Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków
Krótka nauka budownicza dworów, pałaców, zamków

Dom drewniany w Polsce - Tysiąc lat historii

Produkt niedostępny

Tytuł: Dom drewniany w Polsce - Tysiąc lat historii
Autor: Jerzy Czajkowski
Wydawca: Nomos
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 253
Wymiary: 165x242 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-7688-052-5

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Polska jest dużym krajem, z licznymi regionami zróżnicowanymi pod wieloma względami, w tym też w zakresie budownictwa drewnianego. Wszelkie próby zrozumienia i wyjaśnienia szeregu elementów wymagają przeprowadzenia klasyfikacji typologicznej. Dotyczy to zarówno kryteriów do określenia typów i linii rozwojowych, jak i rozwiniętej terminologii.

W badaniach nad życiem ludzi w przeszłości wiele uwagi poświęcano budownictwu. W nim widziano przejaw dawnych stosunków etnicznych i osadniczych, nie mówiąc już o kulturowych. Do badań etnogenetycznych było i jest włączane regionalne budownictwo drewniane. Tam, gdzie brakowało drewna, skupiano uwagę na domach konstruowanych z różnych materiałów. Niektórzy autorzy ujmowali problem w szerokim zakresie, dopatrując się związków historycznych w wielkiej skali, inni omawiali temat z lokalnego punktu widzenia, patrząc na drewniany dom własnego pradziadka jak na świadka narodowych dziejów. Zasadność kwestii skupia się właściwie na jednym problemie, tj. na obiektywnym podejściu do badanego zagadnienia. Na ogół nie spotykamy podstawowych fałszywych wniosków w pracach regionalnych, bowiem mały zakres terenowy badań zwykle nie zezwala na formułowanie szerszych wniosków, zwłaszcza o charakterze genetycznym. Natomiast przy omawianiu określonych tematów o dużych, międzynarodowych zasięgach geograficznych można natrafić na trudności w osiągnięciu materiałów dowodowych, na szybszy ich zanik i niemożliwość sprawdzenia. Ponadto przy retrospektywnej analizie, co jest szczególnie istotne przy etnogenetycznym ujmowaniu budownictwa, cofając się dochodzimy do momentu, gdy zaczyna brakować materiałów dowodowych w postaci konkretnych obiektów, ale są źródła historyczne, w których znajdujemy materiały opisowe.

W książce Dom drewniany w Polsce - Tysiąc lat historii znajdziemy rys historyczny budownictwa drewnianego, w tym terminologię i kierunki rozwoju, formy podstawowe, pochodne oraz regionalne domów drewnianych na terenach dawnej Polski. Pracę uzupełniono mapkami, rycinami, zdjęciami oraz słownikiem pojęć.

Autor książki Dom drewniany w Polsce - Tysiąc lat historii, Jerzy Czajkowski (ur. 1931) jest absolwentem etnografii UJ, doktorem habilitowanym, od 1985 docentem, od 1999 profesorem na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Doktorat otrzymał w 1965r. za pracę Wiejskie budownictwo mieszkalne w Beskidzie Niskim i na przyległym Pogórzu, tytuł doktora habilitowanego w 1983r. na podstawie opublikowanej rozprawy Muzea na wolnym powietrzu w Europie, wyróżnionej przez Ministra Kultury i Sztuki powołaniem autora na stanowisko docenta.

W latach 1953-1972 był pracownikiem muzeum Etnograficznego w Krakowie, a w latach 1973-1999 dyrektorem Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Etnologicznego PAN w Warszawie i Komisji Etnograficznej PAN w Krakowie, członkiem Związku Muzeów na Wolnym Powietrzu oraz różnych naukowych stowarzyszeń w kraju i za granicą. Jest też autorem licznych artykułów z zakresu kultury materialnej, sztuki ludowej, budownictwa, skansenologii oraz historii osadnictwa Karpat w fachowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Obecne opracowanie stanowi dwusetną publikację Autora i jest pokłosiem jego częstych podróży po krajach Europy.

Uwagi wstępne
Wprowadzenie historyczne
ROZDZIAŁ I: RYS HISTORYCZNY
1. Etap najstarszy
    Dom jednownętrzny
    Terminologia domu
    Terminologia izby
    Ziemianka jako mieszkanie
    Izba jako dom
2. Początkowy etap rozwoju domu
    Dom dwuwnętrzny
    Izba z sienią szałasową
    Izba połączona konstrukcyjnie z sienią
    Terminologia sieni
    Izba z komorą
    Inne pojęcia dotyczące pomieszczeń mieszkalnych
3. Etap średniowieczny
    Komora i jej terminologia
    Komnata i jej terminologia
    Budowa domu z komnatą
    Izba biała i czarna
    Piekarnia
    Alkierz
ROZDZIAŁ II: DOM SZEROKOFRONTOWY
1. Kierunki rozwoju domu
    Ustalenia teoretyczne
2. Dom szerokofrontowy, asymetryczny
    Forma podstawowa: Dom centralny
    Formy pochodne
    Dom centralny z izdebką w sieni
    Dom ze zredukowaną sienią
    Dom trójwnętrzny z dwiema izbami w amfiladzie, bez komory
    Dom z dwiema izbami w amfiladzie pomiędzy sienią a komorą
    Dom centralny ze stajnią dostawioną do komory
    Dom centralny ze stajnią dostawioną do sieni
    Dom z komorami z boków budynku
3. Dom szerokofrontowy, symetryczno-trójwnętrzny
    Forma podstawowa: dom symetryczno-trójwnętrzny z komorą
    Odkrycia w Pułtusku: czas powstania domu
    Zasięg geograficzny domu symetryczno-trójwnętrznego z komorą od XVI do XX wieku
    Formy pochodne
    Dom z dwiema izbami w amfiladzic. / sienią i komorą lub stajnią
    Dom trójwnętrzny ze stajnią przy komorze
4. Dom szerokofrontowy. symetryezno-dwuizbowy od XVI do XX wieku
    Forma pochodna: dom symetryezno-dwuizbowy z przybudowaną stajnią
5. Dom szerokofrontowy. trójwnętrzny. ze stajnią
    Wcześniej był okólnik
    Stajnia, obora czy chlew?
    Dom jednoizbowy ze stajnią
6. Dom szerokofrontowy. wielownętrzny
ROZDZIAŁ III: DOM WĄSKOFRONTOWY
1. Uwagi ogólne
2. Forma podstawowa: dom wąsko frontowy, trójwnętrzny, bez podcienia
    Uwagi historyczne
3. Dom wąskofrontowy, podcieniowy
    Uwagi historyczne
4. Różne formy domów wąskofrontowych
    Dom z podcieniem nadwieszonym
    Dom z podcieniem narożnym
    Dom z podcieniem słupowym w szczycie
5. Podlaska odmiana domów z podcieniem narożnym

Spis map
Spis rycin
Spis ilustracji
Słownik pojęć
Bibliografia
Skorowidz geograficzny
Summary: The Wooden Home in Poland: A Thousand Year History
Zusammenfassung: Holzhauser in Polen. Tausend Jahre Geschichte

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 55 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)