Paliwa formowane - Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych

Cena: 42,00 zł

(Cena netto: 40,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Paliwa formowane - Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych  
Autor: Janusz W. Wandrasz, Andrzej J. Wandrasz 
Wydawca: Seidel-Przywecki 
Rok wydania: 2006 
Liczba stron: 466 
Wymiary: 172x246mm 
Okładka twarda 
ISBN 83-919449-7-2 
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Paliwa formowane - Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych to podręcznik mówiacy o metodach, procesach i technologiach pozyskiwania substancji palnej z odpadów pochoidzenia biologicznego, komunalnego, przemysłowego i innych oraz dostosowywaniu powstałego paliwa do norm i jego certyfikacja.
 
Książka może być interesująca zarówno dla naukowców jak i pracowników przemysłu zajmujących się zagadnieniami technologii formowania paliw odnawialnych, ich składu oraz technik i technologii wykorzystywania ich jako odnawialnych źródeł energii.
 
Zebrane w książce dane o właściwościach substancji palnych dają podstawy projektowania palenisk i procesów termicznych stwarzając równocześnie podstawy szerszego spojrzenia na problemy energetyczne zakładów i możliwości projektowania zarówno obiektów jak i urządzeń. Dane eksploatacyjne pozwalają przeprowadzić analizę opłacalności różnych przedsięwzięć opartych na wykorzystywaniu biomasy i bioodpadów w procesach technicznych.
 
W książce Paliwa formowane - Biopaliwa i paliwa z odpadów w procesach termicznych zaprezentowano poglądy wielu autorów a przede wszystkim badania prowadzone przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej. Dzieło zawiera informacje na temat badań w dziedzinie energetycznego wykorzystania odpadów zarówno w Polsce jak i w innych krajach.
 
Niniejsza publikacja jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców, technologów i eksploatatorów instalacji przygotowania biopaliw i spalarni. Dzieło może być przeznaczone jako podręcznik akademicki dla następujących kierunków studiów: Inżynieria Środowiska na Politechnikach i Akademiach Rolnych, Ochrona Środowiska na Politechnikach, Akademiach Rolnych i Uniwersytetach.
1. WPROWADZENIE
 
2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI SUBSTANCJI PALNYCH 
2.1. Drewno jako biomasa lub paliwo 
2.1.1. Celuloza 
2.1.2. Hemiceluloza 
2.1.3. Lignina 
2.1.4. Substancja mineralna ? właściwości popiołu z drewna 
2.2. Papier, karton i inne związki celulozy 
2.2.1. Karton 
2.2.2. Opakowania wielowarstwowe 
2.3. Tworzywa sztuczne 
2.3.1. Polipropylen - PP 
2.3.2. Polistyren - PS 
2.3.3. Polietylen - PE 
2.3.4. Polichlorek winylu - PCW 
2.3.5. Poliamidy i poliuretany - PA 
2.3.6. Politereftalan etylenu - PET 
2.3.7. Właściwości tworzyw sztucznych dostępnych jako substancja palna 
2.3.8. Tworzywa degradowalne 
2.3.9. Produkty toksyczne termicznego rozkładu tworzyw sztucznych 
2.4. Substancje organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego 
2.4.1. Biomasa pochodzenia roślinnego 
2.4.2. Zawartość i skład popiołu w palnej substancji organicznej biomasy 
2.4.3. Biomasa pochodzenia zwierzęcego 
2.4.4. Skóry 
2.5. Guma i odpady gumowe 
2.6. Osady 
2.7. Produkty technicznego przetwarzania substancji biologicznych 
2.7.1. Melasa 
2.7.2. Wysłodki 
2.7.3. Skrobia 
2.7.4. Tekstylia 
2.8. Paliwa naturalne stosowane w procesach współspalania 
2.8.1. Węgiel kamienny 
2.8.2. Węgiel brunatny 
2.8.3. Torf 
2.8.4. Paliwa ciekłe 
2.8.5. Paliwa gazowe 
 
3. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI PALIW FORMOWANYCH 
3.1 Ogólne informacje o paliwach formowanych 
3.2. Kształt i uziarnienie 
3.3. Wilgotność 
3.4. Gęstość nasypowa 
3.5. Właściwości wytrzymałościowe 
3.5.1. Ścieralność 
3.5.2. Twardość 
3.6. Właściwości sorpcyjne 
3.7. Stabilność biologiczna 
3.8. Właściwości paliwowe 
3.9. Badania wartości opałowej substancji jednorodnych i ich mieszanin 
3.9.1. Ocena wartości opałowej metodą pomiaru ciepła spalania 
3.9.2. Wyznaczanie Wd i W z równań aproksymacyjnych 
3.9.3. Temperatura zapłonu 
3.9.4. Lotność rozpuszczalnika 
3.9.5. Temperatura mięknienia i topienia żużla 
3.10. Właściwości emisyjne paliw 
3.10.1. Procesy współspalania węgla z różnymi substancjami wchodzącymi w skład paliw formowanych
 
4. ZASADY FORMOWANIA PALIW 
4.1. Matematyczna analiza procesów formowania paliw 
4.2. Technika tworzenia paliw formowanych 
4.3. Procesy wytwarzania paliw ciekłych i gazowych
 
5. MASZYNY I URZĄDZENIA INSTALACJI PRZYGOTOWANIA PALIW 
5.1. Rozdrabniarki 
5.1.1. Kruszarki udarowe 
5.1.2. Młyny młotkowe 
5.1.3. Shreddery - Złomokruszarki 
5.2. Separatory 
5.2.1. Separatory bębnowe 
5.2.2. Separatory kaskadowe 
5.2.3. Separatory balistyczne 
5.2.4. Separatory aerodynamiczne 
5.2.5. Separatory magnetyczne 
5.3. Prasy do peletowania (peleciarki) 
5.3.1. Prasy z matrycą pierścieniową 
5.3.2. Prasy z matrycą talerzową 
5.4. Prasy do brykietowania 
5.5. Suszarki i chłodziarki 
5.6. Prasy do belowania 
5.6.1. Prasy do belowania ? przykłady 
5.6.1.1. Urządzenia małogabarytowe 
5.6.1.2. Prasy kanałowe 
5.6.1.3. Perforator butelek plastikowych 
5.7 Przenośniki i transportery 
5.7.1. Przenośniki taśmowe łańcuchowe 
5.7.2. Przenośniki płytowe 
5.7.3. Taśmowe przenośniki korytowe 
5.7.4. Przenośniki z regulowaną prędkością 
5.8. Wagi 
5.9. Maszyny i urządzenia mobilne 
5.9.1. Rozdrabniarki mobilne 
5.9.2. Mobilne urządzenia przesiewające 
5.9.3. Mobilne separatory aerodynamiczne 
5.10. Instalacje segregacji odpadów 
5.10.1. Instalacje sortowania odpadów 
5.10.2. Przegląd instalacji segregacji ręcznej 
5.10.3. Przykłady rozwiązań sortowni odpadów 
5.11. Nietypowe maszyny i urządzenia instalacji przygotowania paliw 
5.11.1. Tyrannosaurus 
5.11.2. Ruchoma podłoga transportowa
 
6. PRZYKŁADOWE INSTALACJE FORMOWANIA PALIW 
6.1. Instalacje wytwarzania paliwa formowanego na bazie procesu kompostowania 
6.1.1. Instalacja Herhof 
6.2. Instalacje bezpośredniego wytwarzania paliwa stałego 
6.2.1. Instalacja UWAS 
6.2.2. Instalacja ORFA 
6.2.3. Instalacja ECOMAT 
6.2.4. Instalacje KAWASAKI 
6.2.5. Instalacja Komptech-Farwick 
6.2.6. Instalacja Kvaerner Pulping 
6.2.7. Instalacja THG 
6.2.8. Instalacje BMH 
6.2.8.1. Przykłady różnych instalacji BMH 
6.2.9. Instalacja Zajons Logistik 
6.3. Niskotemperaturowe instalacje wytwarzania paliwa stałego i gazowego 
6.3.1. Technologia WABIO 
6.4. Polskie instalacje produkcji paliw 
6.4.1. Paliwo VIG 
6.4.2. Paliwa OF, PC i PS firmy EKOGAL Kutno 
6.4.3. Paliwa z odpadów medycznych 
6.4.4. Produkty zwierzęce przetworzone w paliwo 
 
7. WYMOGI TECHNICZNO EKSPLOATACYJNE STOSOWANIA PALIW W PROCESACH TERMICZNYCH 
7.1. Przemysł cementowy 
7.2. Procesy współspalania paliw formowanych w paleniskach rusztowych 
7.2.1. Zakres i metodyka badań 
7.2.2. Właściwości i sposób tworzenia mieszanek paliwowych 
7.2.3. Obserwacje warunków pracy kotła 
7.2.4. Wyniki badań wielkości emisji 
7.3. Procesy spalania w innych paleniskach energetycznych
 
8. PODSTAWY REALIZACJI PROCESÓW TERMICZNYCH WYKORZYSTANIA PALIW 
8.1. Podstawowe pojęcia w procesach termicznych 
8.2. Skład chemiczny i podstawowe własności substancji palnej 
8.2.1. Wartość opałowa, ciepło spalania, entalpia substratów i produktów procesu 
8.2.2. Temperatury procesu termicznego 
8.2.3. Model spalania paliwa 
8.3. Proces uwęglania paliw (piroliza beztlenowa, odgazowanie) 
8.3.1. Kinetyka procesu odgazowania 
8.4. Procesy zgazowania 
8.4.1. Podstawy teoretyczne procesów zgazowania 
8.4.2. Typowe schematy reaktorów procesu zgazowania 
8.5. Procesy spalania 
8.5.1. Układy kombinowane komór procesowych 
8.5.2. Komory dopalające
 
9. BILANS MASY I ENERGII PROCESÓW WSPÓŁSPALANIA PALIW FORMOWANYCH Z PALIWAMI ENERGETYCZNYMI 
9.1. Podstawy wykonywania prac bilansowych 
9.2. Metody sporządzania bilansów masy i energii 
9.2.1. Bilansowanie w procesach projektowania i eksploatacji inwestycji 
9.3. Opracowanie wyników pomiarów 
9.4. Modele symulacyjne procesów termicznych 
9.5. Bilans masy i energii układu równoczesnego odgazowania, zgazowania i spalania 
9.5.1. Proces odgazowania odpadów 
9.5.2. Proces zgazowania 
9.5.3. Reaktor spalania 
9.5.4. Komora pirolityczna 
9.5.5. Program obliczeniowy
 
10. BADANIA I CERTYFIKACJA PALIW 
10.1. Cel i konieczność prowadzenia certyfikacji paliw 
10.2. Podstawy przeprowadzania badań certyfikacyjnych 
10.3. Przykładowy kompleksowy certyfikat paliwa
 
11. TABLICE I ZESTAWIENIA
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 29 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range