Ekologiczna ocena cyklu istnienia wybranych wyrobów przemysłu meblarskiego

Cena: 28,00 zł

(Cena netto: 26,67 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

 

Tytuł: Ekologiczna ocena cyklu istnienia wybranych wyrobów przemysłu meblarskiego 
Autor: Agata Stachowiak-Wencek 
Wydawca: UP w Poznaniu  
Rok wydania: 2005 
Liczba stron: 87  
Wymiary: 170x239mm  
Okładka miękka 
ISSN 1896-1894
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Książka "Ekologiczna ocena cyklu istnienia wybranych wyrobów przemysłu meblarskiego" wydana została w serii Rozprawy naukowe.
 
Powszechnie wiadomo, że każdy wytworzony wyrób na etapie produkcji, użytkowania czy utylizacji wywiera w mniejszym lub większym stopniu niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. W zasadzie nie istnieją wyroby zupełnie nieuciążliwe dla otoczenia.
 
Dotyczy to również wyrobów przemysłu meblarskiego. W przemyśle meblarskim są wytwarzane wyroby, które w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych charakteryzują się zróżnicowanym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Nieszkodliwość mebli dla środowiska utrzymywała się do momentu, kiedy jedynym surowcem do ich produkcji było drewno w postaci wytworzonej przez przyrodę. Współczesne meble, produkowane głównie z tworzyw drzewnych z nieznacznym udziałem drewna, wykańczane powłokami lakierowymi i tworzywami sztucznymi, nie zawsze są wyrobami obojętnymi dla środowiska naturalnego.
 
Istnieje więc konieczność ustalenia podstaw metodologicznych oceny wyrobów meblarskich, umożliwiających opracowanie procedury ich kategoryzacji i certyfikacji. Zgodnie z zaleceniami międzynarodowymi kryteria te powinny się opierać na analizie całego cyklu istnienia wyrobu, w którym wyrób ekologiczny powinien wykazywać jak najmniejszy niekorzystny wpływ na środowisko naturalne. Taka definicja ujmuje nie tylko etap wytwarzania wyrobu, który zwykł się kojarzyć z największą liczbą zagrożeń dla środowiska naturalnego, lecz także fazy jego użytkowania i utylizacji.
 
Wymaga to jednak wdrażania odpowiednich technik oceny. Jednym z nowych narzędzi metodologicznych ułatwiających zrozumienie mechanizmów oddziaływania wyrobów na środowisko jest ekologiczna ocena cyklu życia (ang. Life Cycle Assessment), określana skrótem LCA.
 
Dla przemysłu drzewnego, którego podstawowym surowcem jest drewno, czyli materiał naturalny, odtwarzalny, którego pozyskanie, przerób, użytkowanie, a nawet utylizacja nie obciążają nadmiernie środowiska, ocena cyklu życia może stać się wkrótce ważnym instrumentem pomocnym w marketingu i reklamie wyrobów drzewnych.
 
Pierwsze publikacje z zakresu wdrażania i wykorzystania techniki LCA w przemyśle meblarskim pojawiły się dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych minionego stulecia. Były one próbą obliczenia elementów wchodzących do analizowanego systemu i wychodzących z niego. Z reguły nie uwzględniały analizy całej drogi życia danego wyrobu, tylko wybrane jej etapy.
 
Z przeglądu dostępnej literatury z zakresu techniki LCA wynika, że brak jest przykładów kompleksowego określenia oddziaływań środowiskowych związanych z wyrobami meblarskimi w całym okresie ich istnienia.
 
Ze względu na to, iż technika LCA może mieć w przyszłości duże znaczenie praktyczne, uzasadnione wydaje się podjęcie próby zaadaptowania jej do oceny ekologicznej wyrobów produkowanych przez przemysł meblarski.

 

Określenia i skróty
1. Wstęp 
2. Ekologiczna ocena cyklu życia 
2.1. Definicja 
2.2. Rys historyczny 
2.3. Możliwości zastosowania techniki LCA 
2.4. Struktura LCA 
2.4.1. Wprowadzenie 
2.4.2. Określenie celu i zakresu badań 
2.4.3. Zbieranie danych oraz analiza zbioru - LCI 
2.4.4. Ocena wpływu cyklu życia na środowisko - LCIA 
2.4.5. Interpretacja cyklu życia 
2.5. Metody oceny wpływu cyklu życia - LCIA 
2.5.1. Wprowadzenie 
2.5.2. Charakterystyka wybranych metod LCIA 
2.5.2.1. Metoda Ekopunkty 1997 
2.5.2.2. Metoda CML 
2.5.2.3. Metoda Ekowskaźnik 95 
2.5.2.4. Metoda Ekowskaźnik 99 
2.5.2.5. Metoda EDIP 1997/2003 
2.5.2.6. Metoda EPS 2000 
3. Analiza LCA wybranych wyrobów meblarskich 
3.1. Koncepcja i przyjęte założenia 
3.1.1. Opis przedmiotu badań 
3.1.2. ETAP I: Określenie celu i zakresu badań 
3.1.3. ETAP II: Analiza zbioru 
3.1.4. ETAP III: Ocena wpływu cyklu istnienia 
3.1.5. ETAP IV: Interpretacja 
3.2. Wyniki i ich omówienie 
3.2.1. Analiza zbioru 
3.2.2. Ocena oddziaływań i ich interpretacja 
3.2.2.1. Ocena wpływu podstawowych surowców konstrukcyjnych stosowanych do produkcji mebli 
3.2.2.2. Ocena cyklu istnienia badanych wyrobów meblarskich 
3.2.2.3. Zalecenie działań służących ograniczeniu skutków środowiskowych
4. Podsumowanie
Literatura 
Summary 
Aneks
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 18 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range