Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie

Cena: 51,03 zł

(Cena netto: 48,60 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 45 dni

Tytuł: Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie
Autor: Kazimierz Duchnowski
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1997, Reprint 2010
Liczba stron: 250
Wymiary: 165x235mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-06603-6

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
"Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie" to książka polecana uczniom i nauczycielom w technikach o specjalności meblarstwo (kl. II, m i IV); mechaniczna technologia drewna, a także uczniom i nauczycielom w zasadniczych szkołach zawodowych o zawodach stolarz, stolarz galanterii drzewnej oraz w liceach technicznych o profilu technologia drewna. Książka może zainteresować również wszystkich, którzy z racji pracy zawodowej lub nauki stykają się z tym, co określa jej tytuł, a chcieliby temat poznać i czuć się pewniej. Dość duże nasycenie treści konkretnymi informacjami, zależnościami i wartościami liczbowymi sprawia, że książka może być traktowana jako poradnik.

W książce omówiono zagadnienia obróbki na pilarkach tarczowych, wyrówniarkach, grubiarkach i frezarkach. Podano zalecenia doboru odpowiednich pił tarczowych, noży i narzędzi frezarskich — stosownie do właściwości materiałów obrabianych i wymaganej jakości obróbki. Szeroko i praktycznie potraktowano przygotowywanie narzędzi do pracy. Przy prezentowaniu wybranych obrabiarek zwrócono uwagę na związek ich charakterystyki technicznej i budowy ważniejszych zespołów z różnorodnymi zastosowaniami technologicznymi. Tematykę bezpieczeństwa pracy przedstawiono w powiązaniu z przyczynami zagrożeń.

Kazimierz Duchnowski napisał w przedmowie:

"Chciałbym przekazać Państwu trochę wiadomości potrzebnych, moim zdaniem, do racjonalnej eksploatacji podstawowych obrabiarek i narzędzi o najszerszym zastosowaniu. To, co podaję w odniesieniu do prostych maszyn, da się wykorzystać w szerszym zakresie w odniesieniu do konstrukcji bardziej rozbudowanych, złożonych i skomplikowanych. Tematyka obróbki i narzędzi jest wspólna lub bardzo zbliżona w jednych i drugich.

Choć nie byłem skrępowany żadnym programem nauczania, musiałem — wobec niewielkiej objętości książki — dokonać trudnego wyboru omawianych zagadnień. Musiałem również prezentować wybraną tematykę na poziomie dostępnym dla wchodzących w tę dziedzinę i dla doświadczonych już praktyką i podbudowanych wiedzą zdobytą wcześniej. Z pięćdziesięcioletnich już moich związków z zawodem wiem, że i jedni, i drudzy znajdą w tej książce coś dla siebie. Niektórzy wprost rozpoznają własne uwagi, pytania, czy tematy, które pojawiały się w czasie miłych dla mnie kontaktów z użytkownikami i producentami maszyn i narzędzi, z pracownikami naszego przemysłu drzewnego, spółdzielczości, usług i własnych zakładów.

Największe zadowolenie daje mi nadzieja, że uzasadniając jakieś zalecenia, wskazując na jakieś związki między właściwościami materiałów, cechami narzędzi i maszyn a przebiegiem i wynikami obróbki, czy rzucając kilkanaście własnych, nowych myśli — ośmielę, zachęcę lub sprowokuję Czytelników do samodzielnego rozszerzania i wzbogacania treści ograniczonej tu okładkami książki."

Od autora
1. Cechy materiałów związane z obróbką cięciem
1.1. Wprowadzenie
1.2. Drewno lite
1.2.1. Włóknista budowa, kierunkowość, słoje, sęki
1.2.2. Łupliwość, wytrzymałość i rysunek —jako cechy związane z kierunkowością
1.2.3. Powiązanie cech drewna z jego budową mikroskopową
1.2.4. Pęknięcia
1.2.5. Paczenie się i zsychanie
1.2.6. Sękatość
1.2.7. Gęstość i twardość
1.3. Sklejki
1.3.1. Ogólna budowa
1.3.2. Cechy sklejek
1.4. Płyty wiórowe
1.4.1. Ogólna budowa
1.4.2. Cechy płyt wiórowych
1.5. Płyty pilśniowe i ich cechy
1.6. Płyty MDF i ich cechy

2. Podstawy obróbki drewna cięciem
2.1. Wprowadzenie
2.2. Ruchy towarzyszące obróbce
2.3. Budowa ostrza. Nóż elementarny
2.4. Kierunki obróbki
2.5. Położenia skrawania
2.6. Kształtowanie się wióra
2.7. Ślady obróbki. Kształt i wymiary wióra
2.8. Zagadnienia energetyczne w procesie skrawania
2.8.1. Opory skrawania i ogólny układ sił
2.8.2. Siła skrawania i czynniki decydujące o jej wartości
2.8.3. Moc skrawania
2.8.4. Siła odporu
2.9. Obróbka cięciem w typowych procesach technologicznych

3. Pilarki tarczowe. Piłowanie. Piły
3.1. Zasada działania pilarki tarczowej. Odmiany piłowania
3.2. Zastosowanie pilarek tarczowych stolarskich
3.3. Proces obróbki przy piłowaniu
3.3.1. Wyjaśnienia metodyczne
3.3.2. Charakterystyka ogólna piłowania
3.3.3. Kinematyka. Kształt i wymiary wióra. Ślady obróbki
3.3.4. Układ: piła, stół, przedmiot
3.3.5. Położenie skrawania
3.3.6. Szczególne warunki przy wejściu i wyjściu zęba
3.3.7. Praca bocznych ostrzy zębów pił
3.3.8. Podcinające działanie ostrzy zębów pił
3.3.9. Układ sił
3.3.9.1. Wprowadzenie
3.3.9.2. Siła skrawania
3.3.9.3. Siła odporu
3.3.9.4. Siła docisku
3.3.9.5. Siła posuwu
3.3.10. Moc skrawania
3.3.11. Przykład obliczeniowy
3.4. Budowa ogólna modelu przykładowego pilarki tarczowej DMLB-40 produkcji REMA-Reszel
3.5. Charakterystyka techniczna modelu przykładowego pilarki tarczowej DMLB-40 produkcji REMA-Reszel
3.6. Budowa zespołów modelu przykładowego DMLB-40. Przegląd porównawczy. Eksploatacja
3.6.1. Kadłub
3.6.2. Zespół stołu
3.6.3. Prowadnica i suwadło kątowe
3.6.4. Zespoły robocze i napędowe
3.6.4.1. Budowa ogólna
3.6.4.2. Wrzeciono główne z zespołem napędowym
3.6.4.3. Wrzeciono podrzynające
3.6.5. Mechanizmy wychylania i podnoszenia wrzeciona oraz napinania pasków
3.6.6. Klin rozszczepiający rzaz
3.6.7. Osłony, hamulec i inne zabezpieczenia
3.6.8. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania
3.7. Piły tarczowe — wytyczne doboru i zasady przygotowywania do pracy
3.7.1. Ogólna budowa pił
3.7.2. Piły tarczowe jednolite płaskie
3.7.3. Inne piły jednolite
3.7.4. Przygotowywanie pił jednolitych do pracy
3.7.4.1. Prostowanie
3.7.4.2. Wstępne naprężanie pił
3.7.4.3. Poszerzanie uzębienia
3.7.4.4. Ostrzenie
3.7.4.5. Ustawianie i mocowanie
3.7.5. Piły tarczowe z nakładkami z węglików spiekanych
3.7.5.1. Wprowadzenie
3.7.5.2. Przegląd pił tarczowych z nakładkami na przykładzie asortymentu produkowanego przez FABA Baboszewo
3.7.5.3. Inne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne
3.7.6. Przygotowywanie do pracy pił z nakładkami
3.7.6.1. Prostowanie i wstępne naprężanie
3.7.6.2. Ostrzenie
3.7.6.3. Korygowanie ograniczników posuwu (na przykładzie piły PI-508 (FABA-Baboszewo))
3.7.6.4. Inne czynności
3.8. Jakość piłowania, typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze
3.9. Zagrożenia występujące przy pracy na pilarce stolarskiej. Wytyczne zachowania warunków bezpiecznej pracy

4. Strugarki wyrówniarki. Struganie obrotowe. Noże do strugarek
4.1. Zasada działania strugarki wyrówniarki i technika wyrównywania
4.2. Zastosowanie wyrówniarek
4.3. Proces obróbki przy struganiu obrotowym
4.3.1. Charakterystyka ogólna
4.3.2. Kształt i wymiary wióra. Ślady obróbki
4.3.3. Położenie skrawania
4.3.4. Układ sił
4.3.4.1. Wprowadzenie
4.3.4.2. Siła skrawania
4.3.4.3. Siła odporu
4.3.4.4. Siła docisku wypadkowa
4.3.4.5. Zastępcza siła skrawania
4.3.4.6. Siła posuwu
4.3.5. Moc skrawania
4.4. Budowa ogólna strugarki wyrówniarki
4.5. Charakterystyka techniczna strugarek wyrówniarek
4.6. Budowa zespołów. Przegląd porównawczy. Eksploatacja
4.6.1. Kadłub
4.6.2. Zespół napędowy
4.6.3. Wał nożowy
4.6.4. Stół
4.6.5. Mechanizmy nastawiania stołu
4.6.6. Prowadnica
4.6.7. Osłony, hamulce i inne zabezpieczenia
4.6.8. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania
4.6.9. Przejezdny odciąg wiórów POW-3 (producent AEROTECH-Mysłowice)
4.6.10. Dostawny zespół posuwowy
4.7. Noże do strugarek i zasady ich przygotowywania do pracy
4.7.1. Budowa i charakterystyka noży z nakładkami z węglików spiekanych (na przykładzie asortymentu produkowanego przez GOPOL-Jarocin)
4.7.2. Przegląd czynności związanych z przygotowywaniem noży do pracy
4.7.3. Wyjmowanie noży z wału
4.7.4. Ostrzenie noży z nakładkami z węglików spiekanych (z uwzględnieniem zaleceń producenta GOPOL-Jarocin)
4.7.5. Wygładzanie noży z nakładkami
4.7.6. Równoważenie na długości
4.7.7. Ważenie w kompletach
4.7.8. Ustawianie noży na wale
4.7.9. Mocowanie noży
4.7.10. Obciąganie
4.7.11. Budowa i charakterystyka noży jednolitych
4.7.12. Ostrzenie noży jednolitych
4.7.13. Wygładzanie noży jednolitych
4.7.14. Podostrzanie i obciąganie noży jednolitych
4.8. Jakość wyrównywania; typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze
4.9. Zagrożenia występujące przy pracy na wyrówniarce. Wytyczne zachowania warunków bezpiecznej pracy
4.10. Przyrządy obróbkowe
4.10.1. Przesuwadło płaskie
4.10.2. Przesuwadło korytkowe

5. Strugarki grubiarki
5.1. Zasada działania strugarki grubiarki i technika grubościowania
5.2. Zastosowanie grubiarek
5.3. Proces obróbki przy struganiu grubościowym
5.3.1. Charakterystyka ogólna
5.3.2. Kształt i wymiary wióra. Położenie skrawania
5.3.3. Warunki prowadzenia elementów
5.3.4. Warunki posuwu elementów
5.3.5. Docisk struganych elementów
5.3.6. Warunki odprowadzania wiórów
5.3.7. Układ sił
5.3.7.1. Nawiązanie do układu sił w wyrówniarce
5.3.7.2. Siła docisku belki przedniej
5.3.7.3. Siła docisku belki tylnej
5.3.7.4. Siła docisku walca posuwowego przedniego
5.3.7.5. Siła docisku walca posuwowego tylnego
5.3.7.6. Siła posuwu. Moc posuwu
5.4. Budowa ogólna strugarki grubiarki
5.5. Charakterystyka techniczna strugarek grubiarek
5.6. Budowa zespołów strugarek grubiarek. Przegląd porównawczy. Eksploatacja
5.6.1. Kadłub
5.6.2. Wał nożowy i zespół napędowy
5.6.3. Stół
5.6.4. Zespół nastawiania stołu
5.6.5. Zespół posuwowy
5.6.5.1. Walce posuwowe
5.6.5.2. Napęd walców posuwowych
5.6.6. Zespół dociskowy
5.6.7. Zapadki przeciwodrzutowe
5.6.8. Osłony, hamulec i inne zabezpieczenia
5.6.9. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania
5.7. Noże do strugarek grubiarek i zasady ich przygotowywania do pracy
5.8. Jakość grubościowania; typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze
5.8.1. Dopuszczalne odchyłki
5.8.2. Typowe wady grubościowania, ich przyczyny; środki zaradcze
5.8.3. Wady powstające przy jednoczesnym struganiu większej liczby elementów
5.9. Zagrożenia występujące przy pracy na grubiarce
5.9.1. Przegląd zagrożeń i wytyczne bezpiecznej pracy
5.9.2. Zagrożenie odrzutem struganego przedmiotu
5.9.3. Niebezpieczeństwo jednoczesnego strugania kilku elementów

6. Frezarki dolnowrzecionowe. Frezowanie. Narzędzia frezarskie
6.1. Zasada działania frezarki dolnowrzecionowej
6.2. Zastosowanie frezarek dolnowrzecionowych
6.2.1. Zastosowanie ogólne. Odmiany frezowania. Technika frezowania
6.2.2. Wyrównywanie i uciosowanie
6.2.3. Profilowanie
6.2.4. Czopowanie
6.2.5. Wczepowanie
6.2.6. Rowkowanie
6.2.7. Ogólne zalecenia dotyczące techniki frezowania
6.3. Obróbka frezowaniem przy profilowaniu
6.3.1. Wyjaśnienie ograniczenia tematyki
6.3.2. Rodzaje profili
6.3.3. Charakterystyka ogólna obróbki przy profilowaniu
6.3.4. Grubość warstwy frezowanej, średnica okręgu skrawania i inne dane do obliczeń energetycznych przy profilowaniu
6.4. Ogólna budowa modelu przykładowego frezarki dolnowrzecionowej FD-2 produkcji GOMAD-Gorzów Wlkp.
6.5. Charakterystyka techniczna modelu przykładowego frezarki dolnowrzecionowej FD-2 produkcji GOMAD-Gorzów Wlkp. (na tle innych)
6.6. Budowa zespołów modelu przykładowego FD-2. Przegląd porównawczy. Eksploatacja
6.6.1. Kadłub
6.6.2. Wrzeciennik
6.6.3. Zespół napędowy
6.6.4. Mechanizm nastawiania wrzeciona
6.6.5. Stół zasadniczy, suwadło kątowe, stoliki pomocnicze i podtrzymka
6.6.6. Prowadnica i dociski
6.6.7. Wspornik trzpienia wstawnego długiego
6.6.8. Przesuwny stół pomocniczy
6.6.9. Osłony, hamulec i inne zabezpieczenia
6.6.10. Urządzenia smarownicze. Wytyczne smarowania
6.6.11. Frezarki z wychylnym wrzecionem i inne odmiany konstrukcyjne
6.7. Narzędzia frezarskie — budowa i charakterystyka, wytyczne ich doboru i zasady przygotowywania do pracy
6.7.1. Przegląd. Cechy budowy ogólnej. Budowa ostrza
6.7.2. Przegląd narzędzi frezarskich
6.7.2.1. Frezy nasadzane pojedyncze i złożone (producent FABA-Baboszewo)
6.7.2.2. Głowice frezowe nasadzane (producent FABA-Baboszewo)
6.7.2.3. Frezy trzpieniowe (producent FABA-Baboszewo)
6.7.3. Inne rozwiązania konstrukcyjne narzędzi frezarskich
6.7.4. Przygotowywanie do pracy frezów całkowitych nasadzanych
6.7.4.1. Ostrzenie, korygowanie ograniczników posuwu, kształtowanie wrębów, obniżanie grzbietów i wyważanie
6.7.4.2. Ustawianie i mocowanie
6.7.5. Przygotowywanie głowic frezowych nasadzanych do pracy
6.7.5.1. Ostrzenie i ważenie noży w kompletach
6.7.5.2. Ustawianie i mocowanie noży i głowic
6.7.6. Przygotowywanie frezów trzpieniowych do pracy
6.8. Jakość frezowania; typowe wady i ich przyczyny; środki zaradcze
6.9. Zagrożenia występujące przy pracy na frezarce. Wytyczne zachowania warunków bezpiecznej pracy
Literatura

Opinię o Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie napisał(a) Ryszard Dodano: 29/04/2017Ocena: 3 z 5 gwiazdek! [3 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie napisał(a) Marcin Dodano: 01/01/2014Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Maszynowa obróbka, narzędzia i podstawowe obrabiarki stolarskie napisał(a) Renata Dodano: 29/10/2012

świetny partner do interesów, bogata oferta, ekspresowa realizacja zamówień, polecam!

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 3
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 19 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range