Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Połączenia klejowe i inżynierskie konstrukcji drewnianych
Połączenia klejowe i inżynierskie konstrukcji drewnianych

Kleje i klejenie drewna

Produkt niedostępny

Tytuł: Kleje i klejenie drewna
Autor: Michał Zenkteler
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu
Rok wydania: 1996, Wydanie II poprawione
Liczba stron: 298
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-86363-84-3

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Kleje i klejenie drewna” to podstawowe źródło wiedzy specjalistów z tego zakresu.
Podręcznik omawia rodzaje klejenie stosowane w różnych gałęziach przemysłu, właściwości klejów i materiałów poddawanych sklejaniu. W książce omówione zostały procesy technologiczne klejenia oraz właściwości spoin klejowych, a także rodzaje klejów stosowane w przemyśle drzewnym.

Rozdział 1. Ogólne podstawy klejenia
1.1. Zjawisko adhezji kleju do podłoża
1.2. Kleje jako związki wielkocząsteczkowe
1.3. Zjawiska zachodzące podczas klejenia
Literatura
Rozdział 2. Ogólne właściwości klejów
2.1. Składniki klejów
2.2. Właściwości klejów płynnych
2.2.1. Stężenie i gęstość
2.2.2. Lepkość
2.2.3. Odczyn chemiczny
2.2.4. Toksyczność
2.2.5. Palność i wybuchowość
2.2.6. Zdolność składników kleju do wzajemnego reagowania
2.3. Właściwości klejów zestalonych
2.3.1. Wprowadzenie
2.3.2. Stopień polimeryzacji i gęstość usieciowania
2.3.3. Stan fizyczny polimerów
2.3.4. Starzenie się polimerów
2.3.5. Odporność chemiczna
2.3.6. Odporność biologiczna
2.4. Identyfikacja klejów
Literatura
Rozdział 3. Właściwości materiałów poddawanych sklejaniu
3.1. Drewno naturalne
3.1.1. Wprowadzenie
3.1.2. Skład chemiczny
3.1.3. Budowa anatomiczna
3.1.4. Ukształtowanie powierzchni
3.1.5. Gatunek drewna
3.2. Drewno ulepszone
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Drewno impregnowane
3.2.3. Drewno zmodyfikowane
3.3. Drewnopochodne materiały płytowe
3.4. Materiały niedrzewne
3.4.1. Wprowadzenie
3.4.2. Tworzywa sztuczne
3.4.3. Metale
Literatura
Rozdział 4. Proces technologiczny klejenia
4.1. Wprowadzenie
4.2. Pokrywanie klejem powierzchni elementów
4.3. Formowanie zestawów
4.4. Sklejanie zestawów
4.4.1. Wprowadzenie
4.4.2. Ciśnienie klejenia
4.4.3. Czas klejenia
4.5. Sezonowanie sklejonego drewna
Literatura
Rozdział 5. Właściwości spoin klejowych
5.1. Wytrzymałość spoin klejowych
5.2. Badanie wytrzymałości spoin klejowych
5.2.1. Wprowadzenie
5.2.2. Kontrola jakości kleju
5.2.3. Kontrola przydatności kleju do określonego celu
5.2.4. Kontrola procesu klejenia
5.2.5. Wyniki badań wytrzymałości spoin klejowych
5.3. Trwałość spoin klejowych
5.3.1. Warunki użytkowania wyrobów z klejonego drewna
5.3.2. Odporność spoin klejowych
5.3.3. Badanie odporności spoin klejowych
Literatura
Rozdział 6. Kleje stosowane w drzewnictwie
6.1. Wprowadzenie
6.2. Kleje syntetyczne polikondensacyjne
6.2.1. Wprowadzenie
6.2.2. Kleje mocznikowe
6.2.3. Kleje melaminowe i melaminowo-mocznikowe
6.2.4. Kleje fenolowe
6.2.5. Kleje rezorcynowe i rezorcynowo-fenolowe
6.3. Kleje syntetyczne polimeryzacyjne
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Kleje polioctanowinylowe .
6.3.3. Kleje "topliwe"
6.3.4. Kleje polichloroprenowe
6.3.5. Kleje różne
6.4. Kleje syntetyczne poliaddycyjne
6.4.1. Wprowadzenie
6.4.2. Kleje poliuretanowe i poliizocyjanianowe
6.4.3. Kleje epoksydowe
6.5. Kleje naturalne
6.5.1. Wprowadzenie
6.5.2. Kleje glutynowe
6.5.3. Kleje kazeinowe
6.5.4. Kleje nitrocelulozowe
6.5.5. Kleje garbnikowe
6.5.6. Kleje sulfitowe
6.5.7. Spoiwa mineralne
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Produkt 1 z 9 Następny Następny
Kategoria Klejenie drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)