Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Drewno do pieca i kominka
Drewno do pieca i kominka
Kominki
Kominki
Kominek - Jak go zbudować? Jak go użytkować
Kominek - Jak go zbudować? Jak go użytkować

Drewno jako materiał energetyczny

Produkt niedostępny
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Drewno jako materiał energetyczny
Autor: Michał Domański, Ladislav Dzurenda, Marek Jabłoński, Jan Osipiuk
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 100
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7244-903-0


Spis treści:
Wykaz wybranych oznaczeń
1. Masa drzewna – odnawialne źródło energii i jej potencjał energetyczny
2. Chemiczne składniki masy drzewnej
2.1. Wiadomości ogólne
2.2. Celuloza
2.3. Hemicelulozy
2.4. Lignina
2.5. Organiczne substancje uboczne
2.6. Nieorganiczne substancje uboczne
3. Energetyczne właściwości paliwa – dendromasy
3.1. Definicje paliwa
3.2. Paliwo stałe
3.3. Energetyczne właściwości paliwa
3.3.1. Kryteria oceny jakości paliwa
3.3.2. Ciepło spalania (Wt)
3.3.3. Wilgotność paliwa
3.3.4. Zawartość lotnej substancji palnej
3.3.5. Zawartość popiołu
3.3.6. Wartość opałowa paliwa
3.3.7. Ziarnistość paliwa
4. Teoria spalania paliw
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Statyka spalania
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Statyka spalania paliw stałych
4.2.3. Stechiometryczne (teoretyczne) spalanie paliwa
4.2.4. Temperatura płomienia
4.2.5. Produkcja spalin ze spalania dendromasy i jej skład chemiczny
4.3. Dynamika procesu spalania
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Prędkość spalania drewna opałowego
5. Podstawy teoretyczne spalania dendromasy
6. Rozkład termiczny i spalanie masy drzewnej
6.1. Schemat procesu
6.2. Suszenie dendromasy
6.3. Odgazowywanie i rozkład termiczny dendromasy
6.3.1 Wprowadzenie
6.3.2. Rozkład termiczny polisacharydów
6.3.3. Rozkład termiczny ligniny
6.3.4. Rozkład termiczny organicznych substancji ubocznych
6.4. Spalanie produktów lotnych substancji palnych
6.5. Spalanie stałych substancji palnych
7. Paleniska do spalania dendromasy
7.1. Wiadomości ogólne
7.2. Ruszty do spalania drewna opałowego
7.2.1. Wprowadzenie
7.2.2. Ruszty stałe
7.2.3. Ruszty pochyłe z okresowym przemieszczaniem paliwa
7.2.4. Ruszty ruchome
7.2.5. Ruszty stożkowe (fluidalne) z dolnym doprowadzaniem paliwa
8. Regulacja procesów spalania dendromasy
8.1. Zakres regulacji
8.2. Regulacja mocy urządzenia cieplnego
8.3. Regulacja procesu spalania paliwa w palenisku
8.4. Regulacja podciśnienia w palenisku
8.5. Regulacja temperatury w przestrzeni spalającej paleniska
9. Kontrola procesu spalania paliwa
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Kolor spalin wychodzących z komina
9.3. Kontrola zawartości tlenu cząsteczkowego (O2) i dwutlenku węgla (CO2)
9.4. Trójkąt kontrolny Buntego
9.5. Trójkąt spalania Ostwalda
10. Analiza strat cieplnych urządzenia spalającego i efektywność wytwarzania ciepła
10.1. Wiadomości ogólne
10.2. Metoda pośrednia określania sprawności urządzenia spalającego
10.2.1. Wprowadzenie
10.2.2. Straty kominowe
10.2.3. Straty niecałkowitego spalania spowodowane ujściem ciepła zawartego w stałych pozostałościach
10.2.4. Straty niezupełnego spalania powstałe w wyniku ujścia substancji palnych w spalinach
10.2.5. Straty obmurza
10.3. Efektywność wytwarzania ciepła z dendromasy
11. Emisje z procesu spalania dendromasy
11.1. Pojęcia emisji, imisji, limity emisji i imisji
11.2. Podstawowe substancje zanieczyszczające w procesach spalania
11.3. Stałe substancje zanieczyszczające
11.4. Tlenek węgla (CO)
11.5. Tlenki azotu (NOx)
11.5.1. Wprowadzenie
11.5.2. Metody denitryfikacyjne
11.6. Substancje organiczne
Piśmiennictwo

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 2 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range