Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Tablice miąższości drewna okrągłego
Tablice miąższości drewna okrągłego
Transport leśny
Transport leśny

Model maszynowego pozyskiwania drewna

Produkt niedostępny

Tytuł: Model maszynowego pozyskiwania drewna w zróżnicowanym leśnictwie polskim
Autor: Tadeusz Moskalik
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 134
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7244-491-9

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, zgodnej z wymaganiami zrównoważonego rozwoju lasów, wymaga od leśników podejmowania wielu działań praktycznych z różnych dziedzin. Dotyczy to także pozyskiwania drewna, gdzie stosowane techniki i technologie powinny uwzględniać nie tylko względy ekonomiczne, ale także maksymalne dostosowanie do specyficznych wymagań środowiska leśnego. Jednym z możliwych rozwiązań w tym zakresie jest pełne umaszynowienie procesów z wykorzystaniem harwesterów oraz nasiębiemych środków zrywkowych. Polskie doświadczenia w zakresie maszynowego pozyskiwania surowca drzewnego są jeszcze stosunkowo niewielkie, tym sposobem pozyskuje się u nas około 1% drewna.

Praca niniejsza poświęcona jest charakterystyce modelu maszynowego pozyskiwania drewna, dostosowanego do wymagań współczesnego leśnictwa polskiego oraz analizie jego podstawowych parametrów. Poszczególne warianty modelu, reprezentujące wykonywanie zadań w różnych fazach rozwojowych drzewostanów, poddane zostały ocenie pod kątem ich przydatności praktycznej ze względów gospodarczych, ekologicznych oraz ergonomicznych.

Spis treści:
1.  Wstęp
2. Zagadnienia ogólne
2. 1. Rozwój technik i technologii pozyskiwania drewna
2.2. Klasyfikacja harwesterów
2.3. Klasyfikacja forwarderów
2.4. Udostępnienie powierzchni leśnych na potrzeby maszynowego pozyskiwania drewna
3. Przegląd piśmiennictwa dotyczący wybranych parametrów maszynowego pozyskiwania drewna
3.1. Gospodarcze aspekty stosowania maszyn wielooperacyjnych
3.1.1. Wydajność pracy
3.1.2. Koszty pozyskiwania drewna
3.2. Wpływ maszynowego pozyskiwania drewna na środowisko leśne
3.3. Ergonomiczne uwarunkowania pracy maszynami wielooperacyjnymi
4. Hipoteza badawcza
5. Cel pracy
6. Warunki i obiekty badań
6.1. Charakterystyka powierzchni badawczych
6.2. Charakterystyka analizowanych wariantów modelu maszynowego  pozyskiwania drewna
7. Metodyka badań
7.1. Elementy struktury dnia roboczego
7.2. Określenie wydajności pracy harwesterów
7.3. Określenie wydajności pracy nasiębiemych środków zrywkowych
7.4. Określenie bezpośrednich kosztów godzinowych i jednostkowych użytkowania maszyn
7.5. Określenie wpływu procesu maszynowego pozyskiwania drewna na wybrane elementy środowiska leśnego i na stanowisko pracy operatorów maszyn
8. Wyniki badań
8.1. Efektywność pracy wybranych harwesterów w warunkach polskich
8.2. Charakterystyka elementów cyklu pracy harwesterów
8.2.1. Ścinka i obalanie drzew
8.2.2. Okrzesywanie
8.2.3. Przerzynka drewna
8.2.4. Manewrowanie wysięgnikiem z głowicą obróbczą
8.2.5. Przejazdy między stanowiskami pracy
8.3. Określenie wydajności pracy harwesterów
8.4. Elementy cyklu oraz wydajność pracy środków zrywkowych
8.5. Określenie bezpośrednich godzinowych kosztów użycia maszyn
8.6. Określenie bezpośrednich kosztów jednostkowych
8.6.1. Koszty jednostkowe operacji technologicznych
8.6.2. Koszty jednostkowe zrywki drewna
8.7. Wydajność pracy oraz koszty jednostkowe procesów pozyskiwania drewna
8.8. Struktura dnia roboczego pracy harwesterów i środków zrywkowych
8.9. Wpływ badanych maszyn na wybrane elementy środowiska leśnego
8.9.1. Zmiany zwięzłości gleby na skutek przejazdu maszyn
8.9.2. Uszkodzenia pozostających drzew
8.10. Ocena parametrów ergonomicznych stanowiska pracy operatorów maszyn do pozyskania i zrywki drewna
8.11. Waloryzacja modeli maszynowego pozyskiwania drewna
9. Dyskusja
10. Podsumowanie i wnioski
Literatura
Summary

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 4 z 19 Następny Następny
Kategoria Surowiec drzewny

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)