Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ekonomika drzewnictwa - ebook

Cena: 0,00 zł

(Cena netto: 0,00 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Tytuł: Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ekonomika drzewnictwa

Autor: Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak, Magdalena Herbeć  
Wydawca: ITD           
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 124
E-book
Plik PDF, ok. 1,6 MB
ISBN 978-83-932284-0-9
Bezpłatny e-book

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Dostępne opcje:
Wersja elektroniczna:

Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ekonomika drzewnictwa to publikacja wydana przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu w ramach projektu "Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku".

Sektor drzewny ma ze swej istoty charakter surowcowy, co oznacza silne uzależnienie od dostępności drewna. Jest on naturalnym elementem "łańcucha drzewnego", którego ogniwa stanowią: las-drewno-rynek. Powoduje to jednocześnie występowanie pewnych ograniczeń w stałym modyfikowaniu produktów i wprowadzaniu zmian. Jednocześnie, sektor ten charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem branżowym. Branże drzewne cechują się specyficznymi procesami produkcji, asortymentem produkowanych wyrobów kierowanych do określonych odbiorców, odmiennym stopniem nowoczesności stosowanych technik i technologii i różnym stopniem zaawansowania procesu restrukturyzacji.

Potrzeba całościowego postrzegania i traktowania łańcucha przerobu drewna - tak w warstwie praktyki gospodarczej, jak i na płaszczyźnie koncepcyjnej, naukowej - wynika z konieczności równoważenia wymagań ekologii i racji ekonomicznych w działalności zarówno leśnictwa, jak i sektora drzewnego. W podejściu naukowców i praktyków zachodnioeuropejskich i amerykańskich znajduje to odzwierciedlenie nawet w nazwie tego sektora gospodarki (forestry/ timber industry, w znaczeniu sektora leśno-drzewnego czy przemysłu drzewnego). Oczywiste jest przy tym istnienie wielu powiązań dotyczących obszarów i problemów badawczych wspólnych dla drzewnictwa i leśnictwa. Takim specyficznym łącznikiem, i to dla wszystkich branż drzewnych oraz branż kooperujących, jest ekonomia, organizacja i aspekty społeczne ich funkcjonowania.

Wstęp
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie
1.1. O foresighcie     
1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań  
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu    
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy    
4. Obszar "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" a branże sektora drzewnego    
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku     
5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku    
5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku    
6. Rozwój nauki i badań w obszarze "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku     
6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku     
6.2. Przyszłość badań w obszarze "Ekonomika (i aspekty społeczne) drzewnictwa" w Polsce do 2020 roku - wizja Kierownika Projektu     
Materiały źródłowe     
Załączniki     
 

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 10 z 14 Następny Następny
Kategoria E-book

Książki

E-book

Prasa

Oprogramowanie

Narzędzia pomiarowe

Narzędzia ręczne

Narzędzia mocujące

Znakowanie drewna

Esy do drewna

Lasery liniowe

Worki na drewno

Ostrzenie narzędzi

Chemia do drewna

Artykuły BHP

Reklama


Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)