Poradnik tokarza

Produkt niedostępny
Tytuł: Poradnik tokarza
Autor: Karol Dudik, Eugeniusz Górski
Wydawca: WNT
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 658
Wymiary: 155x210mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-63623-23-4
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W książce "Poradnik tokarza" zebrano najważniejsze wiadomości dotyczące: podstaw tokarstwa, noży tokarskich, budowy, działania i wyposażenia tokarek, prac wykonywanych na tokarkach, organizacji pracy na stanowisku roboczym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy tokarza. Omówiono także tokarki sterowane numerycznie i komputerowo, centra obróbkowe oraz nowe rodzaje noży tokarskich i uchwytów. Wiele miejsca poświęcono opisowi podstawowych prac wykonywanych na tokarkach, takich jak: toczenie zewnętrznych powierzchni cylindrycznych, stożków i wałków mimośrodkowych, toczenie sprężyn, szlifowanie, dogładzanie i docieranie. W przystępny i zwięzły sposób - głównie w postaci zestawień tablicowych, przykładów oraz rysunków - przedstawiono fachowa, wiedzę.
Poradnik jest przeznaczony dla operatorów obrabiarek - tokarzy. Skorzystają z niego też uczniowie zawodowych i średnich szkół mechanicznych oraz nauczyciele.

PRZEDMOWA
Rozdział 1 - PODSTAWY TOKARSTWA
1.1. Tolerancje i pasowania
1.2. Struktura geometryczna powierzchni
    1.2.1. Chropowatość powierzchni
    1.2.2. Falistość powierzchni
    1.2.3. Tolerancje kształtu i położenia
1.3. Terminologia i oznaczenia w obróbce skrawaniem
    1.3.1. Sposoby, rodzaje i odmiany obróbki skrawaniem
    1.3.2. Kinematyka skrawania
    1.3.3. Geometria części roboczej narzędzi skrawających
    1.3.4. Elementy geometryczne warstwy skrawanej
1.4. Siły skrawania, moment obrotowy i moc przy toczeniu
    1.4.1. Rozkład sil skrawania
    1.4.2. Obliczanie sil skrawania przy toczeniu
    1.4.3. Obliczanie momentu obrotowego i mocy przy toczeniu
1.5. Materiały narzędziowe
    1.5.1. Siak szybkotnące
    1.5.2. Obróbka cieplno-chemiczna stan narzędziowych
    1.5.3. Węgliki spiekane
    1.5.4. Cermetale
    1.5.5. Spieki ceramiczne
    1.5.6. Supertwarde materiały polikrystaliczne
1.6. Zużycie i trwałość ostrza
    1.6.1. Rodzaje zużycia ostrza
    1.6.2. Odmiany ciągłego (bezstopniowego) zużycia ostrza
    1.6.3. Odmiany skokowego zużycia ostrza
    1.6.4. Wskaźniki zużycia ostrza
    1.6.5. Kryteria dopuszczalnego zużycia ostrza
    1.6.6. Ogólne wytyczne ostrzenia narzędzi
    1.6.7. Trwałość ostrza
    1.6.8. Wpływ prędkości skrawania na trwałość ostrza
    1.6.9. Chłodzenie i smarowanie ostrza
1.7. Charakterystyka procesu toczenia i wytaczania
    1.7.1. Rodzaje i odmiany toczenia
    1.7.2. Struktura geometryczna toczonych powierzchni
    1.7.3. Wpływ warunków skrawania na chropowatość powierzchni toczonej
        1.7.3.1. Wpływ geometrii ostrza
        1.7.3.2. Wpływ prędkości skrawania
        1.7.3.3. Wpływ posuwu
        1.7.3.4. Wpływ głębokości skrawania i materiału ostrza
        1.7.3.5. Wpływ cieczy chłodząco-smarującej
        1.7.3.6. Wpływ zużycia ostrza
    1.7.4. Wydajność toczenia
    1.7.5. Czas maszynowy toczenia
1.8. Dobór parametrów skrawania przy toczeniu
    1.8.1. Dobór parametrów skrawania przy toczeniu zgrubnym
    1.8.2. Dobór parametrów skrawania przy toczeniu średnio dokładnym i dokładnym
    1.8.3. Dobór parametrów skrawania przy toczeniu bardzo dokładnym i gładkościowym
    1.8.4. Toczenie wysoko wydajne
    1.8.5. Toczenie ekonomiczne
    1.8.6. Normatywy doboru parametrów skrawania przy toczeniu
Rozdział 2 - NOŻE TOKARSKIE
2.1. Klasyfikacja noży tokarskich
2.2. Zalecane parametry geometrii ostrza noży tokarskich
2.3. Noże tokarskie imakowe
    2.3.1. Podział noży tokarskich imakowych
    2.3.2. Noże tokarskie imakowe z częścią roboczą ze stali szybkotnącej
    2.3.3. Noże tokarskie imakowe z lutowanymi płytkami z węglików spiekanych
        2.3.3.1. Wymiary noży
        2.3.3.2. Wymiary płytek
    2.3.4. Noże tokarskie imakowe składane
        2.3.4.1. Praca nożem tokarskim z płytką wieloostrzową
        2.3.4.2. Przegląd noży tokarskich z płytkami wieloostrzowymi
        2.3.4.3. Sposób oznaczania płytek wieloostrzowych i wymiary płytek
        2.3.4.4. System oznaczania noży tokarskich składanych i wymiary noży imakowych składanych
    2.3.5. Noże tokarskie do obrabiarek ze sterowaniem numerycznym
    2.3.6. Noże diamentowe
2.4. Noże tokarskie oprawkowe
2.5. Noże do tokarek rewolwerowych i automatów tokarskich
2.6. Noże specjalne
    2.6.1. Noże sztabkowe
    2.6.2 Noże krążkowe
    2.6.3. Noże styczne i obwiedniowe
2.7. Sposoby wykonywania noży
    2.7.1. Wykonywanie noży ze stali szybkotnącej
    2.7.2. Wykonywanie noży z płytkami z węglików spiekanych
2.8. Ostrzenie noży tokarskich
2.9. Pomiar kątów ostrza
2.10. Zamocowanie noży na tokarce
    2.10.1. Imaki nożowe
    2.10.2. Ustawienie noża względem osi wrzeciona tokarki
Rozdział 3 - TOKARKI
3.1. Klasyfikacja i wytyczne zastosowania tokarek
3.2. Tokarki kłowe
    3.2.1. Wielkości tokarek kłowych
    3.2.2. Budowa tokarki uniwersalnej
        3.2.1.1. Główne zespoły i elementy użytkowania
        3.2.2.2. Budowa wrzeciennika
        3.2.2.3. Sterowanie wrzeciennika
        3.2.2.4. Suport narzędziowy
        3.2.2.5. Układ napędowy ruchu posuwowego
        3.2.2.6. Konik tokarski
    3.2.3. Unifikacja tokarek
    3.2.4. Warunki odbioru tokarek kłowych
        3.2.4.1. Sprawdzanie tokarki pracującej bzu obciążenia
        3.2.4.2. Badania dokładności geometrycznej
        3.2.4.3. Badania pracą
3.3. Tokarki uchwytowe
3.4. Tokarki rewolwerowe
    3.4.1. Budowa tokarek rewolwerowych
    3.4.2. Wielkości tokarek rewolwerowych
3.5. Tokarki tarczowe
    3.5.1. Budowa tokarek tarczowych
    3.5.2. Wielkości tokarek tarczowych
3.6. Tokarki karuzelowe
    3.6.1. Budowa tokarek karuzelowych
    3.6.2. Wielkości tokarek karuzelowych
3.7. Półautomaty i automaty tokarskie
    3.7.1. Budowa półautomatów i automatów tokarskich
    3.7.2. Wielkości automatów tokarskich
3.8. Sterowanie programowe tokarek
    3.8.1. Uwagi wstępne
    3.8.2. Sterowanie sekwencyjne (kolejnościowe)
    3.8.3. Sterowanie numeryczne NC
    3.8.4. Sterowanie komputerowe CNC
    3.8.5. Sterowanie komputerowe DNC
    3.8.6. Sterowanie logiczne PLC
Rozdział 4 - WYPOSAŻENIE TOKAREK
4.1. Uchwyty obróbkowe
    4.1.1. Zamocowanie przedmiotów obrabianych na tokarkach
    4.1.2. Zamocowanie w kłach
        4.1.2.1. Nakiełki
        4.1.2.2. Kły tokarskie
        4.1.2.3. Tarcze zabierakowe i zabieraki
        4.1.2.4. Szczególne przypadki zamocowania przedmiotów w kłach
    4.1.3. Uchwyty szczękowe
        4.1.3.1. Uchwyty samocentrujące z mocowaniem ręcznym
        4.1.3.2. Uchwyty z niezależnym ustawieniem szczek
        4.1.3.3. Uchwyty szczękowe kombinowane
        4.1.3.4. Uchwyty szczękowe zmechanizowane (z mocowaniem mechanicznym)
        4.1.3.5. Przykłady specjalnego zamocowania w uchwytach samocentrujących
        4.1.3.6. Zamocowanie uchwytów na końcówce wrzeciona
    4.1.4. Tarcze tokarskie
    4.1.5. Podtrzymki
    4.1.6. Uchwyty rozprężne
    4.1.7. Trzpienie tokarskie
        4.1.7.1. Trzpienie tokarskie stale
        4.1.7.2. Trzpienie tokarskie rozprężne
        4.1.7.3. Trzpienie tokarskie z wysuwnymi szczękami
4.2. Uchwyty narzędziowe i przyrządy tokarskie
Rozdział 5 - TOCZENIE ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI CYLINDRYCZNYCH
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Kolejność zabiegów przy toczeniu w kiach
    5.2.1. Toczenie wałków o średniej długości
    5.2.2. Toczenie wałków długich (wiotkich)
    5.2.3. Przykłady obróbki wałków
5.3. Naddatki międzyoperacyjne
Rozdział 6 - OBRÓBKA OTWORÓW NA TOKARCE
6.1. Wiercenie otworów
6.2. Roztaczanie i wytaczanie otworów
6.3. Rozwiercanie otworów
Rozdział 7 - PRZECINANIE NA TOKARCE
7.1. Noże do przecinania
7.2. Zasady pracy przy przecinaniu
Rozdział 8 -  TOCZENIE STOŻKÓW
8.1. Pojęcia podstawowe
8.2. Obróbka stożków krótkich
8.3. Obróbka stożków długich
    8.3.1. Toczenie stożków przy przesunięciu osi konika
    8.3.2. Toczenie stożków za pomocą kopiału
8.4. Pomiary stożków
Rozdział 9 - OBRÓBKA GWINTÓW
9.1. Rodzaje gwintów
9.2. Wymiary i tolerancje gwintów
    9.2.1. Gwinty metryczne
    9.2.2. Gwinty okrągłe
    9.2.3. Gwinty rurowe
    9.2.4. Gwinty trapezowe
9.3. Gwintowanie narzędziami samoprowadzącymi
    9.3.1. Gwintowanie narzynką
    9.3.2. Gwintowanie gwintownikiem
9.4. Nacinanie gwintów nożem
    9.4.1. Noże do gwintowania
    9.4.2. Ustawienie noży do gwintowania
    9.4.3. Nacinanie gwintów normalnych
    9.4.4. Nacinanie gwintów stromych
    9.4.5. Przekładnie gitarowe i dobór kół zmianowych
    9.4.6. Nacinanie gwintów wielokrotnych
    9.4.7. Nacinanie gwintów nożem przy zastosowaniu kopiału hydraulicznego
    9.4.8. Łuszczenie gwintów
9.5. Pomiary gwintów
    9.5.1. Pomiar średnicy zewnętrznej, wewnętrznej i rdzenia gwintu
    9.5.2. Pomiar średnicy podziałowej gwintu
    9.5.3. Pomiar podziałki gwintu
    9.5.4. Sprawdziany do gwintów
Rozdział 10 - TOCZENIE WAŁKÓW MIMOŚRODOWYCH
10.1. Przygotowanie i obróbka wałków mimośrodowych
10.2. Sprawdzanie wałków mimośrodowych
Rozdział 11 - TOCZENIE KSZTAŁTOWE
11.1. Obróbka kształtowa przy posuwach ręcznych
11.2. Obróbka nożami kształtowymi
11.3. Obróbka kul przy użyciu przyrządów
11.4. Kopiały mechaniczne
11.5. Kopiały hydrauliczne
11.6. Obróbka na tokarce przedmiotów nieokrągłych
11.7. Błędy przy toczeniu kopiowym
Rozdział 12 - ZATACZANIE
12.1. Cel i rodzaje załączania
12.2. Noże do zataczania
12.3. Budowa zataczarki
Rozdział 13 - SZLIFOWANIE, DOGŁADZANIE I DOCIERANIE NA TOKARKACH
13.1. Szlifowanie na tokarce
13.2. Dogładzanie na tokarce
13.3. Docieranie na tokarce
Rozdział 14 -  RADEŁKOWANIE
14.1. Rodzaje radełek
14.2. Przebieg radełkowania
Rozdział 15 - ZWIJANIE SPRĘŻYN
15.1. Przygotowanie tokarki do zwijania sprężyn
15.2. Wykonywanie sprężyn
Rozdział 16 - STANOWISKO ROBOCZE I ORGANIZACJA PRACY
16.1. Stanowisko tokarskie
16.2. Organizacja pracy
    16.2.1. Zasady pracy przy produkcji jednostkowej
    16.2.2. Zasady pracy przy produkcji seryjnej
16.3. Konserwacja tokarki
Rozdział 17 - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY TOKARZA
17.1. Stan zdrowia tokarza i jego ubiór
17.2. Niebezpieczeństwo grożące tokarzowi
Rozdział 18 - TABLICE MATEMATYCZNE
18.1. Trygonometria
    18.1.1. Funkcje trygonometryczne
    18.1.2. Określanie wartości funkcji trygonometrycznych na podstawie tablic
18.2. Liczby pierwsze
    18.2.1. Pojęcie liczby pierwszej
    18.2.2. Rozkład liczb na czynniki pierwsze
LITERATURA
SKOROWIDZ

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 30 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)