pMDI jako środek wiążący w przemyśle tworzyw drewnopochodnych

Produkt niedostępny
Tytuł: pMDI jako środek wiążący w przemyśle tworzyw drewnopochodnych
Autor: Dorota Dziurka
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 110
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISSN 1896-1894
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W publikacji "pMDI jako środek wiążący w przemyśle tworzyw drewnopochodnych" podjęto próbę przedstawienia zastosowania pMDI jako lepiszcza do produkcji płyt wiórowych, które umożliwia znaczne powiększanie bazy surowcowej, gdyż wiąże on również inne niż drewno surowce pochodzenia roślinnego, np. slomy, które zawierają substancje woskowe lub krzemianowe.

WYKAZ SKRÓTÓW I SYMBOLI
1. WSTĘP
2. GENEZA PRACY
   2.1. Substytucja pMDI
   2.2. Żywice hybrydowe typu UF/pMDI, MUPF/pMDI oraz PF/pMDI
   2.3. Zastosowanie pMDI do wytwarzania płyt z innych niż drewno surowców lignocelulozowych
   2.4. Zastosowanie pMDI do wytwarzania sklejki
3. CEL I ZAKRES PRACY
4. MATERIAŁ BADAWCZY I METODYKA
   4.1. Surowce lignocelulozowe
      4.1.1. Materiał drzewny
      4.1.2. Materiał niedrzewny
   4.2. Środki wiążące
      4.2.1. MDI
      4.2.2. Poliuretany
      4.2.3. Acetylooctan etylu jako modyfikator pMDI
      4.2.4. Żywice hybrydowe UF/pMDI i MUPF/pMDI
   4.3. Metody instrumentalne
      4.3.1. Spektroskopia w podczerwieni
   4.4. Wytwarzanie tworzyw drewnopochodnych
      4.4.1. Wytwarzanie płyt wiórowych
      4.4.2. Wytwarzanie sklejek
      4.4.3. Wytwarzanie płyt z cząstek lignocelulozowych
      4.4.4. Wytwarzanie płyt lekkich
   4.5. Ocena statystyczna badań
5. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA
   5.1. Zastosowanie pMDI do wytwarzania płyt wiórowych
      5.1.1. Właściwości płyt wiórowych z wiórów zaklejanych pMDI modyfikowanym polietylenoglikolami o różnych masach molowych
      5.1.2. Właściwości płyt wiórowych z wiórów zaklejanych pMDI modyfikowanym acetylooctanem etylu
   5.2. Żywice hybrydowe typu UF/pMDI, MUPF/pMDI i PF/pMDI przeznaczone do wytwarzania tworzyw drewnopochodnych
      5.2.1. Właściwości płyt wiórowych z wiórów zaklejanych żywicą UF modyfikowaną pMDI
      5.2.2. Właściwości sklejek z fornirów zaklejanych żywicą MUPF modyfikowaną pMDI
      5.2.3. Właściwości płyt z cząstek rzepaku zaklejanych żywicą PF modyfikowaną pMDI
   5.3. Zastosowanie pMDI do wytwarzania sklejek
      5.3.1. Skrobia jako wypełniacz pMDI zastosowanego do wytworzenia sklejki
      5.3.2. Polietylenoglikole jako związki zwiększające lepkość pMDI stosowanego do wytwarzania sklejki
   5.4. Zastosowanie pMDI do wytwarzania tworzyw drzewnych specjalnego przeznaczenia
      5.4.1. Właściwości fornirowanych płyt o obniżonej gęstości wytwarzanych z cząstek lignocelulozowych
6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
ANEKS
LITERATURA
SUMMARY
 
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 8 z 9 Następny Następny
Kategoria Klejenie drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)