Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi

Cena: 40,00 zł

(Cena netto: 38,10 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi
Autor: Bogdan Nogalski, Sebastian Klisz
Wydawca: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 225
Wymiary: 166x236 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7556-309-2

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Zmiany w modelu zarządzania zasobami leśnymi zapoczątkowane zostały w Europie pod koniec ubiegłego wieku. Ze względu na różnorodność czynników strukturotwórczych powstałe przedsiębiorstwa leśne posiadają różne rozwiązania organizacyjno-prawne zarządzania zasobami leśnymi. W obliczu coraz poważniejszych wyzwań, przed jakimi staje dziś europejska gospodarka leśna, gremia zajmujące się zarządzaniem przekonują się wzajemnie o jedynym i godnym do naśladowania własnym modelu zarządzania zasobami leśnymi.
Współczesny model zarządzania zasobami leśnymi w Polsce wymaga zmian, zarówno w zakresie administrowania, jak i zarządzania tymi zasobami. Ma to istotne znaczenie w kontekście wzrostu kosztów produkcji leśnej, liberalizacji rynku produktów leśnych oraz wzrostu zapotrzebowania na pozaprodukcyjne funkcje lasu. Dotychczasowy model gospodarki leśnej, zapewniał równowagę pomiędzy nakładami na działalność produkcyjną i dochodem uzyskiwanym z realizacji tej produkcji. W tym kontekście realizacja pozaprodukcyjnych funkcji lasu skutkuje pogorszeniem rentowności tego modelu. Dlatego też należy poszukiwać nowych źródeł finansowania w celu możliwości realizowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.
Przeprowadzone w książce "Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi" rozważania, obok wartości poznawczych, posiadają także wartości aplikacyjne. Wnioski z nich wynikające można wykorzystać w praktyce, w celu dostosowania obecnie funkcjonującego modelu zarządzania zasobami leśnymi w Polsce do warunków zmieniającego się otoczenia. Z tego względu z treścią książki winni zapoznać się praktycy funkcjonujący w obszarze zarządzania zasobami leśnymi, a także studenci studiów wyższych o charakterze rolniczym i ekonomicznym.

Wprowadzenie
Rozdział 1
Pojęcie i koncepcja modelu zarządzania
1.1. Model zarządzania - model biznesu
1.2. Społeczna odpowiedzialność w biznesie
1.3 Zrównoważony rozwój
Rozdział 2
Teoretyczne aspekty zarządzania państwowymi zasobami leśnymi
2.1. Cele i zasady prowadzenia gospodarki leśnej
2.2. Wielofunkcyjne gospodarstwo leśne
2.3. Społeczno-ekonomiczne aspekty gospodarki leśnej
Rozdział 3
Analiza uwarunkowań funkcjonowania systemu
3.1. Warunki przyrodnicze
3.2. Struktura własności
3.3. Zakres funkcjonowania
3.4. Źródła finansowania
3.5. Typy organizacji leśnych
Rozdział 4
Modele zarządzania zasobami leśnymi w wybranych krajach
4.1. Europa
4.1.1. Polska
4.1.2. Finlandia
4.1.3. Szwecja
4.1.4. Austria
4.1.5. Wielka Brytania
4.1.6. Porównanie zaprezentowanych modeli
4.2. Ameryka Północna
4.2.1. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej
4.2.2. Kanada
4.3. Synteza
Rozdział 5
Kierunek rozwoju modelu zarządzania zasobami leśnymi w Polsce
5.1. Diagnoza czynników zewnętrznych
5.2. Diagnoza czynników wewnętrznych kształtujących model zarządzania zasobami leśnymi o charakterze narodowym w Polsce
5.3. Określenie kierunków działań dostosowawczych
5.4. Ustalenie obszaru i zakresu działań
5.5. Tworzenie modelu zarządzania
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 39 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)