Hodowla lasu

Cena: 82,95 zł

(Cena netto: 79,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Hodowla lasu
Autor: Eugeniusz Ilmurzyński, Tadeusz Włoczewski 
Wydawca: PWRiL
Rok wydania: 2003, Wydanie III
Liczba stron: 544
Wymiary: 173x238mm
Okładka twarda
ISBN 83-09-01814-2 
Książka "Hodowla lasu" omawia całokształt zagadnień teoretycznych i praktycznych hodowli lasu, uwzględniając ostatnie zdobycze nauki i praktyki leśnej. Przeznaczona jest jako podręcznik pomocniczy dla studentów wydziałów leśnych oraz uczniów techników leśnych, a także dla ogółu leśników.


Spis treści:
Przedmowa

Wstęp
Znaczenie lasu i leśnictwa w gospodarce narodowej
Pojęcie i zakres hodowli lasu
Metoda hodowli lasu

PRZYRODNICZE PODSTAWY HODOWLI LASU
Charakterystyka i rozmieszczenie lasów w świecie i w Polsce
Stosunek lasu do innych formacji roślinnych
Najważniejsze formacje leśne na kuli ziemskiej
Lasy liściaste wiecznie zielone
Lasy liściaste okresowo zielone
Lasy iglaste wiecznie zielone
Rozmieszczenie formacji leśnych
Naturalne obszary rozsiedlenia naszych najważniejszych drzew leśnych
Sosna pospolita
Świerk
Jodła
Modrzew
Dąb szypulkowy
Dąb bezszypułkowy
Buk
Pozostałe gatunki drzew leśnych
Krainy i dzielnice przyrodniczo-leśne
Granice zasięgu niektórych gatunków drzew leśnych na terenie Polski
Kraina Bałtycka
Kraina Mazursko-Podlaska
Kraina Wielkopolsko-Pomorska
Kraina Mazowiecko-Podlaska
Kraina Śląska
Kraina Wyżów Środkowo-Polskich
Kraina Sudecka
Kraina Karpacka
Zespoły leśne. Typy lasu
Inwentaryzacyjno-urządzeniowe typy lasu
Siedliskowo-hodowlane typy lasu
Fitocenologiczne typy lasu
Florystyczno-siedliskowe typy lasu
Siedliskowe typy lasu

Życie zespołowe drzew
Cechy i właściwości drzewostanów
Grupy drzew w drzewostanie (biogrupy)
Wzrost i rozwój drzew
Wzrost
Rozwój
Biotypy i ekotypy
Selekcja

Charakterystyczne cechy drzewostanów
Skład gatunkowy
Formy domieszki
Piętrowość drzewostanu
Pochodzenie drzewostanu
Wiek drzewostanu
Rodzaje i stopnic zwarcia
Ściany ochronne
Przebieg procesu wydzielania się drzew z drzewostanu
Struktura drzewostanu

Czynniki ekologiczne środowiska leśnego
Środowisko atmosferyczne
Światło
Ciepło
Opady
Wilgotność powietrza
Skład powietrza
Wiatr
Klimat leśny
Środowisko glebowe
Wpływ skały macierzystej gleby na drzewostan
Składniki mineralne gleby a drzewostan
Ściółka leśna i mikroorganizmy glebowe
Skład mechaniczny gleby
Woda w glebie
Ukształtowanie powierzchni
Wymagania siedliskowe naszych drzew

TECHNIKA HODOWLI LASU
Część ogólna
Sposoby zagospodarowania lasu
Typy gospodarcze lasu
Sposób gospodarowania
Rodzaje rębni
Naturalne odnowienie lasu
Odnowienie samosiewne
Odnowienie odroślowe
Nasiennictwo
Wybór drzewostanów i drzew nasiennych
Projektowanie i organizacja zbioru nasion
Technika zbioru nasion
Przechowywanie i przysposobienie nasion do wysiewu
Przyspieszanie kiełkowania nasion
Wyłuszczanie nasion
Ocena nasion
Transport nasion
Sztuczne odnowienie lasu
Przygotowanie terenu i gleby
Siew
Sadzenie
Szkółki (rozsadniki)
Poprawki i uzupełnienia
Pielęgnowanie lasu
Pielęgnowanie odnowień
Pielęgnowanie młodników
Pielęgnowanie drzewostanów
Podkrzesywanie
Pielęgnowanie siedliska

Część szczegółowa
Hodowla różnych gatunków drzew
Sosna
Świerk
Jodła
Modrzew
Dąb
Buk
Olsza
Brzoza
Topola osika
Inne gatunki topoli
Grab
Jesion
Klon, jawor
Wiąz
Lipa
Wierzba
Dzikie drzewa owocowe
Jarząb
Cis
Jedlica
Żywotnik
Grochodrzew
Krzewy leśne
Hodowla drzewostanów w różnych typach siedliskowych lasu
Bór suchy
Bór świeży
Bór wilgotny
Bór bagienny
Bór mieszany świeży
Bór mieszany wilgotny
Las mieszany
Las liściasty świeży
Las wilgotny
Las łęgowy
Ols
Ols jesionowy
Bór wysokogórski
Bór górski
Bór mieszany górski
Las mieszany górski
Las górski
Ols górski
Zasady dostosowania składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych
Zalesianie nieużytków
Wydmy piaszczyste
Torfowiska i bagna
Strome stoki, usuwiska
Wrzosowiska, maliniaki
Rudawiec
Wąwozy i jary
Gleby porolne

Literatura
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 21 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)