Klimat a drewno zabytkowe - dawna i współczesna wiedza o drewnie

Produkt niedostępny
Tytuł: Klimat a drewno zabytkowe - dawna i współczesna wiedza o drewnie
Autor: Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2013, Wydanie IV zmienione
Liczba stron: 292
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-507-6 
Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Drewno zabytkowe jest materiałem, z którego wykonanych jest wiele cennych przedmiotów i budowli. Stanowi materiał konstrukcyjny oraz służy do wykańczania wnętrz. Z niego wykonane są także meble i elementy zdobnicze. Możemy je odnaleźć w muzeach, skansenach, kościołach, klasztorach, pałacach, zamkach, dworkach oraz domach prywatnych i wnętrzach reprezentacyjnych.
 
Drewno zabytkowe stanowi majątek narodowy i to bardzo często znacznej wartości. Pogarszanie się stanu fizycznego, a więc stanu zachowania drewnianych przedmiotów i obiektów muzealnych, będzie więc równoznaczne z uszczupleniem spuścizny kulturalnej. Aby do tego nie dopuścić i skutecznie przeciwdziałać niebezpieczeństwom, trzeba je dostrzegać i przewidywać, a do tego potrzebna jest ogromna wiedza o procesach zachodzących w drewnie pod wpływem czynników zewnętrznych.
 
W kontekście powyższego nie dziwią gorzkie słowa wypowiedziane przez jednego ze specjalistów od zagadnień konserwacji: człowiek jest najgorszym wrogiem dzieł sztuki (Coremans 1967). W otoczeniu ignorancji lub nieuzasadnionej pewności dokonywane są, nierzadko katastrofalne w skutkach, zabiegi konserwatorskie. Obiekty drewniane są narażone na zmienne warunki klimatyczne, które prowadzą do ich trwałych uszkodzeń. W różnych miejscach i odstępach czasowych zdarzają się te same błędy i niedopatrzenia.
 
W ostatnim stuleciu przeprowadzono wiele badań, które prezentowane były w postaci opracowań i publikacji, a także odczytów konferencyjnych. Niedogodnością dla praktycznego wykorzystania tej wiedzy jest trudność w jej skompletowaniu i usystematyzowaniu. Zadanie to w zakresie wpływu klimatu na drewno zabytkowe ma spełnić niniejsze opracowanie. Jest ono przeznaczone dla studentów studiów wieczorowych na kierunku konserwacja drewna zabytkowego, a także dla wszystkich osób zajmujących się przechowywaniem i zabezpieczaniem cennego drewna.
 
W celu przypomnienia czy też uzupełnienia niektórych wiadomości na wstępie omówiono syntetycznie parametry powietrza i sposoby ich pomiaru, przybliżono także charakterystykę klimatu zewnętrznego i wewnętrznego oraz budowę strukturalną drewna jako reprezentanta materiałów higroskopijnych.
 
W dalszej części przedstawione są zależności między temperaturą i wilgotnością względną powietrza a zachowaniem się drewna. Dość szczegółowo omówione są zjawiska sorpcji i przyczyny anizotropii skurczu. Z uwagi na złożoność zagadnień i wzajemne przenikanie się wielu dyscyplin naukowych w opracowaniu znalazło się też wiele informacji uzupełniających. Zasygnalizowano zjawiska związane z działaniem światła i kurzu jako czynników mogących potęgować niekorzystne zmiany przedmiotów. Omówiono także procesy naturalnego i sztucznego starzenia się drewna. Odnaleźć tu można praktyczne zalecenia dotyczące właściwego przechowywania drewna. Zamykający całość rozdział dotyczy dendrochronologii, czyli datowania drewna na podstawie sekwencji przyrostów rocznych.
Przedmowa
1. Parametry powietrza
• Podstawowe wielkości
• Wykres h-x (Molliera)
2. Przyrządy pomiarowe
• Pomiar temperatury
• Pomiar wilgotności
• Pomiar wilgotności względnej powietrza
• Pomiar wilgotności drewna
• Pomiar prędkości przepływu powietrza
3. Klimat zewnętrzny
• Pojęcie klimatu i czynniki kształtujące klimat
• Klimat Europy
• Klimat Polski
• Charakterystyka ogólna
• Dobowe wahania temperatury i wilgotności względnej powietrza
4. Mikroklimat pomieszczeń
• Poczucie komfortu
• Wpływ człowieka na mikroklimat pomieszczeń
• Wilgoć na ścianach
• Okna i efekt cieplarniany
• Naturalna wymiana powietrza
• Przykłady mikroklimatów pomieszczeń - wpływ sposobu ogrzewania
• Ewolucja systemów ogrzewania
• Mikroklimat w muzeach
• Mikroklimat w kościołach
• Mikroklimat w podziemiach
• Sterowanie mikroklimatem
• Wprowadzenie
• Wentylacja
• Nawilżanie
• Klimatyzacja
5. Budowa drewna
• Wiadomości ogólne
• Budowa makroskopowa
• Budowa mikroskopowa
• Budowa submikroskopowa
• Budowa chemiczna
6. Właściwości higroskopijne drewna
• Wpływ wilgoci na drewno w literaturze połowy XVIII wieku
• Wilgotność równoważna
• Punkt nasycenia włókien
• Powierzchnia wewnętrzna
• Sorpcja
• Procesy sorpcji
• Sorpcja monomolekulama
• Sorpcja polimolekulama
• Kondensacja kapilarna
• Ciepło adsorpcji (pęcznienia)
• Histereza wilgotności
• Pierwotne izotermy sorpcji
• Oddziaływanie kurzu
• Sposoby określania wilgotności równoważnej drewna
7. Zmiany wymiarowe drewna
• Metody wyznaczania skurczu spęcznienia drewna
• Anizotropia skurczu i spęcznienia
• Przyczyny anizotropii skurczu i spęcznienia drewna
• Skutki skurczu i spęcznienia
• Rozszerzalność termiczna drewna
• Oddziaływanie oświetlenia
8. Zabezpieczanie drewna przed zmianami wilgotności i wymiarów
• Sposoby zabezpieczania
• Wilgotność drewna w klimacie zewnętrznym
• Wilgotność drewna w pomieszczeniach
• Właściwy klimat dla przechowywania przedmiotów drewnianych
• Szybkość zmian wilgotności równoważnej drewna
• Dobór wilgotności drewna
• Powłoki ochronne
• Lokalne warunki mikroklimatyczne
• Mikroklimat a wilgotność względna
• Bufory
• Gabloty
• Opakowania
9. Gęstość drewna
• Rodzaje gęstości i znaczenie w zastosowaniu drewna
• Dawne metody badania gęstości drewna
• Zmienność gestości
10. Wybrane właściwości mechaniczne drewna
• Informacje wprowadzaące
• Dawne metody badania wytrzymałości drewna
• Rozwój badań na przykładzie wytrzymałości na ściskanie
• Czynniki wpływające na wytrzymałość na przykładzie ściskania wzdłuż włókien
• Wpływ gęstości
• Wpływ wilgotności
• Wpływ tempratury
11.Starzenie się drewna
• Czynniki powodujące destrukcję drewna
• Naturalne starzenie się drewna
• Naturalna trwałość drewna
• Środowisko suche
• Środowisko wodne
• Sztuczne starzenie drewna
• Czynniki symulujące oddziaływanie otoczenia
• Zabiegi starzenia drewna
12. Dendrochronologia
• Historia badań
• Datowanie obiektów drewnianych
Literatura
Opinię o Klimat a drewno zabytkowe - dawna i współczesna wiedza o drewnie napisał(a) Joanna Dodano: 02/12/2014Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 25 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)