Ludowe zdobnictwo podlaskich domów

Produkt niedostępny

Tytuł: Ludowe zdobnictwo podlaskich domów
Autor: Jarosław Szewczyk
Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 318
Wymiary: 165x239 mm
Okładka miękka
ISSN 0867-096X

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Ludowe zdobnictwo podlaskich domów" to monografia naukowa poświęcona fenomenowi snycerskiego zdobnictwa chat wiejskich na Podlasiu, charakterystycznej cechy architektury regionalnej tej części kraju. Szeroko i interesująco przedstawiona została przedstawiona geneza i rozwój form zdobniczych: drzwi, okien, szczytów, ganków i werand, ścian, okapów.

Niezwykle cenny jest załączony do pracy bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny. Ciekawie napisana książka bez wątpienia pozwoli na głębsze zrozumienie lokalnej spuścizny kulturowej.
 

Wstęp
Część 1. Warsztat naukowy
Rozdział 1. Ikonografia
1.1. Zbiory własne
1.2. Zasoby Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej
1.3. Opracowania konserwatorskie
1.4. Prawa autorskie
Rozdział 2. Literatura
2.1. Najdawniejsze prace etnograficzne
2.2. Pierwsze prace krajoznawcze w XX wieku
2.3. Publikacje z wczesnych lat powojennych
2.4. Podlasie w monografiach nt polskiego budownictwa ludowego
2.5. Opracowania etnograficzno-architektoniczne
2.6. Publikacje architektów
2.7. Publicystyka grup etnicznych
2.8. Publicystyka regionalna
2.9. Uzasadnienie wyboru informacji
Rozdział 3. Stan wiedzy i zakres badań
3.1. Ocena dotychczasowych badań
3.2. Stan wiedzy
3.3. Zakres pracy
3.4. Specyfika obszaru
3.5. Uwagi o przedmiocie badań i konstrukcji książki
Część 2. Geneza ludowego zdobnictwa na Podlasiu
Rozdział 4. Zdobnictwo do 1918 roku
4.1. Zdobnictwo na tle przemian XIX wiecznych
4.2. Ekonomiczne determinanty rozwoju zdobnictwa
4.3. Czynniki kulturowo-magiczne
4.4. Przyczyny utylitarne
4.5. Zdobnictwo a folklor
4.6. Wzorce pionierskie oraz moda
4.7. Inne przyczyny
Rozdział 5. Zdobnictwo w latach 1918-1945
5.1. Bieżeństwo
5.2. Ograniczenia techniczne
5.3. Inspiracje zdobnictwem tkanin
5.4. Archetyp ikony
5.5. Zdobnictwo a organizacja pracy
5.6. Inspiracje wernakularne
5.7. Inne przyczyny
Rozdział 6. Zdobnictwo po 1945 roku
6.1. Zniszczenia wojenne
6.2. Uwarunkowania techniczno-ekonomiczne
6.3. Upowszechnienie metalu w budownictwie
6.4. Prasa
6.5. Indywidualna kreacja
Rozdział 7. Rola architektury stylowej
7.1. Style architektury neorosyjskiej, styl "daczy"
7.2. Styl szwajcarski oraz tzw. "świdermajer"
7.3. Wzorce architektury sakralnej
7.4. Elementy zdobnicze
Rozdział 8. Naroża
8.1. Znaczenie magiczne i obrzędowe
8.2. Formy pierwotne
8.3. Stare zdobienia deskowe
8.4. Ewolucja archaicznych zdobień narożnych
8.5. Obijanie tartymi deskami
8.6. Zdobnictwo pilastrowe
8.7. Zdobnictwo "lauzegowe"
8.8. Zdobienia malarskie
8.9. Nowe formy
8.10. Ewolucja i klasyfikacja form
Rozdział 9. Okna parteru
9.1. Okna najdawniejsze
9.2. Najstarsze zachowane typy okien
9.3. Okna szklone nieuchylne
9.4. Okna otwierane
9.5. Okna polskie
9.6. Pierwsze okna zdobione laubzegowo
9.7. Laubzegowe zdobienia elewacji
9.8. Modularne okna trójdzielne
9.9. Okna z PCV
9.10. Naliczniki
9.11. Listwy nadokienne
9.12. Okiennice
9.13. Opaski
9.14. Podokienniki
9.15. Inne elementy zdobnicze okien
9.16. Wnioski
Rozdział 10. Okna poddaszy
10.1. Geneza
10.2. Pierwotne okna szczytowe
10.3. Okna proste
10.4. Opaski
10.5. Archetyp ikony
10.6. Deski nadokienne
10.7. Daszki i gzymsy nadokienne
10.8. Listwy jętkowe
10.9. Ozdoby podokienne
10.10. Listwy boczne
10.11. Okna-kapliczki
10.12. Podsumowanie
Rozdział 11. Drzwi
11.1. Drzwi w najstarszych chatach bielsko-hajnowskich
11.2. Drzwi w chatach na obszarze osadnictwa drobnoszlacheckiego
11.3. Drzwi z okresu międzywojennego
11.4. Drzwi filongowe
11.5. Drzwi typu miejskiego
11.6. Drzwi przeszklone
11.7. Zdobienia kowalskie
11.8. Kilka uwag nt zdobnictwa drzwi
11.9. Wnioski
Rozdział 12. Werandy i ganki
12.1. Geneza
12.2. ganki
12.3. Werandy
12.4. Daszki
12.5. Stan obecny
Rozdział 13. Deskowanie
13.1. Geneza
13.2. Ornamentyka elewacji
13.3. Wzory deskowania szczytów
13.4. Kolorystyka
13.5. Inne oblicowania
Rozdział 14. Zdobnictwo szczytów
14.1. Geneza
14.2. Najstarsze szczyty
14.3. Stare szczyty w domach o dachach dwuspadowych
14.4. Wilczki
14.5. Zdobienia geometryczne
14.6. Nowsze szczyty w dachach dwuspadowych
14.7. Szczyty z ornamentem "laubzegowym"
14.8. Deski frontowe
14.9. Motywy solarne
14.10. Akcentowanie konstrukcji
14.11. Sterczyny
14.12. Faktura jako czynnik kompozycyjny
14.13. Kilka uwag
Rozdział 15. Okapy
15.1. Zdobienie tragarzy
15.2. Rysie
15.3. Zdobienie okapy z zakrytymi belkami
15.4. Okap zdobiony frędzlami
Rozdział 16. Ornamentyka liniowa (listwienia)
16.1. Listwy okapowe
16.2. Listwy wiatrowe
16.3. Listwy frontowe
Rozdział 4. Podsumowanie
17. Podsumowanie
17.1. Interpretacja i ocena zdobnictwa
17.2. Wnioski
17.3. Dalsze badania
Streszczenie
Summary
Bibliografia

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 26 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range