Klimat a drewno zabytkowe

Produkt niedostępny

Tytuł: Klimat a drewno zabytkowe
Autor: Paweł Kozakiewicz, Mieczysław Matejak
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2006, Wydanie III poprawione i uzupełnione
Liczba stron: 220
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7244-771-3

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Drewno zabytkowe jest materiałem, z którego wykonanych jest wiele cennych przedmiotów i budowli. Stanowi materiał konstrukcyjny oraz służy do wykańczania wnętrz. Z niego wykonane są także meble i elementy zdobnicze. Możemy je odnaleźć w muzeach, skansenach, kościołach, klasztorach, pałacach, zamkach, dworkach oraz domach prywatnych i wnętrzach reprezentacyjnych.

Drewno zabytkowe stanowi majątek narodowy i to bardzo często znacznej wartości. Pogarszanie się stanu fizycznego, a więc stanu zachowania drewnianych przedmiotów i obiektów muzealnych, będzie więc równoznaczne z uszczupleniem spuścizny kulturalnej. Aby do tego nie dopuścić i skutecznie przeciwdziałać niebezpieczeństwom, trzeba je dostrzegać i przewidywać, a do tego potrzebna jest ogromna wiedza o procesach zachodzących w drewnie pod wpływem czynników zewnętrznych.

W kontekście powyższego nie dziwią gorzkie słowa wypowiedziane przez jednego ze specjalistów od zagadnień konserwacji: człowiek jest najgorszym wrogiem dzieł sztuki (Coremans 1967). W otoczeniu ignorancji lub nieuzasadnionej pewności dokonywane są, nierzadko katastrofalne w skutkach, zabiegi konserwatorskie. Obiekty drewniane są narażone na zmienne warunki klimatyczne, które prowadzą do ich trwałych uszkodzeń. W różnych miejscach i odstępach czasowych zdarzają się te same błędy i niedopatrzenia.

W ostatnim stuleciu przeprowadzono wiele badań, które prezentowane były w postaci opracowań i publikacji, a także odczytów konferencyjnych. Niedogodnością dla praktycznego wykorzystania tej wiedzy jest trudność w jej skompletowaniu i usystematyzowaniu. Zadanie to w zakresie wpływu klimatu na drewno zabytkowe ma spełnić niniejsze opracowanie. Jest ono przeznaczone dla studentów studiów wieczorowych na kierunku konserwacja drewna zabytkowego, a także dla wszystkich osób zajmujących się przechowywaniem i zabezpieczaniem cennego drewna.

W celu przypomnienia czy też uzupełnienia niektórych wiadomości na wstępie omówiono syntetycznie parametry powietrza i sposoby ich pomiaru, przybliżono także charakterystykę klimatu zewnętrznego i wewnętrznego oraz budowę strukturalną drewna jako reprezentanta materiałów higroskopijnych.

W dalszej części przedstawione są zależności między temperaturą i wilgotnością względną powietrza a zachowaniem się drewna. Dość szczegółowo omówione są zjawiska sorpcji i przyczyny anizotropii skurczu. Z uwagi na złożoność zagadnień i wzajemne przenikanie się wielu dyscyplin naukowych w opracowaniu znalazło się też wiele informacji uzupełniających. Zasygnalizowano zjawiska związane z działaniem światła i kurzu jako czynników mogących potęgować niekorzystne zmiany przedmiotów. Omówiono także procesy naturalnego i sztucznego starzenia się drewna. Odnaleźć tu można praktyczne zalecenia dotyczące właściwego przechowywania drewna. Zamykający całość rozdział dotyczy dendrochronologii, czyli datowania drewna na podstawie sekwencji przyrostów rocznych.

Przedmowa
Parametry powietrza
Podstawowe wielkości
Wykres h-x (Molliera)
Przyrządy pomiarowe
Pomiar temperatury
Pomiar wilgotności
Pomiar wilgotności względnej powietrza
Pomiar wilgotności drewna
Pomiar prędkości przepływu powietrza
Klimat zewnętrzny
Pojęcie klimatu i czynniki kształtujące klimat
Klimat Europy
Klimat Polski
Charakterystyka ogólna
Dobowe wahania temperatury i wilgotności względnej powietrza
Klimat pomieszczeń
Poczucie komfortu
Wpływ człowieka na klimat pomieszczeń
Wilgoć na ścianach
Efekt cieplarniany
Naturalna wymiana powietrza
Przykłady klimatów pomieszczeń - wpływ sposobu ogrzewania
Wprowadzenie
Klimat w muzeach
Klimat w kościołach
Klimat w podziemiach
Sterowanie klimatem
Wprowadzenie
Wentylacja
Nawilżanie
Klimatyzacja
Budowa drewna
Wiadomości ogólne
Budowa makroskopowa
Budowa mikroskopowa
Budowa submikroskopowa
Budowa chemiczna
Właściwości higroskopijne drewna
Wilgotność równoważna
Punkt nasycenia włókien
Powierzchnia wewnętrzna
Sorpcja
Wprowadzenie
Sorpcja monomolekulama
Sorpcja polimolekulama
Kondensacja kapilarna
Ciepło adsorpcji (pęcznienia)
Histereza wilgotności
Pierwotne izotermy sorpcji
Oddziaływanie kurzu
Sposoby określania wilgotności równoważnej drewna
Zmiany wymiarowe drewna
Wiadomości ogólne
Anizotropia skurczu i spęcznienia
Przyczyny anizotropii skurczu i spęcznienia drewna
Skutki skurczu i spęcznienia
Rozszerzalność termiczna drewna
Oddziaływanie oświetlenia
Zabezpieczanie drewna przed zmianami wilgotności i wymiarów
Wiadomości ogólne
Wilgotność drewna w klimacie zewnętrznym
Wilgotność drewna w pomieszczeniach
Właściwy klimat dla przechowywania przedmiotów drewnianych
Szybkość zmian wilgotności równoważnej drewna
Dobór wilgotności drewna
Powłoki ochronne
Mikroklimat
Wprowadzenie
Bufory
Gabloty
Opakowania
Gęstość drewna
Wiadomości ogólne
Rozrzut gęstości
Starzenie się drewna
Czynniki powodujące destrukcję drewna
Naturalne starzenie się drewna
Wprowadzenie
Środowisko suche
Środowisko wodne
Sztuczne starzenie drewna
Czynniki symulujące oddziaływanie otoczenia
Zabiegi starzenia drewna
Dendrochronologia
Wiadomości ogólne
Datowanie obiektów drewnianych
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Produkt 1 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)