Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313

Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli

Produkt niedostępny

Tytuł: Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli
Autor: Jerzy Smardzewski
Wydawca: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 306
Wymiary: 165x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-09-01015-9

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka „Komputerowo zintegrowane wytwarzanie mebli" jest pierwszym dostępnym, kompleksowym opracowaniem przedstawiającym zagadnienia zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli. Przedstawiono w niej kryteria funkcjonalne, jakie stawiane są zintegrowanym systemom informatycznym zarządzania oraz systemom CAD mającym wspierać działania projektantów, konstruktorów oraz inżynierów produkcji w fabrykach mebli. Szczegółowo też omówiono sposoby implementacji zintegrowanych systemów informatycznych projektowania i zarządzania w fabrykach mebli oraz sposoby organizacji projektu wdrożenia.

Autor na podstawie swoich kilkunastoletnich doświadczeń w zakresie wdrażania, administrowania i kastomizacji systemów komputerowego wspomagania projektowania CAD i zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania klasy ERP w licznych fabrykach mebli, a także z perspektywy trzyletniej praktyki w jednej z nich na stanowisku dyrektora d.s. produkcji, podjął się zadania przedstawienia tej problematyki z punktu widzenia inżyniera i menedżera.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów technologii drewna oraz inżynierów i menedżerów w fabrykach mebli. Może także służyć studentom wydziałów mechanicznych politechnik, częstokroć znajdujących zatrudnienie w fabrykach mebli.

Przedmowa
1. Małe i średnie przedsiębiorstwa branży meblarskiej
1.1. Ewolucja zmian wewnątrz i w otoczeniu fabryk mebli
2. Systemy zintegrowanego projektowania i wytwarzania mebli
2.1. Projektowanie mebli
2.1.1. Metodyki projektowania mebli
2.1.2. Projektowanie mebli i analiza kosztów
2.2. Komputerowo zintegrowane wytwarzanie
2.3. Komputerowe wspomaganie projektowania
2.3.1. Komputerowe wspomaganie projektowania mebli w środowisku AutoCAD®
2.3.2. System CAD w projektowaniu mebli biurowych
2.3.3. Modelowanie konstrukcji szkieletowych w środowisku Autodesk Inventor
2.3.3.1. Modelowanie parametryczne
2.3.4. Modelowanie konstrukcji mebli skrzyniowych w środowisku Autodesk Inventor
2.4. Komputerowo wspomagany system wytwórczy
2.5. Komputerowe wspomaganie planowania i przygotowania procesów wytwórczych
2.6. Komputerowe wspomaganie działalności inżynierskiej
2.7. Komputerowe wspomaganie zarządzania jakością
3. Zintegrowany system informatyczny zarządzania
3.1. Modułowość systemu
4. Ewolucja i funkcje systemów wspomagania zarządzania
5. Zintegrowany system informatyczny zarządzania dla meblarstwa
5.1. Zapis produktów w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania
5.1.1. Specyfikacja materiałowa
5.1.2. Identyfikacja podobieństw i identyfikacja materiałów
5.1.3. Systematyzacja właściwości składników BOM
5.1.4. Składniki specyfikacji materiałowej
5.1.4.1. Normy materiałowe
5.1.5. Marszruta technologiczna
5.1.5.1. Normy czasowe
5.1.6. Kartoteka części i klasy produktów MRP
5.1.7. Struktura opakowań
5.2. Powiązania systemu CAD z ZSIZ
5.3. Zasoby produkcyjne
5.3. 1. Odwzorowanie typów produktów w strukturach i szablonach wyrobów
5.3.2. Modele produkcji w systemach klasy MRP
5.3.3. Planowanie i prognozowanie
5.3.3.1. Planowanie produkcji
5.3.3.2. Planowanie potrzeb materiałowych.
5.3.3.3. Planowanie zdolności produkcyjnych.
5.4. Sterowanie produkcją
5.5. Kalkulacja kosztów
6. Zintegrowany system informatyczny zarządzania a specyfika branży meblarskiej
6.1. Charakterystyka dostępnych systemów informatycznych dla branży meblarskiej
6.2. Oczekiwania wobec zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania dla branży meblarskiej
7. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego jako proces zmian organizacyjnych
7.1. Opracowanie koncepcji wdrożenia
7.2. Prace wdrożeniowe i wybór systemu
7.3. Problemy napotykane podczas wdrażania systemów zintegrowanych
8. Analiza przedwdrożeniowa dla fabryki mebli
8.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, produktu i procesów biznesowych
8.1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa
8.1.2. Charakterystyka wyrobów
8.1.3. Charakterystyka procesów biznesowych
8.2. Oczekiwane wymagania w stosunku do ZSI
8.3. Zespól wdrożeniowy, zadania i odpowiedzialność liderów
8.4. Jakość sieci i sprzętu komputerowego
8.5. Finanse i księgowość
8.5.1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
8.5.2. Inwentaryzacja
8.5.3. Układ ksiąg rachunkowych.
8.5.3.1. Plan kont
8.5.3.2. Okresy sprawozdawcze
8.5.3.3. Rodzaje dowodów księgowych
8.5.3.4. Dzienniki
8.5.4. Księgi rachunkowe
8.5.5. Kasy
8.5.6. Rachunki bankowe
8.5.7. Kartoteka kontrahentów
8.5.8. Zakupy
8.5.9. Sprzedaż
8.5.10. Rozrachunki z kontrahentami
8.5.11. Rozrachunki z pracownikami
8.5.12. Koszty
8.5.13. Zakres migracji danych
8.5.14. Kryteria odbioru modułu finanse i księgowość
8.6. Środki trwałe
8.6.1. Informacje ogólne
8.6.2. Moduł środki trwałe
8.6.3. Ewidencja obrotów
8.6.4. Sposoby amortyzacji
8.6.5. Środki trwałe
8.6.6. Księgowanie
8.6.7. Migracja danych
8.6.8. Kryteria odbioru
8.7. Gospodarka magazynowa
8.7.1. Zakres analizy
8.7.2. Klucze indeksów
8.7.3. Zastosowanie kodów kreskowych
8.7.4. Magazyny i miejsca składowania
8.7.5. Dokumenty magazynowe
8.7.6. Stany magazynowe
8.7.7. Zaopatrzenie materiałowe
8.7.8. Migracja danych
8.7.9. Kryteria odbioru wdrożenia
8.8. Dystrybucja
8.8.1. Kontrahenci
8.8.2. Rozliczenia finansowe z kontrahentami
8.8.3. Cenniki
8.8.4. Oferty sprzedaży
8.8.5. Zamówienia klientów
8.8.6. Proces realizacji zamówień klientów
8.8.7. Fakturowanie
8.8.8. Historia zmian
8.8.9. Migracje
8.8.10. Kryteria odbioru wdrożenia
8.9. Produkcja.
8.9. l. Charakterystyka produkcji
8.9.2. Techniczne przygotowanie produkcji.
8.9.2.1. Struktury wyrobów
8.9.2.2. Zamienniki
8.9.2.3. Wersje
8.9.3. Technologia - marszruty technologiczne
8.9.4. Kontrola jakości
8.9.5. Planowanie i logistyka
8.9.5.1. Planowanie zleceń i zakupów
8.9.5.2. Harmonogramowanie produkcji
8.9.5.3. Realizacja produkcji
8.9.5.3. Zarządzanie materiałami
8.9.5.4. Karty pracy
8.9.6. Kalkulacje i koszty zleceń produkcyjnych
8.9.7. Migracja danych
8.9.8. Kryteria odbioru wdrożenia
8.10. Kadry i płace
8.10.1. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
8.10.2. Kadry
8.10.2.1. Kategorie zaszeregowania
8.10.2.2. Umowa o pracę - zatrudnienia
8.10.2.3. Umowa cywilno-prawna
8.10.2.4. Staże
8.10.2.5. Ewidencja czasu pracy RCP
8.10.3. Płace
8.10.3.1. System wynagrodzeń
8.10.3.2. Rodzaje list płac
8.10.3.3. Dodatkowa lista płac
8.10.3.4. Lista umów cywilno-prawnych
8.10.3.5. Pomniejszenia za czas absencji
8.10.3.6. Składniki wynagrodzeń
8.10.3.7. Godziny do naliczania wynagrodzeń
8.10.3.8. Przelewy
8.10.3.9. Dekretacja
8.10.3.10. Pożyczki
8.10.4. Migracja danych
8.10.5. Kryteria odbioru wdrożenia
8.11. Harmonogram wdrożenia i kryteria odbioru
8.11.1. Wdrożenie modułu finanse i księgowość
8.11.2. Wdrożenie modułu środki trwałe
8.11.3. Wdrożenie modułu gospodarka magazynowa
8.11.4. Wdrożenie modułu dystrybucja
8.11.5. Wdrożenie modułu produkcja
8.11.6. Wdrożenie modułu kadry i płace
8.11.7. Wdrożenie modułu SWD
9. Literatura
Skorowidz

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Produkt 1 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range