Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane

Produkt niedostępny

Tytuł: Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane 
Autor: Stefan Pyrak, Wojciech Włodarczyk 
Wydawca: WSiP  
Rok wydania: 2008   
Liczba stron: 224  
Wymiary: 165x235 mm  
Okładka miękka  
ISBN 978-83-02-07605-3 

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W książce "Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane" omówiono rodzaje i właściwości gruntów, fundamenty oraz problemy związane z posadowieniem budowli. Ponadto opisano zastosowanie konstrukcji murowych i drewnianych oraz przedstawiono metody ich wymiarowania.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego do nauczania przedmiotu "Konstrukcje budowlane" w zawodzie technik budownictwa na poziomie technikum.

1. Wprowadzenie
1.1. Charakterystyka konstrukcji budowlanych
1.2. Podłoże gruntowe i fundamenty obiektów budowlanych
1.3. Materiały konstrukcyjne
1.4. Bezpieczeństwo i trwałość konstrukcji
1.5. Projektowanie konstrukcyjne

2. Posadowienie obiektów budowlanych
2.1. Wiadomości ogólne
2.2. Podział gruntów budowlanych
2.3. Badania podłoża gruntowego
2.3.1. Badania polowe
2.3.2. Badania laboratoryjne
2.4. Dokumentacja geotechniczna
2.5. Nowe zasady oznaczania i klasyfikowania gruntów
2.6. Rodzaje fundamentów obiektów budowlanych i ich charakterystyka
2.7. Rozkład naprężeń w poziomie posadowienia fundamentów
2.8. Parcie gruntu na ścianę pionową
2.9. Zasady projektowania posadowień bezpośrednich

3. Konstrukcje murowe
3.1. Wiadomości ogólne
3.2. Rys historyczny
3.3. Materiały do konstrukcji murowych
3.3.1. Elementy murowe
3.3.2. Zaprawy murarskie i beton
3.4. Charakterystyka wytrzymałościowa murów
3.4.1. Rodzaje murów i ich właściwości wytrzymałościowe
3.4.2. Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie
3.4.3. Wytrzymałość charakterystyczna muru na ścinanie
3.4.4. Wytrzymałość charakterystyczna muru na zginanie
3.4.5. Przyczepność zbrojenia do betonu
3.4.6. Wytrzymałości obliczeniowe murów
3.4.7. Inne właściwości muru
3.5. Wymagania konstrukcyjne
3.5.1. Rodzaje ścian
3.5.2. Wymagania konstrukcyjne dotyczące muru
3.5.3. Wymagania ogólne dotyczące ścian
3.5.4. Wymagania dotyczące ścian szczelinowych
3.5.5. Wymagania dotyczące ścian z przewodami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi
3.5.6. Dopuszczalne odchyłki wykonania konstrukcji murowych
3.5.7. Wymagania ze względu na trwałość konstrukcji murowych
3.6. Ochrona murów przed korozją
3.7. Podstawy wymiarowania konstrukcji murowych niezbrojonych
3.8. Konstrukcje murowe zbrojone
3.7.1. Wiadomości ogólne
3.7.2. Wymiarowanie konstrukcji murowych zbrojnych

4. Konstrukcje drewniane
4.1. Wiadomości ogólne
4.2. Rys historyczny
4.3. Drewno i jego właściwości techniczne
4.3.1. Rodzaje drewna i wyrobów z drewna
4.3.2. Podstawowe właściwości wytrzymałościowe drewna
4.3.3. Klasy wytrzymałościowe drewna
4.3.4. Wartości obliczeniowe cech wytrzymałościowych drewna
4.4. Współczesne zastosowania konstrukcji drewnianych
4.5. Ochrona drewna przed korozją biologiczną i ogniem
4.6. Podstawy wymiarowania elementów konstrukcji drewnianych
4.6.1. Wymagania ogólne
4.6.2. Elementy rozciągane osiowo
4.6.3. Elementy ściskane osiowo
4.6.4. Elementy zginane
4.7. Połączenia elementów konstrukcji drewnianych
4.7.1. Rodzaje łączników, połączeń i złączy
4.7.2. Złącza na łączniki punktowe
4.7.3. Złącza na wkładki wciskane i wpuszczane
4.7.4. Złącza klejone
4.7.5. Złącza z profilowanymi elementami metalowymi
4.8. Belki i słupy drewniane
4.8.1. Charakterystyka belek drewnianych
4.8.2. Belki i dźwigary klejone warstwowo
4.8.3. Obliczenia belek drewnianych
4.8.4. Charakterystyka słupów drewnianych
4.8.5. Obliczenia słupów drewnianych
4.9. Elementy konstrukcji dachów drewnianych
4.9.1. Krokwie i płatwie
4.9.2. Dachowe dźwigary deskowe
4.9.3. Dźwigary kratowe
4.9.4. Dźwigary łukowe i ramowe
4.9.5. Stężenia dachów
4.10. Przykłady rozwiązań konstrukcji drewnianych
4.11. Rysunki konstrukcji drewnianych

Wykaz literatury i norm

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 42 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)