Ochrona budownictwa drewnianego

Cena: 39,90 zł

(Cena netto: 38,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Ochrona budownictwa drewnianego
Autor: Marek Grabski
Wydawca: Księgarnia Akademicka
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 329
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7638-187-9

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Ochrona budownictwa drewnianego - Małopolskie realizacje skansenowskie w końcu XIX i XX wieku"

Ochrona zabytków budownictwa ludowego stanowi szeroki problem konserwatorski, obejmujący zarówno kwestię nitowania zabytków drewnianej architektury i budownictwa, jak i dóbr kultury w ogóle. Zagadnienia ochrony zabytków regulują państwowe akty prawne. W Ustawie o ochronie dóbr kultury i muzeach z 1962 roku napisano, iż celem ochrony „jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz społeczne celowe wykorzystanie i udostępnianie dla celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych tak, aby służyły nauce oraz popularyzacji wiedzy i sztuki, stanowiły trwały element kultury i były czynnym składnikiem życia współczesnego społeczeństwa". Wydany w 2003 roku nowy akt prawny znacznie rozszerza w swym zapisie problematykę ochrony zabytków, precyzując w pierwszych artykułach cel i przedmiot ochrony oraz wyznaczając role w ochronie zabytków, stojące zarówno przed organami administracji publicznej, jak i przed właścicielami czy użytkownikami zabytków.

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ I
Narodziny zainteresowań polską architekturą drewnianą i budownictwem ludowym oraz pierwsze próby ich prawnej ochrony

 • Geneza zainteresowań zabytkami przeszłości na ziemiach polskich. Pierwsze akcje inwentaryzatorskie zabytków architektury i budownictwa w XIX i początkach XX wieku w Małopolsce
 • Kształtowanie się pojęcia zabytku architektury i budownictwa ludowego oraz pierwsze próby jego prawnej ochrony.
 • Pierwsze placówki typu skansenowskiego w początkach XX wieku
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ II
Organizacja służb konserwatorskich w Polsce odrodzonej (1918-1939) oraz rozwój prawnych i muzealnych form ochrony zabytków architektury i budownictwa drewnianego

 • Powstanie krajowych służb konserwatorskich. Program działań inwentaryzacyjnych i konserwatorskich w okresie odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych
 • Rodzima architektura drewniana jako przedmiot zainteresowań architektonicznych i artystycznych
 • Miejsce architektury drewnianej w międzywojennej myśli konserwatorskiej i praktycznych działaniach na polu restauracji i konserwacji zabytków
 • Rola placówek naukowych, muzealnych i organizacji społecznych w kształtowaniu ochrony zasobów architektury i budownictwa drewnianego
 • Relacje pomiędzy muzealnictwem a konserwatorstwem w okresie międzywojennym
 • Koncepcje budowy muzeów pod otwartym niebem w okresie międzywojennym jako postulowana forma ochrony zabytkowego budownictwa drewnianego
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ III
Skansen krakowski. Miedzy ideą a realizacją

 • Powstanie Muzeum Etnograficznego w Krakowie i jego znaczenie na polu badań i prac związanych z ochroną ludowego budownictwa drewnianego
 • Inicjatywa budowy osiedla muzealnego na Woli Justowskiej w Krakowie jako jedna z nowatorskich koncepcji prezentacji budownictwa ludowego w Polsce w okresie międzywojennym
 • Powojenne próby realizacji skansenu budownictwa ludowego na Woli Justowskiej w Krakowie
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ IV
Ochrona zabytków budownictwa drewnianego w okresie po II wojnie światowej. Rozwój muzealnictwa skansenowskiego i powstanie sieci muzeów skansenowskich w Polsce

 • Straty wojenne w zasobie zabytkowym Polski. Reforma rolna 1944 roku i jej następstwa dla ochrony zabytków polskiej wsi
 • Organizacja służb konserwatorskich w Polsce Ludowej. Doktryny i programy konserwatorskie odbudowy zabytków w pierwszych latach po wojnie
 • Ochrona zabytków budownictwa drewnianego w okresie powojennym. Rozwój muzealnictwa skansenowskiego. Projekt Centralnego Parku Etnograficznego w Warszawie
 • Nowe ramy organizacyjne i prawne muzealnictwa skansenowskiego w latach 60.
 • Projekt i realizacja sieci muzeów skansenowskich w Polsce.
 • Podsumowanie

ROZDZIAŁ V
Koncepcje organizacji sieci parków etnograficznych w województwie krakowskim w okresie powojennym

 • Organizacja służb konserwatorskich województwa i podjęcie działań na rzecz ratowania zabytkowych obiektów budownictwa drewnianego
 • Założenia programowe i realizacja wielostopniowej sieci parków etnograficznych województwa krakowskiego
 • Idea „muzeum przestrzennego" jako nowatorska forma ochrony zabytków drewnianego budownictwa ludowego, realizowana przy współpracy służb konserwatorskich i muzealnych
 • Udział Muzeum Etnograficznego w pracach związanych z budową skansenu ludowego budownictwa przemysłowego w Nowej Hucie. Inicjatywy lokalne budowy placówek skansenowskich w Małopolsce w latach 1975-2005

ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Wykaz skrótów
Indeks miejsc
Indeks nazwisk
Załączniki
Spis ilustracji

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 22 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33
Impregnat do drewna konstrukcyjnego V33

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)