Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie

Cena: 69,30 zł

(Cena netto: 66,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie  
Autor: Stefan Bieniek, Kazimierz Duchnowski  
Wydawca: WSiP  
Rok wydania: 2010, Reprint 1995 
Liczba stron: 400  
Wymiary: 166x237 mm  
Okładka miękka  
ISBN 83-02-07258-3 

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Mechanizacja i automatyzacja produkcji w coraz to większym stopniu eliminuje ręczną obróbkę drewna, wzrasta rola maszyn i urządzeń. Zakład produkujący masowo jakiś wyrób, np. szafki kuchenne z płyty wiórowej, powinien wykorzystywać - jako najekonomiczniejsze - ustawione w liniach produkcyjnych maszyny i urządzenia specjalistyczne, tj. przystosowane do założonego procesu technologicznego. Zakład, w którym produkuje się w krótkich seriach wyroby różniące się nie tylko szczegółami kształtu i wymiarów części, ale również wymagające stosowania różnych technologii w poszczególnych fazach procesu technologicznego (np. stolarka do budynków zabytkowych), musi być wyposażony w techniczne środki produkcji bardziej uniwersalne, dające możliwość różnorodnego ich wykorzystania. Przystosowanie takich maszyn do konkretnych zadań wymaga z reguły odpowiedniego ich wyposażenia w przyrządy obróbkowe, uchwyty, urządzenia ochronne.

W książce "Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie" podano podstawowe wiadomości z maszynoznawstwa ogólnego oraz omówiono budowę, działanie i zastosowanie technologiczne obrabiarek do drewna z uwzględnieniem zasad doboru odpowiednich narzędzi tnących, a także budowę i działanie suszarek, giętarek, maszyn i urządzeń do łączenia, do wykańczania powierzchni, urządzeń montażowych i maszyn tapicerskich.

Książka zatwierdzona przez Ministra Edukacji Narodowej jako podręcznik dla uczniów klas II zasadniczej szkoły zawodowej o zawodach: stolarz, stolarz galanterii drzewnej oraz stolarz-tapicer.

1. Wiadomości wstępne
1.1. Cel i zakres nauczania przedmiotu
1.2. Powiązanie z innymi przedmiotami 
1.3. Rola obrabiarek i urządzeń w procesach produkcyjnych

2. Podstawowe wiadomości z wytrzymałości materiałów
2.1. Pojęcia podstawowe. Rodzaje obciążeń, odkształceń, naprężeń
2.2. Obliczenia przy rozciąganiu i ściskaniu
2.3. Obliczenia przy wyboczeniu
2.4. Obliczenia przy ścinaniu
2.5. Obliczenia przy zginaniu
2.6. Obliczenia przy skręcaniu
2.7. Wytrzymałość złożona

3. Zarys maszynoznawstwa
3.1. Rodzaje części maszyn
3.2. Połączenia
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Połączenia nierozłączne
3.2.3. Połączenia rozłączne
3.2.4. Połączenia sprężyste
3.3. Osie, wały, czopy
3.4. Łożyska
3.5. Sprzęgła
3.6. Hamulce
3.7. Mechanizmy
3.7.1. Wprowadzenie
3.7.2. Przekładnie
3.7.3. Mechanizm korbowy
3.7.4. Mechanizmy śrubowe
3.7.5. Mechanizmy krzywkowe i inne
3.8. Symbole graficzne stosowane na rysunkach schematów kinematycznych
3.9. Tolerancje, pasowania, chropowatość powierzchni
3.9.1. Wprowadzenie
3.9.2. Tolerowanie wymiarów
3.9.3. Pasowania
3.9.4. Chropowatość powierzchni
3.10. Tarcie, smary, smarowanie
3.11. Konserwacja i zabezpieczanie przed korozją

4. Wybrane urządzenia elektryczne
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Przewody elektryczne i ich zabezpieczanie
4.3. Grzejnictwo elektryczne
4.4. Silniki elektryczne
4.5. Zasady uziemiania maszyn i urządzeń
4.6. Działanie prądu na organizm człowieka i pierwsza pomoc w przypadku porażenia
4.7. Przepisy bhp i przeciwpożarowe dotyczące urządzeń elektrycznych

5. Sprężarki, wentylatory i instalacje pneumatyczne
5.1. Wiadomości ogólne
5.2. Sprężarki
5.3. Przemysłowe instalacje sprężonego powietrza
5.4. Wentylatory
5.5. Instalacje pneumatycznego odwiórowywania (odpylania) obrabiarek
5.6. Przepisy bhp dotyczące urządzeń ciśnieniowych

6. Ogólny przegląd narzędzi i obrabiarek do drewna
6.1. Pojęcia podstawowe
6.2. Budowa ostrza
6.3. Kierunki obróbki i położenia skrawania
6.4. Ogólny przegląd narzędzi tnących
6.5. Materiały na narzędzia i wymagania techniczne
6.6. Ogólny podział obrabiarek

7. Zespoły i główne części obrabiarek
7.1. Wprowadzenie i podział ogólny
7.2. Kadłub
7.3. Zespół roboczy i narzędzie
7.4. Zespół napędowy
7.5. Zespół posuwowy
7.6. Zespół prowadzący
7.7. Zespół podpierający
7.8. Zespół zaciskowy
7.9. Zespół dociskowy
7.10. Zespoły podające i odbierające
7.11. Zespół nastawczy
7.12. Osłony i urządzenia zwiększające bezpieczeństwo pracy

8. Piły i pilarki
8.1. Pilarka tarczowa stolarska
8.1.1. Zastosowanie technologiczne
8.1.2. Przygotowanie pilarki tarczowej do wykonania wybranego zadania technologicznego i wykonanie tego zadania
8.1.3. Przygotowanie pilarki tarczowej do innych zadań
8.1.4. Budowa i działanie zespołów pilarki tarczowej stolarskiej
8.1.5. Ogólna budowa i charakterystyka techniczna pilarki tarczowej stolarskiej; inne rozwiązania konstrukcyjne
8.2. Piła tarczowa dośrodkowo zbieżna
8.3. Klin rozszczepiający rzaz
8.4. Inne rodzaje pił tarczowych
8.4.1. Piły tarczowe płaskie
8.4.2. Piły tarczowe odśrodkowo zbieżne
8.4.3. Piły tarczowe z nakładkami z węglików spiekanych .
8.5. Elementy klasyfikacji pił tarczowych
8.6. Pilarki tarczowe formatowe
8.6.1. Zastosowanie technologiczne
8.6.2. Budowa i działanie
8.7. Pilarka taśmowa stolarska
8.7.1. Zastosowanie technologiczne
8.7.2. Budowa i działanie
8.7.3. Urządzenia ochronne i wytyczne bhp
8.7.4. Charakterystyka cech konstrukcyjno-technologicznych
8.7.5. Inne odmiany pilarek taśmowych .
8.8 Piły taśmowe
8.9. Wyrzynarka

9. Narzędzia do strugania i strugarki
9.1. Zastosowanie technologiczne strugarek
9.2. Noże do strugarek, wały nożowe, głowice
9.3. Przygotowanie narzędzi strugarskich do pracy
9.4. Strugarka wyrówniarka
9.4.1. Zastosowanie technologiczne
9.4.2. Budowa, działanie, charakterystyka techniczna
9.4.3. Urządzenia ochronne i wytyczne bhp
9.4.4. Inne rozwiązania konstrukcyjne strugarek wyrówniarek
9.5. Strugarki grubiarki
9.5.1. Budowa, działanie, charakterystyka techniczna
9.5.2. Urządzenia ochronne
9.6. Strugarki trzystronne
9.7. Strugarki czterostronne
9.8. Wygładzarka

10. Narzędzia frezarskie i frezarki
10.1. Wprowadzenie
10.2. Narzędzia frezarskie
10.2.1. Przegląd i zastosowanie
10.2.2. Frezy nasadzane całkowite pojedyncze
10.2.3. Frezy nasadzane złożone i kombinowane
10.2.4. Głowice frezowe nasadzane i noże do głowic
10.2.5. Frezy i głowice frezowe trzpieniowe
10.2.6. Ustawianie i mocowanie narzędzi frezarskich
10.3. Frezarki dolnowrzecionowe
10.4. Frezarki górnowrzecionowe
10.4.1. Wiadomości ogólne
10.4.2. Frezarka zwykła kopiarka
10.4.3. Frezarka ze stołem obrotowym
10.4.4. Frezarka dwustronna z przesuwnym stołem

11. Czopiarki i wczepiarki
11.1. Czopy, widlice i sposoby ich obróbki
11.2. Czopiarka jednostronna
11.3. Czopiarka dwustronna
11.4. Czopiarka obwiedniowa
11.5. Wczepy i sposoby ich obróbki
11.6. Wczepiarka pozioma jednowrzecionowa z zestawem frezów nasadzanych
11.7. Wczepiarka pionowa z frezem trzpieniowym

12. Wiertła, pogłębiaki, wiertarki i wiertarko-frezarki
12.1. Wprowadzenie
12.2. Wiertła i pogłębiaki — charakterystyka i zastosowanie
12.3. Ustawianie i mocowanie wierteł
12.4. Wiertarki jednowrzecionowe
12.5. Wiertarki wielowrzecionowe
12.6. Wiertarko-frezarki

13. Dłuta i dłutarki
13.1. Wprowadzenie
13.2. Dłuta i dłutarki łańcuszkowe
13.3. Dłuta i dłutarki oscylacyjne
13.4. Dłuta i dłutarki kombinowane

14. Narzędzia tokarskie, tokarki i obtaczarki
14.1. Wprowadzenie
14.2. Noże do tokarek ręczne
14.3. Noże do tokarek imakowe
14.4. Ustawianie i mocowanie noży. Bezpieczeństwo pracy
14.5. Głowice do obtaczarek
14.6. Tokarka kłowo-tarczowa
14.7. Inne typy tokarek. Przyrządy obróbkowe
14.8. Obtaczarka do drążków

15. Narzędzia szlifierskie i szlifierki
15.1. Wprowadzenie
15.2. Przegląd i zasady doboru narzędzi ściernych nasypowych
15.3. Przygotowanie wyrobów ściernych do pracy
15.4. Ogólny przegląd szlifierek
15.5. Szlifierka tarczowa
15.6. Szlifierka taśmowa
15.7. Szlifierka wałkowa
15.8. Szlifierki walcowe i walcowo-taśmowe
16. Obrabiarki przenośne
16.1. Cechy charakterystyczne obrabiarek przenośnych
16.2. Ogólny przegląd obrabiarek przenośnych
16.3. Pilarka tarczowa
16.4. Wyrzynarka
16.5. Strugarka
16.6. Frezarka
16.7. Dłutarki
16.8. Szlifierki
16.9. Napęd pneumatyczny w obrabiarkach przenośnych
16.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

17. Obrabiarki specjalne
17.1. Określenia podstawowe
17.2. Obrabiarki .kombinowane
17.3. Obrabiarki złożone
17.4. Przekrawarki i wykrawarki
17.5. Tokarki kopiarki, automaty tokarskie, obtaczarki kopiarki
17.6. Wzorcarki
17.7. Frezarki kopiarki

18. Ostrzarki i urządzenia pomocnicze
18.1. Ściernice
18.2. Bezpieczeństwo pracy przy ostrzeniu
18.3. Ostrzarki
18.4. Urządzenia i przyrządy do prostowania i wstępnego naprężania pił
18.5. Urządzenia do poszerzania uzębienia pił
18.6. Przyrządy kontrolno-pomiarowe

19. Suszarki i ich wyposażenie
19.1. Wiadomości ogólne
19.2. Suszarki tarcicy
19.3. Suszarki powłok lakierowych
19.4. Obudowy suszarek
19.5. Wyposażenie suszarek
19.5.1. Wentylatory
19.5.2. Grzejniki
19.5.3. Inne urządzenia
19.6. Aparatura kontrolno-pomiarowa
19.7. Przepisy bhp dotyczące suszarek

20. Urządzenia do hydrotermicznej obróbki drewna
20.1. Wiadomości ogólne
20.2. Parniki
20.3. Przepisy bhp dotyczące parników

21. Maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej drewna i tworzyw drzewnych
21.1. Wiadomości ogólne
21.2. Giętarki (zginarki) drewna litego
21.2.1. Wprowadzenie
21.2.2. Giętarki z dźwignią dociskową
21.2.3. Giętarki ramieniowe
21.2.4. Giętarki z formą obrotową
21.2.5. Warsztaty giętarskie
21.3. Giętarki tworzyw drzewnych
21.4. Giętarko-sklejarki .
21.5. Zgniatarki drewna litego
21.6. Zgniatarki drewna rozdrobnionego
21.7. Ogólne warunki bezpiecznej pracy dotyczące obróbki plastycznej drewna

22. Maszyny i urządzenia do klejenia
22.1. Wiadomości ogólne
22.2. Maszyny do przygotowywania klejów
22.3. Maszyny i urządzenia do nakładania klejów
22.4. Maszyny i urządzenia do oklejania dużych powierzchni płaskich
22.5. Maszyny i urządzenia do oklejania wąskich boków w elementach płytowych
22.6. Inne maszyny i urządzenia do klejenia
22.7. Przepisy bhp dotyczące obsługi maszyn i urządzeń do klejenia

23. Maszyny i urządzenia do wykańczania powierzchni elementów i wyrobów z drewna
23.1. Wiadomości ogólne
23.2. Urządzenia do nakładania materiałów malarsko-lakierowych przez zanurzanie
23.3. Polewarki
23.4. Nakładarki walcowe
23.5. Urządzenia do natryskiwania lakieru
23.6. Urządzenia do lakierowania elektrostatycznego
23.7. Urządzenia do politurowania
23.8. Polerki powłok lakierowych
23.9. Ogólne zasady bezpiecznej pracy podczas nakładania farb i lakierów

24. Urządzenia montażowe
24.1. Wprowadzenie
24.2. Elementy robocze urządzeń montażowych
24.3. Przykłady urządzeń montażowych

25. Linie produkcyjne
25.1. Wprowadzenie
25.2. Linia okleinowania elementów płytowych
25.3. Linia do łączenia graniaków
25.4. Linia montażowa poduszek tapczanów
25.5. Linie lakierowania
25.6. Ogólne zasady bezpiecznej pracy przy obsłudze linii produkcyjnych

26. Instalowanie i konserwacja obrabiarek i urządzeń stolarskich
26.1. Zasady ustawiania i fundamentowania obrabiarek
26.2. Zasady konserwacji maszyn
26.3. Przepisy bhp i przeciwpożarowe, związane z instalowaniem i konserwacją maszyn
26.4. Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcja obsługi maszyny

27. Krajarki tapicerskie
27.1. Wprowadzenie
27.2. Krajarki z nożem tarczowym wielobocznym
27.3. Krajarki z nożem tarczowym okrągłym
27.4. Krajarki z nożem prostym
27.5. Krajarki z nożem taśmowym

28. Maszyny do przygotowywania wyściółki i formatek włóknistych
28.1. Uwagi ogólne
28.2. Maszyny do przygotowywania włóknistych materiałów wyściółkowych
28.3. Linia do wytwarzania mat tapicerskich z trawy zamorskiej

29. Maszyny i urządzenia do wytwarzania sprężyn, formatek sprężynowych i siatek materacowych
29.1. Wprowadzenie
29.2. Maszyny do wytwarzania sprężyn
29.3. Maszyna do łączenia sprężyn w formatki systemu bonnell
29.4. Zespół maszyn do wytwarzania sprężyn śrubowych spłaszczonych
29.5. Zespół maszyn do wytwarzania siatek typu FLEK
29.6. Urządzenia do gięcia ramek
29.7. Urządzenia do łączenia końców taśmy w ramkach
29.8. Maszyna do łączenia ramki ze sprężynami formatki
29.9. Zalecenia bhp dotyczące wytwarzania sprężyn

30. Maszyny do szycia
30.1. Wprowadzenie
30.2. Zespoły maszyny tworzące ścieg
30.3. Napęd maszyn do szycia
30.4. Zespól nawijania nici
30.5. Igła
30.6. Maszyny do szycia stębnowe, ogólnego przeznaczenia
30.7. Warunki prawidłowej eksploatacji maszyn przemysłowych
30.8. Maszyny specjalne

31. Zszywarki
31.1. Wiadomości ogólne
31.2. Zszywarki pistoletowe
31.3. Zszywarki specjalne
31.4. Ogólne zasady bezpiecznej pracy na zszywarkach

32. Urządzenia pomocnicze w tapicerstwie
32.1. Wprowadzenie
32.2. Maszyna do pikowania materaców
32.3. Prasy do montażu układów tapicerskich siedzisk
32.4. Rozdrabniarka do odpadów tworzyw gąbczastych

33. Urządzenia do produkcji elementów mebli z tworzyw sztucznych oraz urządzenia do łączenia tworzyw sztucznych
33.1. Wiadomości ogólne
33.2. Zgrzewarki

34. Konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń tapicerskich
34.1. Ogólne zasady konserwacji
34.2. Naprawy

Literatura

Opinię o Obrabiarki i urządzenia w stolarstwie napisał(a) Łukasz Dodano: 05/10/2016Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 18 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range