Koncepcja regulacji rozmiaru użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym

Cena: 19,20 zł

(Cena netto: 18,29 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Tytuł: Koncepcja regulacji rozmiaru użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym
Autor: Tomasz Borecki, Edward Stępień, Roman Wójcik
Wydawca: SGGW
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 124
Wymiary: 170x240 mm  
Okładka miękka 
ISBN 978-83-7583-672-1
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Opracowanie wpisuje się znakomicie w dyskusję nad funkcjonowaniem lasów we współczesnym społeczeństwie, które oczekuje od gospodarki leśnej zarówno wzrostu dostaw drewna, jak i powiększania obszarów chronionych. Prezentuje wstydliwy ostatnio "drzewostanowy" czy "surowcowy" punkt widzenia, przywracając tym samym właściwe proporcje gospodarce leśnej, która jest przede wszystkim działalnością produkcyjną, ale też jednocześnie źródłem finansowania planów i procedur ochronnych. Znamienne dla publikacji jest potraktowanie użytkowania głównego lasu (użytki rębne, użytki przedrębne i przygodne) jako narzędzia kształtowania, poprawy i adaptacji drzewostanów/lasów z jednej strony do potrzeb człowieka, a z drugiej do zmieniającego się środowiska przyrodniczego i społecznego. Książka daje narzędzia do bardziej ukierunkowanego i celowego planowania leśnego, nie tylko w zakresie urządzania i zasad regulacji użytkowania, ale również hodowli i ochrony lasu. Wobec ewidentnych zagrożeń klimatycznych publikacja będzie dobrym wskaźnikiem powiązania tego, co się opłaci, z tym, co należy chronić, tzn. ekonomii.
Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Rykowskiego


Recenzowana praca jest monograficznym ujęciem koncepcji regulacji rozmiaru użytkowania lasu w obowiązującym w Polsce modelu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Autorzy skoncentrowali się nad możliwością realizacji postulatu równomiernego użytkowania lasu z jednoczesną poprawą jego stanu i zasobności. Dużym walorem pracy jest przedstawienie wyników weryfikacji koncepcji na licznym zbiorze drzewostanów z RDLP Łódź wymagających wcześniejszej ingerencji lub przetrzymania na pniu. Proponowana w rozprawie metoda to rozwiązanie oryginalne i wnoszące wiele nowych aspektów metodologicznych.
Z recenzji dr. hab. Bronisława Kłapcia, prof. SGGW

Wstęp
1. Przesłanki zrównoważonego rozwoju leśnictwa
2. Uwarunkowania promowania zrównoważonej gospodarki
3. Priorytety kształtowania pożądanego kierunku rozwoju zasobów
4. Kreowanie funkcji lasu a podaż drewna
5. Stan i prognozowanie rozwoju zasobów
   5.1. Analiza obecnego stanu zasobów
   5.2. Prognoza rozwoju zasobów
      5.2.1. Lasy państwowe
      5.2.2. Lasy prywatne
6. Prognoza rozmiaru użytkowania
   6.1. Lasy państwowe
   6.2. Lasy prywatne
   6.3. Relacja prognozowanego rozmiaru użytkowania do przyrostu
7. Koncepcja zachowania równomierności użytkowania lasu
   7.1. Założenia koncepcji
   7.2. Prognozowany a średni rozmiar użytkowania
      7.2.1. Użytkowanie rębne
      7.2.2. Użytkowanie przedrębne
      7.2.3. Użytkowanie główne
8. Metodyka kompleksowej oceny drzewostanów
9. Selekcja drzewostanów wymagających wcześniejszej ingerencji
10. Selekcja drzewostanów przeznaczonych do późniejszego użytkowania
11. Weryfikacja proponowanej metodyki selekcji drzewostanów wymagających wcześniejszej ingerencji lub przetrzymania na pniu na przykładzie RDLP Lódź
   11.1. Modyfikacja cech i parametrów oceny i selekcji drzewostanów
   11.2. Wyniki klasyfikacji drzewostanów
12. Charakterystyka drzewostanów w kontekście możliwości typowania do przetrzymywania na pniu
13. Przewidywane ograniczenia i możliwe konsekwencje w związku ze zmianami klimatycznymi
   13.1. Specyfika prognozowania intensywności wydzielania się drzew
   13.2. Przewidywane oddziaływanie zmian klimatu na ekosystemy leśne
   13.3. Możliwości adaptacyjne gospodarki leśnej
   13.4. Czynniki klimatyczne determinujące warunki wzrostu i rozwoju drzew leśnych
   13.5. Wpływ zmian warunków klimatycznych w kontekście potrzeb racjonalizacji prowadzenia gospodarki leśnej
   13.6. Wymagania gatunków drzew leśnych względem czynników klimatycznych
14. Weryfikacja zasad rozliczania etatu całkowitego w urządzaniu lasu
   14.1. Koncepcja weryfikacji zasad rozliczania etatu całkowitego
      14.1.1. Aktualny stan zagadnienia
      14.1.2. Uwarunkowania nowych zasad rozliczania etatu użytkowania w planie urządzenia lasu - przesłanki prawne
      14.1.3. Uwarunkowania realizacyjne i organizacyjne na etapie tworzenia planu
15. Ocena nowej koncepcji regulacji użytkowania lasu
   15.1. Założenia i zakres oceny
   15.2. Stan zasobów
   15.3. Proponowane zmiany dotyczące regulacji użytkowania
   15.4. Przyjęte cele
   15.5. Zakładane do uzyskania efekty
   15.6. Utrudnienia realizacyjne
   15.7. Zagadnienia wymagające dodatkowych opracowań
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 73 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range