Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ochrona środowiska - ebook

Cena: 0,00 zł

(Cena netto: 0,00 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Tytuł: Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ochrona środowiska

Autor: Ewa Ratajczak, Gabriela Bidzińska, Aleksandra Szostak, Hanna Wróblewska, Andrzej Fojutowski, Magdalena Herbeć  
Wydawca: ITD           
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 127
E-book
Plik PDF, ok. 1,6 MB
ISBN 978-83-925432-3-7
Bezpłatny e-book

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Dostępne opcje:
Wersja elektroniczna:

Foresight w drzewnictwie - Polska 2020. Obszar badawczy: Ochrona środowiska to publikacja wydana przez Instytut Technologii Drewna w Poznaniu w ramach projektu "Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku".

Temat "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" ma odniesienie do wszystkich branż i subbranż sektora drzewnego. Jest obszarem o charakterze problemowym i nakłada się na różnego rodzaju procesy związane z przetwórstwem drewna. Skupia między innymi działania związane z rozwojem technik i technologii ograniczających obciążenie środowiska naturalnego, związane z ergonomią i bezpieczeństwem pracy w procesach przerobu i obróbki drewna i tworzyw drzewnych, parametrami fizyko-mechanicznymi i higienicznością wyrobów drzewnych, oceną zagrożeń związanych z powstawaniem i utylizacją odpadów drzewnych, optymalizacją zużycia energii w procesach produkcyjnych.

Zakres badań w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" jest bardzo szeroki i obejmuje wszystkie subdyscypliny drzewnictwa. Ogólnie biorąc, nurty badawcze były i (są nadal) skoncentrowane na:
- procesach przerobu i obróbki drewna i tworzyw drzewnych z uwzględnieniem ergonomii, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy,
- zależnościach między zmianami technologii (lub operacji produkcyjnych) a parametrami fizyko-mechanicznymi i higienicznością wyrobów, wraz z rozwiązaniami ograniczającymi emisje szkodliwych substancji do atmosfery, zarówno w procesie produkcyjnym, jak i z gotowych wyrobów (m.in. emisje gazowych substancji toksycznych, w tym formaldehydu, z tworzyw drewnopochodnych),
- składzie chemicznym substancji niebezpiecznych dla środowiska w wyrobach drzewnych i papierniczych,
- technikach i technologiach ograniczających obciążenie środowiska naturalnego (redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, oczyszczanie ścieków papierniczych, gospodarka wodno-ściekowa w technologiach płyt pilśniowych),
- ocenie zagrożeń dla środowiska związanych z powstawaniem i utylizacją odpadów drzewnych (emisje, ścieki),
- optymalizacji zużycia energii w procesach produkcyjnych,
- doskonaleniu warunków pracy oraz systemów i urządzeń z zakresu odpylania, wentylacji, hałasu i transportu pneumatycznego w przemyśle drzewnym.

W ostatnich latach szczególnego znaczenia jako problemu badawczego (i praktycznego) nabrała kwestia odpadów drzewnych. Prowadzone dotychczas prace naukowe i rozwojowe dotyczyły trzech kierunków:
- zastosowania do celów produkcyjnych,
- kompostowania oraz
- spalania z odzyskiem energii.

Wstęp    
1. Foresight w drzewnictwie - pojęcie i znaczenie    
1.1. O foresighcie     
1.2. Charakterystyka Projektu - cel i przedmiot badań  
2. Innowacyjność sektora drzewnego - syntetyczna ocena stanu    
3. Sfera nauki i badań w drzewnictwie - instytucje i potencjał kadrowy    
4. Obszar "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" a branże sektora drzewnego    
5. Perspektywy rozwoju badań naukowych w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" w Polsce do 2020 roku     
5.1. Dotychczasowe kierunki badań naukowych w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" w Polsce do 2020 roku    
5.2. Scenariusze rozwoju badań naukowych w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" w Polsce do 2020 roku    
6. Rozwój nauki i badań w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" a innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku
6.1. Wpływ priorytetowych kierunków badań w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" na innowacyjność branż sektora drzewnego w Polsce do 2020 roku     
6.2. Przyszłość badań w obszarze "Ochrona środowiska i bezpieczeństwo" w Polsc do 2020 roku - wizja Lidera Obszaru Badawczego     
6.3. Przyszłość badań w obszarze "Ochrona drewna" w Polsce do 2020 roku - wizja Lidera Obszaru Badawczego     
Materiały źródłowe  
Załączniki

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 11 z 14 Następny Następny
Kategoria E-book

Książki

E-book

Prasa

Oprogramowanie

Narzędzia pomiarowe

Narzędzia ręczne

Narzędzia mocujące

Znakowanie drewna

Esy do drewna

Lasery liniowe

Worki na drewno

Ostrzenie narzędzi

Chemia do drewna

Artykuły BHP

Reklama


Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)