Konserwacja drewna zabytkowego - między teorią a praktyką

Cena: 29,00 zł

(Cena netto: 27,62 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Konserwacja drewna zabytkowego - między teorią a praktyką
Autor: red. Antoni Pelczyk, Andrzej M. Wyrwa
Wydawca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 138
Wymiary: 208x295 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-61371-27-4
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Konserwacja drewna zabytkowego - między teorią a praktyką" jest publikacją zawierającą materiały konferencyjne z Międzynarodowej Konferencji na temat konserwacji drewna zabytkowego, która odbyła się w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Tematyka wystąpień porusza zagadnienia ważne dla muzealnictwa, konserwacji i ochrony drewna zabytkowego. Ksiażka dwujęzyczna, polsko-angielska.

Spis treści:
 
 • Słowo wstępne (Foreword)
 • O potrzebie ciągłych badań i dyskusji nad ochroną drewna zabytkowego. Wprowadzenie (On the Need of Constant Research and Discussion on the Historical Timber Protection. Introduction)
 • Funkcja eksponatu a teoria konserwacji. Między absurdem a rozsądkiem w ekspozycji skansenowskiej (Function of the Exhibit Item and the Theory of Conservation. Between Absurd and Reason in the Open-Air Museum Exposition)
 • Zastosowanie dendrochronologii do datowania zabytków drewnianych w praktyce badawczej (Application of Dendrochronological Dating to Wooden Historical Monuments in the Scientific Practice)
 • Wybrane metody oceny stopnia degradacji mokrego drewna wykopaliskowego (Selected Methods of Degradation Degree Evaluation of Wet Excavation Timber)
 • Z doświadczeń działu konserwacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (From the Experiences of the Conservation Unit in the Museum of the First Piasts at Lednica)
 • Monitorowanie warunków zalegania pozostałości osady kultury łużyckiej w Biskupinie jako przykład ochrony zabytków drewnianych na mokrym stanowisku archeologicznym (Monitoring of Depositional Conditions of the Lusatian Culture Settlement Relics in Biskupin As an Example of Timber Monuments Protection in Wet Archeological Site)
 • Metody konserwacji łodzi klepkowych wydobytych z mokrego środowiska, stosowane w Centralnym Muzeum Morskim (Central Maritime Museum Conservation Methods Concering Plank Boats from Wet Environment)
 • Zasolone drewno w kopalni soli w Wieliczce - właściwości i problemy (Salinated Timber in the Salt Mine in Wieliczka - Properties and Problems)
 • Profilaktyka jako element walki ze szkodnikami w skansenach oraz metody ich zwalczania (Battle Against Pests in Open-Air Museums - Prevention and Eradication
 • Elektroakustyczna metoda wykrywania ksylofagicznych owadów w drewnie budynków w placówkach skansenowskich w Polsce (Electroacoustic Method for Detecting Wood Borind Insects in Wood of Buildings in Open-Air Museums in Poland)
 • Ciecze jonowe w innowacyjnych technologiach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych (Ionic Liquids in the Innovative Technologies Connected with the Ligncellulosic Material Processing) 
 • Trzy świątynie i dwór w Sądeckim Parku Etnograficznym. Dylematy odtwarzania architektoniczno-budowlanego zabytków na ekspozycji skansenowskiej (Three Temples and Manor in the Sącz Etnographic Park (SEP). Dilemmas of Architectural and Builiding Reconstruction of the Open-Air Exhibition Monuments)
 • Konserwacja zabytków drewnianych w Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku w latach 2007-2010 (Conservation of Historical Timber Buildings in the Folk Architecture Museum - Etnographic Park in Olsztynek in years 2007-2010)
 • Konserwacja piły taśmowej z warsztatu stolarskiego (Conservation of a Band-Saw from the Carpenter's Workshop)
 • Lista uczestników konferencji (List of the conference participants)
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 23 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)