Poradnik użytkowania lasu

Produkt niedostępny
Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Poradnik użytkowania lasu dla leśników praktyków
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Suwały
Wydawca: Wydawnictwo Świat
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 366
Wymiary: 178x245 mm
Okładka twarda
ISBN 83-85597-86-7

Kompendium wiedzy z zakresu użytkowania lasu. Swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z wiadomościami o surowcu drzewnym, jego klasyfikacji i pomiarze, pozyskaniem drewna (technologia i technika pozyskania i transportu drewna oraz bhp przy pozyskiwaniu drewna), użytkowaniem ubocznym lasu oraz rekreacyjnym użytkowaniem lasu. W książce zamieszczono 197 ilustracji czarno-białych oraz 84 zdjęcia barwne.

Spis treści:
1. Wybrane wiadomości z zakresu hodowli, urządzania oraz uwarunkowań środowiskowych użytkowania lasu
    1. Cięcia pielęgnacyjne
               1. Pojęcie i zakres cięć pielęgnacyjnych
               2. Podział cięć pielęgnacyjnych
               3. Zasady czyszczeń wczesnych
               4. Zasady czyszczeń późnych
               5. Zasady trzebieży wczesnych
               6. Zasady trzebieży późnych
               7. Wskazania do prowadzenia trzebieży wczesnych i późnych w odniesieniu do ważniejszych gatunków drzew
         2. Rębnie - zasady stosowania
               1. Pojęcie i elementy rębni
               2. Grupy, rodzaje i formy rębni
         3. Plany urządzenia lasu
               1. Plan urządzenia lasu
               2. Uproszczony plan urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu
         4. Użytkowanie lasu a ochrona środowiska leśnego
2. Wiadomości o drewnie, jego klasyfikacji i pomiarze oraz obrocie
         1. Użyteczność głównych polskich gatunków drewna
               1. Drewno gatunków iglastych
               2. Drewno gatunków liściastych
               3. Drewno gatunków liściastych podrzędnej wartości handlowej
         2. Właściwości drewna
               1. Budowa i skład chemiczny
               2. Fizyczne właściwości drewna
               3. Mechaniczne właściwości drewna
         3. Wady drewna
               1. Sęki
               2. Pęknięcia
               3. Wady kształtu
               4. Wady budowy drewna
               5. Zabarwienia drewna
               6. Zgnilizna
               7. Uszkodzenia mechaniczne
         4. Normalizacja i klasyfikacja surowca drzewnego
               1. Normalizacja
               2. Klasyfikacja
         5. Pomiar i określanie miąższości drewna
               1. Przygotowanie do pomiaru
               2. Wykonanie pomiaru i określanie miąższości
               3. Pomiar i obliczanie miąższości według norm europejskich (EN)
         6. Szacunek brakarski drzew na pniu
               1. Wstęp
               2. Prace terenowe
               3. Prace kameralne
         7. Zabezpieczanie i konserwacja drewna :
         8. Rozwój obrotu drewnem w Polsce
         9. Rejestrator jako narzędzie prowadzenia przychodu i rozchodu drewna oraz szacunków brakarskich
               1. Wstęp
               2. Dane techniczne rejestratorów Psion Workabout oraz uwagi dotyczące bieżącej eksploa-tacji
               3. Program LEŚNIK jako podstawowe narzędzie prowadzenia przychodu i rozchodu drewna
               4. Program BRAKARZ jako narzędzie do sporządzania szacunków brakarskich drzew na pniu
               5. Notatnik leśniczego
               6. Świadectwo legalności drewna w LN
               7. Perspektywy rozwoju
3. Ochrona zdrowia, ergonomia i bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu drewna
         1. Uwarunkowania pracy przy pozyskiwaniu drewna
               1. Uwarunkowania ludzkie
               2. Uwarunkowania środowiskowe
               3. Zagrożenia biologiczne
               4. Uwarunkowania prawne - choroby zawodowe
               5. Uwarunkowania ergonomiczne
               6. Prywatyzacja prac w leśnictwie i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa pracy zatrudnionych
         2. Organizacja prac pozyskaniowych
               1. Organizacja pracy oraz nadzór
               2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze robotnika zatrudnionego przy pozyskiwaniu drewna
               3. Posiłki profilaktyczne, napoje
               4. Zasady bezpiecznego i ergonomicznego postępowania
         3. Pierwsza pomoc medyczna w nagłych wypadkach. Wymagania ogólne
4. Technologia i technika pozyskiwania i transportu drewna
         1. Systemy, metody i poziomy techniczne pozyskiwania drewna
               1. Uwarunkowania i wyróżniki systemu pozyskiwania drewna
               2. Przykłady systemów pozyskiwania drewna
         2. Składnice drewna
               1. Definicja i znaczenie gospodarcze
               2. Operacje na składnicach leśnych (przyzrębowych)
               3. Operacje na składnicach obróbczych (manipulacyjno-spedycyjnych)
               4. Tendencje rozwojowe składnic
         3. Kryteria i wybrane wskaźniki oceny pozyskiwania drewna
               1. Kryteria zagospodarowania lasu
               2. Kryteria środowiskowe (ekosystemowe)
               3. Kryteria produkcyjności lasu
               4. Kryteria gospodarcze
               5. Kryteria warunków pracy
               6. Kryteria społeczne
         4. Środki techniczne do pozyskiwania i transportu drewna
               1. Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym
               2. Maszyny do pozyskiwania drewna
               3. Środki wywozowe
         5. Wybrane wiadomości o olejach i oponach
               1. Oleje
               2. Opony
         6. Udostępnianie drzewostanów za pomocą szlaków operacyjnych
               1. Ogólne zasady projektowania szlaków operacyjnych
               2. Projektowanie szlaków operacyjnych na terenach nizinnych i pagórkowatych
               3. Projektowanie szlaków operacyjnych na terenach górskich
               4. Zasady wykonywania szlaków operacyjnych
         7. Organizacja i technika wykonania podstawowych operacji przy zastosowaniu pilarki i narzę-dzi ręcznych
               1. Przepisy i określenia ogólne
               2. Prace przygotowawcze
               3. Przygotowanie stanowiska roboczego do ścinki i obalania drzew
               4. Ścinka i obalanie drzew
               5. Ściąganie drzew zawieszonych
               6. Okrzesywanie drzew
               7. Przerzynka drewna pilarką
         8. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna na terenach nizinnych
               1. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna w trzebieżach wczesnych
               2. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna w trzebieżach późnych
               3. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna na zrębach zupełnych
               4. Procesy technologiczne pozyskiwania drewna w rębni zupełnej gniazdowej
         9. Pozyskiwanie drewna w górach
               1. Uwarunkowania technologiczne
               2. Technologie pozyskiwania drewna minimalizujące szkody ekologiczne w drzewostanach górskich
               3. Procesy technologiczne
               4. Szlaki zrywkowe w terenach górskich
               5. Środki zrywkowe stosowane w drzewostanach górskich
               6. Ogólne zasady technologii pozyskania drewna z zastosowaniem kolejek linowych
        10. Pozyskiwanie drewna w warunkach klęskowych
        11. Utylizacja odpadów zrębowych
               1. Uprzątanie powierzchni leśnej
               2. Dlaczego nie powinniśmy spalać pozostałości pozrębowych
               3. Podział maszyn do uprzątania powierzchni leśnych
               4. Proces technologiczny utylizacji pozostałości pozrębowych
5. Leśne surowce i produkty uboczne oraz zasady użytkowania dolnych warstw lasu
         1. Rośliny użytkowe dolnych warstw lasu
               1. Jadalne owoce leśne
               2. Leśne rośliny zielarskie
               3. Inne rośliny zielarskie
               4. Grzyby
         2. Zasoby użytkowania dolnych warstw lasu
               1. Jadalne owoce leśne
               2. Leśne rośliny zielarskie
               3. Grzyby
         3. Inne leśne surowce i produkty uboczne
               1. Igliwie drzew leśnych
               2. Produkcja węgla drzewnego w stalowych retortach polowych
               3. Żywicowanie sosny
6. Rekreacyjne użytkowanie lasu
         1. Gwarancje prawne
         2. Las - atrakcyjnym miejscem rekreacji
         3. Formy wypoczynku na terenach leśnych
         4. Przystosowanie lasu do rekreacji
Barwne zdjęcia gatunków drewna i wad drewna

Opinię o Poradnik użytkowania lasu napisał(a) Tomasz Dodano: 08/08/2011

Książka jest bardzo fachowa, a jednocześnie zrozumiała dla osoby, która zawodowo nie zajmuje się lasami. Publikacja posiada bardzo szeroki zakres tematyczny.

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 5 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)