Połączenia klejowe i inżynierskie konstrukcji drewnianych

Bestseller

Cena: 59,00 zł

(Cena netto: 56,19 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie

Tytuł: Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych
Autor: Jerzy Jasieńko
Wydawca: DWE
Rok wydania: 2003
Liczba stron: 348
Wymiary: 165x235 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7125-115-7

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Połączenia klejowe i inżynierskie w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych" to praca badacza, projektanta i konserwatora, stąd ma charakter opracowania kompleksowego, a podjęty temat jest aktualny i ważny dla ochrony dziedzictwa architektury i budownictwa drewnianego oraz konserwacji zabytków.

Autor przedstawia konstrukcyjne zabiegi konserwatorskie możliwe do wykonania na elementach zabytkowych obiektów drewnianych. W książce podjęto próbę wypełnienia luki w wiedzy o nowych i stosunkowo nowych metodach i technologiach możliwych do zastosowania w konserwacji konstrukcyjnej, ukazując je na tle oryginalnych badań naukowych oraz praktycznych zastosowań. Zagadnienia historyczno-architektoniczne, wartości artystyczne pozostają tu w tle poruszanych problemów.

Praca zawiera, przede wszystkim, wyniki orginalnych badań i studiów naukowych własnych i obcych oraz omawia reprezentatywne przykłady praktyki konserwatorskiej w zakresie nowych technik i technologii przydatnych w konserwacji zabytkowych konstrukcji drewnianych. tematem tym autor zajmuje się już ponad 25 lat, zarówno w zakresie badawczym, jak i realizacyjnym.

Książka stanowiąca istotny wkład w bibliografię tematu ma charakter podręcznika i jest adresowana do pracowników naukowych, projektantów, studentów wyższych lat wydziałów Budownictwa, Architektury, Ochrony i Konserwacji Zabytków oraz studentów studiów doktoranckich, a także pracowników Służby Ochrony Zabytków.

UWAGA: Książki dostępne w naszym sklepie to ostatnie egzemplarze nakładu. Pochodzą ze zwrotów z księgarni i hurtowni, mogą być lekko uszkodzone lub przybrudzone (np. zgięte lub przybrudzone okładki). Z tego powodu ich cena została obniżona.

1. Wstęp
2. Cel i zakres
3. Konwencjonalne metody wzmacniania i naprawy zabytkowych konstrukcji drewnianych
3.1. Wprowadzenie
3.2. Niezależne wzmocnienie konstrukcji
3.3. Układ konstrukcyjny podwieszony
3.4. Wzmocnienie współpracujące z istniejącym układem konstrukcyjnym
3.4.1. Wzmocnienie belek drewnianych na całej długości
3.4.2. Wzmocnienie belek drewnianych w obrębie uszkodzonego fragmentu
3.4.3. Wykonanie płyty żelbetowej na belkach drewnianych
3.4.4. Wzmocnienie belek drewnianych cięgnami
3.5. Połączenia inżynierskie przydatne w naprawie, konserwacji i wzmacnianiu zabytkowych konstrukcji drewnianych
3.5.1. Złącza na pierścienie zębate
3.5.2. Złącza na Śruby
3.5.3. Złącza na gwoździe
3.5.4. Złącza w systemie Helifix
4. Analiza wyników badań i studiów teoretycznych, pracy połączeń klejowych drewna
4.1. Wprowadzenie
4.2. Połączenia klejowe pręt - drewno"
4.3. Połączenia klejowe w sprężanych belkach drewnianych z użyciem taśm CFRP
5. Próba klasyfikacji połączeń i metod wzmacniania oraz technik szacowania nośności
5.1. Wzmacnianie za pomocą nakładek bocznych
5.2. Wzmacnianie za pomocą nakładek górnych lub dolnych
5.3.Wzmacnianie za pomocą wklejonych prętów stalowych
5.4. Wzmacnianie za pomocą wklejonych blach stalowych
5.5. Uzupełnienia przekroju belek drewnianych poprzez wklejenia lokalne
5.6. Uwagi
6. Modelowe badania drewnianych belek zginanych, rehabilitowanych i wzmacnianych przy użyciu połączeń klejowych oraz prętów i blach stalowych, prętów GR, wkładek drewnianych oraz taśm węglowych (CFRP)
6.1. Cel i zakres badań
6.2. Elastooptyczne badania wybranych połączeń klejowych zrealizowanych w modelach belek zginanych
6.2.1. Podstawowe zależności metody elastooptycznej
6.2.2. Opis modeli oraz stanowiska badawczego
6.2.3. Wyniki badań elastooptycznych
6.2.4. Wnioski
6.3. Badania modeli zginanych belek drewnianych (skala techniczna)
6.3.1. Cel i zakres badań
6.3.2. Opis modeli badawczych
6.3.3. Wyniki badań
6.3.4. Wnioski z badań własnych oraz badań innych autorów
6.4. Badania połączeń klejowych obciążonych długotrwale
6.4.1. Cel i zakres badan. Opis modeli badawczych
6.4.2. Przebieg badań. Mierzone wielkości
6.4.3. Wyniki badań
6.4.4. Wnioski
6.5. Podsumowanie. Wnioski ogólne
7. Badania bezpośrednich połączeń klejowych drewna
7.1. Badania połączeń typu: „drewno - blacha stalowa", „drewno - pręt stalowy", „drewno - pręt GR". „drewno - drewno"
7.1.1. Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych
7.1.2. Badania wytrzymałości na ścinanie wzdłuż włókien połączeń „drewno - blacha stalowa" - próba rozciągania
7.1.3. Badania wytrzymałości na wyrywanie prętów wklejanych wzdłuż włókien
7.1.4. Badania szczegółowe połączeń „pręt - drewno" - rozkłady naprężeń
7.1.5. Badania wpływu wilgotności drewna na wytrzymałość połączeń klejowych „drew no - blacha stalowa"
7.1.6. Badania wytrzymałości połączeń „drewno stare - drewno nowe" na ścinanie wzdłuż i w poprzek włókien
7.1.7. Badania własności zastosowanych kompozycji epoksydowych
7.1.8. Analiza wyników badań połączeń klejowych: „drewno - blacha", „drewno - pręt", „drewno - drewno". Wnioski
7.2. Badania połączeń „drewno - blacha stalowa" - próba ścinania - rozciąganie przy zginaniu
7.2.1.Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych
7.2.2. Wyniki badań
7.2.3. Wnioski
7.3. Badania modeli zginanych belek drewnianych z wymienionymi strefami przypodporowymi przy zagłosowaniu połączeń klejowych, prętów i blach stalowych oraz prętów GR
7.3.1. Cel i zakres badań. Opis modeli badawczych
7.3.2. Wyniki badań
7.3.3. Analiza wyników. Wnioski
8. Modele pracy statycznej połączenia klejowego „pręt - drewno"
8.1. Wprowadzenie
8.2. Model analityczny zakotwienia pręta w drewnie bazujący na ścieżkach równowagi statycznej spoiny klejowej
8.2.1. Sformułowanie problemu. Przyjęte założenia
8.2.2. Analiza połączenia dla modelu liniowo-sprężysto-kruchego pracy spoiny
8.2.3. Analiza połączenia dla modelu „nieliniowego" pracy spoiny
8.2.4. Nośność połączenia klejowego oraz długość zakotwienia
8.2.5. Uwagi dodatkowe
8.3. Model uproszczony wychodzący z zależności przestrzennych
8.3.1. Rozkłady naprężeń na długości połączenia klejowego
8.3.2. Określenie nośności połączenia klejowego „pręt - drewno" i oczekiwanego modelu zniszczenia
8.3.3. Minimalna długość zakotwienia
8.4. Wpływ żebrowania prętów
8.5. Weryfikacja zaproponowanych modeli teoretycznych
8.6. Wnioski
9. Wnioski ogólne
10. Diagnostyka stanu technicznego zabytkowych konstrukcji drewnianych
11. Wybrane przykłady praktyki konserwatorskiej
12. Podsumowanie
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 19 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)