Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Transport leśny
Transport leśny

Koszty pracy maszyn leśnych

Produkt niedostępny

Tytuł: Koszty pracy maszyn leśnych
Autor: Katarzyna Glazar, Roman Wojtkowiak
Wydawca: PIMR
Rok wydania: 2009, Wydanie I
Liczba stron: 76
Wymiary: 173x260 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-927505-2-9

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Każdy proces produkcji wymaga określonych nakładów, przeznaczanych na zakup siły roboczej, maszyn, urządzeń, budynków, surowców, ziemi, energii, zgromadzenie kapitału finansowego itp. Wszystkie te wydatki są dla producenta kosztami produkcji.


Koszty te są podstawowym elementem rachunku rentowności produkcji. Porównanie kosztów wytworzenia produktu czy świadczenia usługi z uzyskaną ceną sprzedaży umożliwia określenie zysku producenta. Jeżeli cena sprzedaży produktu (usługi) wyznaczana jest przez rynek, wówczas producent maksymalizujący zysk musi dążyć do osiągnięcia danej wielkości produkcji przy jak najmniejszych kosztach wytwarzania. Znajomość kształtowa­nia się całości kosztów produkcji, a także kosztów poszczególnych elementów procesu produkcyjnego jest warunkiem niezbędnym dla podejmowania racjonalnych decyzji przez producenta.

Podstawowy cel produkcji leśnej, jakim jest wytwarzanie surowca drzewnego, jest trudny do określenia w wielkościach pieniężnych. Nakłady ponoszone na, trwający dziesiątki lat, proces biologiczny, podczas którego powstaje drewno można jedynie oszacować. Dużo łatwiej jest sprecyzować koszty produkcji materialnej, związane zprzebiegiem procesu produkcyjnego, którego jedną z istotniejszych części jest pozyskanie surowca i związany z nim proces technologiczny. W chwili obecnej, w lasach, analiza kosztów wykonywanych usług ma na celu określenie technologii najtańszej, pozwalającej na pozyskanie jednostki objętości drewna przy najniższym koszcie. Przeprowadzenie kalkulacji kosztów pracy stosowanych maszyn i urządzeń może rodzić szereg pytań i wątpliwości.

Niniejsza publikacja, adresowana przede wszystkim do prywatnych przedsiębiorców leśnych, Służb Leśnych i pracowników technicznych w Nadleśnictwach, Dyrekcjach Regionalnych oraz Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ma na celu przedstawienie sposobu wyliczenia kosztów usług maszynowych wykonywanych w lasach.

Przedstawione informacje mogą stanowić materiał wyjściowy do wyliczenia stawek za wykonane przez usługodawców na rzecz Lasów Państwowych prace, a Służbie Leśnej dać możliwość porównania wyliczonych stawek ze stawkami składanymi przy ofertach na wykonywanie usług przez różnych wykonawców. Jest to o tyle istotne, że nierzadko proponowane ceny za usługi dość znacząco różnią się między sobą. Powstałe różnice w oferowanych stawkach wynikają często z nieznajomości wszystkich składowych kosztów produkcji, a w związku z powyższym nie są uwzględniane w kalkulacji.

Celem niniejszej pracy jest dostarczenie pracownikom i właścicielom Zakładów Usług Leśnych, pracownikom Nadleśnictw, a w szczególności Służbie Leśnej odpowiedniej informacji i doradztwa w dziedzinie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. Zakres tego doradztwa obejmuje zestawienie aktualnych jednostkowych kosztów eksploatacji sprzętu leśnego, płace i niezbędne narzuty, co powinno ułatwić wzajemne zrozumienie kontrahentów przy rozliczeniu zlecanych usług maszynowych.

W książce uwzględniono stan prawnyna dzień 1 stycznia 2008r.

Spis treści
Wstęp         7
1. RODZAJE KOSZTÓW PRODUKCJI        9
1.1. Koszty bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością         9
1.2. Koszty alternatywne         11
1.3. Koszty ekonomiczne        12
1.4. Koszty pry watne i społeczne        12
1.4.1. Opłaty za korzystanie ze środowiska        13
2. WSKAZÓWKI METODYCZNE DO OBLICZANIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI MASZYN         14
2.1 Amortyzacja         14
2.1.1. Środki trwałe        15
2.1.2. Ustalenie wartości początkowej środka trwałego         15
2.1.2.1. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego nabytego w drodze kupna    15
2.1.2.2. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie         15
2.1.2.3. Odpisy amortyzacyjne         16
2.1.3. Wartości niematerialne i prawne         16
2.1.4. Metody amortyzacji         19
2.1.4.1. Metoda liniowa (amortyzacja równomierna)         19
2.1.4.2. Metoda degresywna (amortyzacja przyspieszona)        22
2.1.4.3. Amortyzacja jednorazowa         26
2.1.4.4. Amortyzacja używanych lub ulepszonych środków trwałych         27
2.1.4.5. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych         28
2.2. Ubezpieczenie        28
2.3. Koszt garażowania       29
2.4. Koszt konserwacji      29
2.5. Spłata kredytu       30
2.6. Koszt części zamiennych i napraw        31
2.7. Koszt paliwa, olejów i smarów      32
2.8. Płaca operatora       33
2.9. Koszty stale      36
2.10. Koszty zmienne       36
2.10.1. Godzina pracy maszyny      36
2.11. Jednostkowy koszt pracy maszyny        37
2.12. Eksploatacyjny czas pracy maszyny      38
2.13. Wydajność eksploatacyjna maszyny      40
3. PRÓG RENTOWNOŚCI        41
4. PODSUMOWANIE        50
5. Literatura        50

Załącznik         53
Tabela A         55
Tabela B        56
Tabela C        58
Tabela D         60

Opinię o Koszty pracy maszyn leśnych napisał(a) Adam Dodano: 26/10/2010

Trzeba się postarać, żeby wszystko zrozumieć, napisane sztywnym profesorskim językiem, ale to jedyna taka pozycja na rynku, więc musi wystarczyć ...

Ocena: 4 z 5 gwiazdek! [4 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 8 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range