Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce - ebook

Cena: 0,00 zł

(Cena netto: 0,00 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce - ebook
Autor: Redakcja naukowa Ewa Ratajczak
Wydawca: ITD
Rok wydania: 2009
Liczba stron: 170
E-book
Plik PDF ok. 4,4 MB
ISBN 978-83-925432-4-4 
Bezpłatny ebook

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Dostępne opcje:
Wersja elektroniczna:

"Innowacyjność sektora drzewnego w Polsce" to publikacja wydana w ramach projektu "Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku".

Cywilizacyjnym wyzwaniem XXI wieku jest tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. Najważniejszym i najbardziej wszechstronnym czynnikiem tego procesu jest postęp naukowo-techniczny. Wyraźnie zmienia się przy tym zarówno sposób
kreowania wiedzy, jak i rola nauki w tworzeniu i dyfuzji innowacji. Wytwarzanie wiedzy jest procesem coraz bardziej społecznie rozproszonym, co oznacza, że nauka staje się elementem złożonego mechanizmu społecznego opartego na interaktywnym modelu kreowania innowacji.

W warunkach globalizacji i stale rosnącej konkurencyjności międzynarodowej, w każdej dziedzinie działalności niezbędne jest szybkie i efektywne wdrażanie wiedzy do praktyki gospodarczej. W większym niż przeciętnie
stopniu dotyczy to drzewnictwa, które z racji wykorzystywania surowca naturalnego napotyka istotne ograniczenia w procesie stałego doskonalenia produktów i technologii oraz ich radykalnych zmian. Jednocześnie, jako dziedzina wytwórczości silnie determinowana przyrodniczo przez możliwości produkcyjne lasów oraz oferująca ekologiczne produkty, ma ona szczególne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki. Biorąc natomiast pod uwagę fakt, że
drewno jest produktem lasów traktowanych jako dobro narodowe, to w procesie kreowania przyszłości drzewnictwa i jego innowacyjności szczególnie zasadny jest udział przedstawicieli rożnych grup społecznych, tak ze sfery nauki i badań, jak i przemysłu i jego otoczenia.

Spektakularną okazją nie tylko do spojrzenia w przyszłość drzewnictwa, ale i do jej tworzenia, jest projekt "Foresight w drzewnictwie - scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku". Prezentowana publikacja, będąca raportem z realizacji pierwszego etapu Projektu, jest jednocześnie monografią dotyczącą problematyki innowacyjności sektora drzewnego w Polsce. Adresowana jest do szerokiego grona odbiorców zarówno ze sfery nauki i badań w drzewnictwie, jak również do przedsiębiorców z sektora drzewnego i branż z jego otoczenia. Publikacja jest skierowana również do przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i społecznych oraz do mediów. W swoim zamierzeniu ma ona stanowić punkt wyjścia i inspirację do szerokiej debaty społecznej na temat przyszłości drzewnictwa w Polsce.

Wstęp    
1. Innowacje i innowacyjność - pojęcia i mierniki  
1.1. Pojęcie innowacji i innowacyjności      
1.2. Rodzaje innowacji      
1.3. Mierniki innowacyjności    
2. Innowacyjność polskiej gospodarki na tle międzynarodowym    
3. Sektor drzewny i jego specyfika    
3.1. Specyfika sektora drzewnego jako dziedziny gospodarki    
3.2. Miejsce sektora drzewnego w Polsce i Unii Europejskiej    
4. Diagnoza innowacyjności polskiego sektora drzewnego    
4.1. Działalność innowacyjna sektora drzewnego w świetle danych statystycznych i badań empirycznych    
4.1.1. Aktywność sektora drzewnego w sferze innowacji    
4.1.2. Efekty działalności innowacyjnej sektora drzewnego    
4.1.3. Bariery działalności innowacyjnej sektora drzewnego    
4.2. Nowe trendy w innowacyjności sektora drzewnego    
4.2.1. Techniki i technologie    
4.2.2 Materiały i produkty drzewne    
5. Kluczowe uwarunkowania wzrostu innowacyjności sektora drzewnego w Polsce     
5.1. Determinanty innowacyjności
5.2. Ogólne determinanty innowacyjności sektora drzewnego     
5.3. Czynniki innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego     
5.3.1. Czynniki innowacyjnego rozwoju sektora drzewnego wynikające z jego mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analiza SWOT)
5.3.2. Czynniki innowacyjności sektora drzewnego tkwiące w jego makrootoczeniu (analiza PEST)    
5.4. Rozwój sfery nauki i badań w drzewnictwie jako determinanta innowacyjności sektora drzewnego    
Zakończenie     
Literatura     
Inne materiały źródłowe    

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 4 z 14 Następny Następny
Kategoria E-book

Książki

E-book

Prasa

Oprogramowanie

Narzędzia pomiarowe

Narzędzia ręczne

Narzędzia mocujące

Znakowanie drewna

Esy do drewna

Lasery liniowe

Worki na drewno

Ostrzenie narzędzi

Chemia do drewna

Artykuły BHP

Reklama


Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)