Ochrona drewna - surowca i materiału

Produkt niedostępny

Tytuł: Ochrona drewna surowca i materiału
Autor: Adam Krajewski, Piotr Witomski
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2016, wydanie II 
Liczba stron: 332+24
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-684-4 

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Podręcznik "Ochrona drewna - surowca i materiału" powstał z potrzeby zbiorczego ujęcia i aktualizacji zagadnień dotyczących ochrony drewna, będącego surowcem na składnicach oraz wyrobionym materiałem w konstrukcjach i innych obiektach. Konieczność lapidarnego ujęcia wielu kwestii spowodowała, że w podręczniku tym podano tylko niezbędne minimum wiadomości z zakresu anatomii oraz fizjologii grzybów i owadów, a także toksykologii i wiedzy o procesach spalania drewna. Mamy nadzieję, że umożliwią one Czytelnikowi ogólne zapoznanie się z tą problematyką i dalsze zagłębianie się w zagadnienia ochrony drewna. Organizmy, będące czynnikami powodującymi niszczenie drewna w konstrukcjach i innych wyrobach, przedstawiono w sposób pozwalający na względnie łatwe określenie gatunków stwarzających największe problemy. Mamy nadzieję, że takie potraktowanie sprawy nie zrazi mniej zainteresowanych Czytelników, a tych pragnących rozwijać zainteresowania ochroną drewna zachęci do sięgnięcia po klucze do oznaczania nieujętych tu gatunków grzybów i owadów.

Przedmowa
1. Wstęp
1.1. Wiadomości ogólne
1.2. Czynniki powodujące niszczenie drewna
1.3. Naturalna trwałość drewna
2. Grzyby niszczące drewno
2.1. Wiadomości ogólne
2.1.1. Wymagania środowiskowe
2.1.2. Budowa grzybów
2.1.3. Typy rozkładu drewna
2.1.4. Wpływ rozkładu drewna na jego wytrzymałość
2.1.5. Wpływ grzybów domowych na materiały nielignocelulozowe
2.1.6. Wykrywanie rozkładu drewna
2.2. Biały rozkład drewna
2.2.1. Rozkład drewna
2.2.2. Rozkład celulozy
2.2.3. Rozkład ligniny
2.2.4. Rozkład hemiceluloz
2.2.5. Wybrane gatunki grzybów powodujących biały rozkład drewna
2.3. Brunatny rozkład drewna
2.3.1. Rozkład drewna
2.3.2. Rozkład celulozy
2.3.3. Rozkład ligniny
2.3.4. Wybrane gatunki grzybów najczęściej powodujących brunatny rozkład drewna
2.4. Szary rozkład drewna
2.4.1. Rozkład drewna
2.4.2. Rozkład celulozy
2.4.3. Rozkład ligniny
2.4.4. Wybrane gatunki grzybów powodujących szary rozkład drewna
2.5. Barwice drewna, pleśnienie drewna
3. Owady niszczące drewno
3.1. Wiadomości ogólne
3.1.1. Przynależność systematyczna, budowa ciała i zmysły owadów niszczących drewno
3.1.2. Rozwój osobniczy owadów
3.1.3. Drewno jako środowisko życia owadów
3.1.4. Objawy obecności i metody wykrywania owadów niszczących drewno
3.2. Klasyfikacja owadów ze względu na stan zasiedlanego drewna oraz znaczenie szkodnika
3.2.1. Owady niszczące wyrobione drewno w Polsce
3.2.2. Owady niszczące drewno na składnicach w Polsce
3.3. Najważniejsze gatunki krajowych owadów niszczących drewno
3.3.1. Rząd: chrząszcze (Coleoptera)
3.3.2. Rząd: błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
3.4. Termity (Isoptera)
3.4.1. Występowanie, budowa, stadia rozwojowe
3.4.2. Ochrona drewna przed termitami
4. Zwierzęta niszczące drewno w wodzie morskiej
4.1. Wiadomości ogólne
4.1.1. Przynależność systematyczna, budowa ciała i biologia równonogów niszczących drewno
4.1.2. Przynależność systematyczna, budowa ciała i biologia małży niszczących drewno
4.2. Wpływ środowiska na występowanie zwierząt niszczących drewno w wodzie morskiej
4.3. Ochrona drewna w wodzie morskiej
5. Ochrona drewna przed ogniem
6. Chemiczne środki ochrony drewna
6.1. Podział chemicznych środków ochrony drewna
6.2. Ciekłe środki ochrony drewna i stawiane im wymagania
6.2.1. Impregnaty dawniej i dziś
6.2.2. Impregnaty solne
6.2.3. Impregnaty olejowe i olejowo-rozpuszczalnikowe
6.2.4. Impregnaty zawierające rozpuszczalniki organiczne
6.2.5. Preparaty dekoracyjno-ochronne
6.2.6. Powłoki ogniochronne
6.2.7. Emulsje
6.3. Gazowe środki ochrony drewna
6.3.1. Ogólny podział gazowych środków zwalczających i reguły dotyczące dezynsekcji drewna przy użyciu fumigacji
6.3.2. Toksyczne środki do gazowania drewna
6.3.3. Niereaktywne środki do gazowania drewna
6.3.4. Urządzenia do gazowania
7. Metody impregnacji drewna
7.1. Mechanizmy wnikania impregnatów do drewna
7.2. Metody nasycania drewna
8. Fizyczne metody dezynsekcji i dezynfekcji drewna
8.1. Wiadomości ogólne
8.2. Wysoka temperatura
8.3. Promienie gamma
Literatura
Normy i inne akty prawne

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 4 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range