Ocena podatności lasów nizinnych na degradację

Cena: 20,50 zł

(Cena netto: 19,52 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Ocena podatności lasów nizinnych na degradację
Autor: Aleksandra Turkowiak
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 159
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-232-2630-7

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Ochrona środowiska leśnego w dzisiejszych czasach jest sprawą niezwykle ważną, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż obecnie 70% lasów Europy klasyfikowanych jest jako półnaturalne, a 4% jako plantacje, czyli ogółem 3/4 europejskich lasów znajduje się pod wpływem człowieka (Lasy Europy, 2007). Analizując wpływ antropopresji lub jakichkolwiek innych czynników na lasy, należy rozpatrywać je jako element środowiska przyrodniczego. W takim ujęciu można prześledzić współzależności i wzajemne oddziaływania poszczególnych elementów między sobą, a więc także wpływ każdego komponentu środowiska na lasy. Lasy jako element ekosystemu spełniają wszystkie trzy jego podstawowe funkcje, czyli stwarzają warunki do bytowania ludzi i zwierząt, dostarczają surowców oraz energii dla procesów produkcji i konsumpcji, a także pochłaniają produkty uboczne działalności człowieka, między innymi odpady i zanieczyszczenia (Borys, 1996). Ponadto lasy są niezbędne do utrzymania życia na Ziemi, ponieważ w procesie fotosyntezy produkują tlen atmosferyczny zapewniający przeżycie organizmom zużywającym go do oddychania. Biorą także udział w kształtowaniu globalnego klimatu i w regulacji stosunków wodnych (Richling, Solon, 2011). Nie można pominąć również roli estetycznej oraz pozytywnego oddziaływania lasu na człowieka (Fiedor, 1993). [...]


Podjęty w pracy "Ocena podatności lasów nizinnych na degradację" temat jest ważny ze względu na ogromne znaczenie lasów dla człowieka i ekosystemów. Realizacja założonych celów badawczych pozwoli na lepsze poznanie mechanizmów wpływających na kondycję drzewostanów.

Wprowadzenie
1. Wstęp
    1.1. Cele pracy
    1.2. Obszar badań i jego reprezentatywność
    1.3. Podstawowe ustalenia terminologiczne
2. Przegląd literatury przedmiotu
    2.1. Koncepcje oceny stanu lasów i prognozowane zmiany
    2.2. Rola i rodzaje wskaźników dotyczących lasów
    2.3. Metody oceny podatności lasów na degradację
3. Postępowanie badawcze i metodyka pracy
    3.1. Postępowanie badawcze
    3.2. Materiały źródłowe
    3.3. Metodyka pracy
4. Bonitacja elementów wskaźnika odporności lasów na degradację
    4.1. Wybór czynników oceny
    4.2. Czynniki podstawowe
        4.2.1. Typ siedliskowy lasu
        4.2.2. Gatunki panujące
        4.2.3. Roślinność potencjalna
        4.2.4. Struktura drzewostanu
    4.3. Czynniki uzupełniające
        4.3.1. Powierzchniowa budowa geologiczna
        4.3.2. Wiek drzewostanu
        4.3.3. Rzeźba terenu
        4.3.4. Wilgotność siedlisk
        4.3.5. Stan siedlisk
        4.3.6. Stopień defoliacji
        4.3.7. Zestawienie kryteriów w ramach wybranych czynników oceny
    4.4. Teoretyczna charakterystyka lasu podatnego i mało podatnego na degradację
5. Ocena podatności lasów na degradację
    5.1. Metoda oceny podatności lasów na degradację
    5.2. Ocena podatności lasów na degradacją w ujęciu sektorowym
        5.2.1. Podatność lasów na wpływ przemysłu
        5.2.2. Podatność lasów na wpływ komunikacji
        5.2.3. Podatność lasów na wpływ urbanizacji
        5.2.4. Podatność lasów na wpływ turystyki i rekreacji
        5.2.3. Podatność lasów na wpływ rolnictwa
        5.2.6. Podatność lasów na wpływ gospodarki leśnej
        5.2.7. Podsumowanie podejścia sektorowego
    5.3. Ocena podatności lasów na degradacją w ujęciu kompleksowym
    5.4. Porównanie podejścia sektorowego i kompleksowego
6. Analiza przestrzenna podatności lasów na degradację na obszarze Wielkopolski
    6.1. Przestrzenna analiza podatności lasów na degradację w ramach wybranych czynników oceny
    6.2. Typ siedliskowy
    6.3. Panujące gatunki drzew
    6.4. Zgodność z potencjalną roślinnością naturalną
    6.5. Struktura drzewostanu
    6.6. Powierzchniowa budowa geologiczna
    6.7. Wiek drzewostanu
    6.8. Rzeźba terenu
    6.9. Wilgotność siedlisk
    6.10. Stan siedlisk
    6.11. Stopień defoliacji
    6.12. Waloryzacja podatności lasów na degradację w ujęciu kompleksowym
7. Podsumowanie
Literatura
Evaluating the susceptibility of lowland forests of degradation. Based on the example of forests managed by the Regional Directorate of State Forests in Poznań (Summary)

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 60 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)