Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce

Cena: 33,90 zł

(Cena netto: 32,29 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce
Autor: Jerzy Wroński
Wydawca: Zacharek Dom Wydawniczy
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 169
Wymiary: 148x210 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7748-004-5

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce" to książka wydana w cyklu "BHP w praktyce" Prace związane z pozyskiwaniem, transportem i obróbką drewna wiążą się z występowaniem licznych zagrożeń dla pracowników je wykonujących.

Książka przynosi odpowiedź na takie pytania:
- jakie zagrożenia urazowe i dla zdrowia ludzi występują podczas pozyskania i dalszej obróbki drewna
- jakich zasad bezpieczeństwa pracy należy przestrzegać, aby wyeliminować lub zminimalizować występujące zagrożenia
- jakie wymogi powinny być spełnione przy organizowaniu stanowisk pracy
- jakim wymogom bhp powinny odpowiadać maszyny do obróbki drewna oraz narzędzia ręczne
- jak prawidłowo należy przeprowadzać instruktaż stanowiskowy dla osób zatrudnionych przy mechanicznej obróbce drewna
- na co należy zwrócić uwagę podczas kontroli stanowisk mechanicznej obróbki drewna.

Autor książki, Jerzy Wroński - mgr inż. technolog drewna, specjalista i rzeczoznawca z zakresu bhp. Długoletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, Zastępca Głównego Inspektora Pracy, autor wielu opracowań z zakresu bhp, między innymi przy pozyskaniu i obróbce drewna, wykładowca problematyki bhp. Aktualnie na emeryturze, współpracuje z firmą Seka S.A.

O Autorze                                              
Wstęp                                               
Rozdział 1: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pozyskiwaniu drewna
1.1 Prace wstępne                                   
1.2 Organizacja pracy                                
1.3 Prace przygotowawcze                              
1.4 Podcinanie drzew                                  
1.5 Ścinka drzew                                    
1.6 Obalanie drzew                                    
1.7 Zrzucanie drzew zawieszonych                      
1.8 Okrzesywanie ściętych drzew               
1.9 Korowanie drzew                                  
1.10 Wyrzynka drzewa                                 
1.11 Usuwanie wywrotów i wiatrołomów 
             
Rozdział 2: Narzędzia pracy, urządzenia pomocnicze, odzież ochronna i sprzęt ochrony indywidualnej                              
2.1 Spalinowe pilarki łańcuchowe do drewna                
2.1.1 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy pilarkami łańcuchowymi                                     
2.1.2 Bezpieczna organizacja pracy przy obsłudze spalinowych pilarek łańcuchowych                          
2.1.3 Wymagania dotyczące operatorów pilarek        
2.1.4 Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy       
2.1.5 Obowiązki i prawa pracownika                  
2.2 Siekiery                                        
2.3 Tyczki kierunkowe                              
2.4 Kliny                                      
2.5 Obracaki                                       
2.6 Mechanizmy do ściągania drzew                     
2.7 Korowaczki                                     
2.8 Odzież i sprzęt ochrony indywidualnej 
             
Rozdział 3: Transport i składowanie drewna                 
3.1 Zrywka przy użyciu ciągników                       
3.2 Wywóz drewna pojazdami samochodowymi           
3.3 Składowanie drewna            
                  
Rozdział 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obróbce drewna
4.1 Dobór i przygotowanie pracowników                  
4.2 Pomieszczenia pracy                               
4.3 Organizacja stanowisk roboczych  
                  
Rozdział 5: Ręczna obróbka drewna                       
5.1 Przerzynanie                                    
5.2 Struganie                                        
5.3 Piłowanie                                      
5.4 Wiercenie                                      
5.5 Dłutowanie                                     
5.6 Posługiwanie się młotkiem                          
5.7 Posługiwanie się wkrętakiem                       
5.8 Posługiwanie się ręcznymi narzędziami zmechanizowanymi 
5.9 Montaż zespołów  
                             
Rozdział 6: Mechaniczna obróbka drewna                    
6.1 Zagrożenia wypadkowe                           
6.2 Zagrożenia zdrowia                                
6.2.1 Pył drzewny                                
6.2.2 Hałas                                       
6.2.3 Pilarki tarczowe                             
6.2.4 Pilarki taśmowe                             
6.2.5 Pilarki ramowe (traki)                        
6.2.6 Strugarki wyrówniarki                         
6.2.7 Strugarki grubiarki                            
6.2.8 Frezarki dolnowrzecionowe                     
6.2.9 Frezarki górnowrzecionowe                     
6.2.10 Szlifierki     
                             
Rozdział 7: Instruktaż stanowiskowy dla pracownika zatrudnionego przy mechanicznej obróbce drewna                       
7.1 Podstawy prawne                                 
7.2 Cel i ogólny zakres instruktażu stanowiskowego         
7.3 Organizacja instruktażu stanowiskowego
7.4 Podstawowa tematyka do omówienia z pracownikiem   
7.5 Przyczyny wypadków                           
7.6 Zagrożenia dla zdrowia   

Rozdział 8: Lista kontrolna, dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna                     
Bibliografia                                         
Przepisy                                         
Normy                                        
Literatura                                     

Indeks tabel
Tabela 1: Orientacyjna zależność między ostrością narzędzia a oporem skrawania                                             
Tabela 2: Wymiary pierścieni                             
Tabela 3: Lista kontrolna dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy pi obsłudze obrabiarek do drewna       

Indeks rysunków
Rysunek I: Dopuszczalne rodzaje rzazów podcinających       
Rysunek 2: Zasady wykonywania rzazów przy ścince drzewa     
Rysunek 3: Przykłady zastosowania ściągacza linowego do obalania drzew                                                 
Rysunek 4: Ścieżka oddalania w terenie płaskim               
Rysunek 5: Ścieżka oddalania przy obalaniu w górę lub w dól stoku. .
Rysunek 6: Ścieżka oddalania przy obalaniu wzdłuż warstwicy    
Rysunek 7: Przenośna pilarka łańcuchowa do drewna: spalinowa i elektryczna                                           
Rysunek 8: Pilarka tarczowa bez klina rozszczepiającego; zaciskanie się przerżniętych końców deski na brzeszczocie piły powoduje odrzut  
Rysunek 9: Pilarka tarczowa z klinem rozszczepiającym; zaciskanie się przerżniętych końców deski na klinie zamiast na pile tarczowej  
Rysunek 10: Ideowy schemat zasady działania zapadek przeciwodrzutowych                                   
Rysunek 11: Schemat osłonięcia piły taśmowej                
Rysunek 12: Usytuowanie piły taśmowej na wieńcach kół:
a) właściwe
b) niewłaściwe                                       
Rysunek 13: Urządzenie prowadzące piłę taśmową             
Rysunek 14: Strugarka wyrówniarka z ruchomą wachlarzową osłoną wału nożowego                                        
Rysunek 15: Strugarka wyrówniarka z osłoną niepracującej części wału nożowego                                           
Rysunek 16: Schemat strugarki grubościówki                 
Rysunek 17: Osłona freza stosowana przy prowadnicy i przy pierścieniu prowadzącym                                        
Rysunek 18: Grzebień przeciwodrzutowy                    
Rysunek 19: Sprężyny dociskowe zaopatrzone w rolki          
Rysunek 20: Kółko ochronne do frezowania przy pierścieniu prowadzącym                                        
Rysunek 21: Przesuwadło stosowane na frezarkach             
Rysunek 22: Prowadnica do frezowania krzywoliniowego przy pierścieniu prowadzącym

Opinię o Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna - Vademecum BHP w praktyce napisał(a) Michał Dodano: 12/03/2016

Przewodnik krok po kroku po procesie technologicznym oraz kompletna instrukcja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy pozyskiwaniu drewna, transporcie i pracach w tartaku.

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 17 z 18 Następny Następny
Kategoria Obróbka drewna
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Żurawie przeładunkowe typu HDS
Żurawie przeładunkowe typu HDS

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range