-blacharskich
20.1. Wprowadzenie
20.2. Cykl działań zorganizowanych
20.3. Podstawy metody pracy równomiernej
20.4. Brygady i zespoły robocze
20.5. Organizacja miejsca pracy
20.6. Planowanie robót dekarskich
20.7. Organizacja warsztatu blacharskiego

21. Normowanie i rozliczanie robót dekarsko-blacharskich
21.1. Pojęcia podstawowe
21.2. Charakterystyka zawodu blacharza i dekarza
21.2.1. Charakterystyka zawodu blacharza i dekarza według Klasyfikacji zawodów i specjalności
21.2.2. Charakterystyka zawodu blacharza-dekarza według Taryfikatora kwalifikacyjnego pracowników na stanowiskach robotniczych w budownictwie
21.3. Systemy płac i rozliczanie robót
21.4. Obmiar robót
21.5. Kalkulacja kosztu robót

Wykaz literatury

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 59 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna
 
Klienci, którzy zakupili ten produkt, kupili również:
Dekarz
Dekarz
Sucha zabudowa wnętrz
Sucha zabudowa wnętrz
Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik
Cieśla Stolarz Dekarz Poradnik

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)