Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
Programowanie obrabiarek NC/CNC
Programowanie obrabiarek NC/CNC

Programowanie obrabiarek CNC - toczenie

Produkt niedostępny

Tytuł: Programowanie obrabiarek CNC - Toczenie 
Autor: praca zbiorowa 
Wydawca: REA 
Rok wydania: b.d. 
Liczba stron: 202 
Wymiary: 211x297 mm 
Okładka miękka 
ISBN 978-83-7141-208-0 

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Podręcznik "Programowanie obrabiarek CNC - Toczenie"  został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego do nauczania obróbki CNC na poziomie technikum i liceum zawodowego na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr. Wiesława Bobrka, mgr. inż. Jana Moosa, dr. inz. Stefana Tomaszka i prof. dr. hab. Stanishwa Dubisza.

Szybki rozwój obrabiarek CNC w ostatnich 20 latach spowodował gwałtowny wzrost liczby kodów programowania. Obecnie na rynku obrabiarek CNC funkcjonuje ponad 100 różnych odmian sterowania NC i tyle samo języków (kodów) programowania. Komplikuje to bardzo przygotowanie fachowej kadry. Niekiedy w jednym zakładzie użytkowane są obrabiarki CNC o kilku rodzajach sterowania, dlatego konieczne jest kształcenie kadry w kodzie obojętnym względem rodzaju sterowania. Celowe więc stało się stworzenie języka programowania (kodu), który umożliwia łatwe opanowanie zasad programowania, a jednocześnie zawiera większość nowoczesnych rozwiązań ułatwiających programowanie CNC.

Niniejszy podręcznik do programowania tokarek CNC zawiera wszystkie funkcje programowania-NC proponowane w kodzie MTS. Do kodu tego, oprócz funkcji pochodzących z normy DIN 66025, należą również funkcje dotyczące obróbki za pomocą cykli oraz programowanie ciągów konturowych. Kod programowania MTS, oparty na normach ISO. jest obojętny względem rodzaju sterowania obrabiarek-CNC. Dlatego nadaje się najbardziej do kształcenia i szkolenia. Przygotowanie fachowca do obsługi konkretnego sterowania CNC wymaga wówczas zaledwie krótkiego przeszkolenia. Programy NC przygotowane w kodzie neutralnym można przy tym używając odpowiedniego postprocesora komputerowo przetłumaczyć na kod zastosowany w konkretnej obrabiarce CNC.

Treść podręcznika do programowania została podzielona na następujące części:
- Cześć pierwszą, gdzie przedstawiono i wyjaśniono wiadomości podstawowe potrzebne przy programowaniu-NC.
- Cześć drugą, gdzie w sposób dokładny opisano wszystkie funkcje-NC stosowane w kodzie MTS. Ze względu na lepszą czytelność podzielono je na poszczególne grupy

Taka koncepcja podręcznika daje osobie, która jest nowicjuszem w tematyce programowania-NC, możliwość łatwego i systematycznego poznania tej tematyki. Równocześnie, poprzez przejrzyste i strukturalne przedstawienie wszystkich funkcji, podręcznik może być poradnikiem dla doświadczonych programistów-NC, przy znajdowaniu rozwiązań w trudnych przypadkach.

Celem podręcznika jest wprowadzenie i pomoc przy tzw. „ręcznym programowaniu". W tym celu w każdej omawianej funkcji przedstawiono i objaśniono znaczenie wszystkich parametrów koniecznych i opcjonalnych. Dodatkowe rysunki przy każdej funkcji oraz przykładowe bloki programu ułatwiają zrozumienie zasad ich działania. Podręcznik może być także bardzo pomocny podczas pisania programów-NC ręcznie, w edytorze oraz przy programowaniu interaktywnym, bezpośrednio na ekranie obrabiarki lub symulatora.

Oprócz tego podręcznik może być bardzo pomocny przy testowaniu i optymalizacji programów -NC i zrozumieniu związków między poszczególnymi funkcjami.

Wprowadzenie

1. Podstawy geometryczne
1.1    Układ współrzędnych
1.2    Punkty odniesienia
1.3    Wymiarowanie absolutne i wymiarowanie przyrostowe
1.4    Geometria narzędzia
1.4.1   Zbiór wielkości korekcyjnych (korektory)
1.4.2   Kompensacja promienia narzędzia (KPN)

2. Wprowadzenie do programowania-NC
2.1    Budowa bloku w programie-NC
2.2    Funkcje modalne i funkcje ważne tylko w bloku
2.3    Przedstawienie i zastosowanie adresów

3. Funkcje pomocnicze
3.1     Włączenie i wyłączenie obrotów wrzeciona
3.2    Włączenie i wyłączenie cieczy chłodzącej
3.3    Zatrzymanie programu
3.4    Zakończenie programu
3.5    Posuw
3.6    Liczba obrotów wrzeciona
3.7    Wymiana narzędzia

4. Funkcje programowania według DIN 66025 (wg PN-73M-55256)
Sterowanie punktowe z szybkim przesuwem G00
Interpolacja prostoliniowa z posuwem roboczym G01
Interpolacja kołowa zgodna z ruchem wskazówek zegara G02
Interpolacja kołowa przeciwna do ruchu wskazówek zegara G03
Czasowy postój G04
Zwolnienie G09
Wywołanie podprogramu G22
Powtórzenie części programu G23
Bezwarunkowa funkcja skoku G24
Przesuw do punktu wyjściowego obrabiarki G25
Przesuw do punktu wymiany narzędzia G26
Nacinanie gwintu G33
Kompensacja promienia narzędzia: w lewo od konturu G41 / w prawo od konturu G42
Odwołanie kompensacji promienia narzędzia G40
Anulowanie przyrostowego przesunięcia punktu zerowego G53
Ustalenie punktu zerowego w układzie absolutnym G54
Przyrostowe przesunięcie punktu zerowego G59
Wymiarowanie absolutne (od bazy) G90
Wymiarowanie przyrostowe (inkrementalne) G91
Graniczna prędkość obrotowa wrzeciona G92
Stała prędkość skrawania G96
Odwołanie stałej prędkości skrawania G97

5. Cykle obróbki tokarskiej
Cykl nacinania gwintu G31
Ograniczenie jałowej drogi narzędzia przy obróbce konturu w cyklu wielokrotnym G36
Naddatek na obróbkę wykańczającą G57
Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego G65 (kontur stożkowy)
Cykl zgrubnego planowania G66 (kontur stożkowy)
Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego- równoległego do osi G75
Cykl zgrubnego planowania- równoległego do osi G76
Cykl toczenia podcięć wykonanych według DIN 509 kształt E lub F - G78
Podcięcie dla gwintu wykonane według DIN 76- G78
Cykl toczenia rowka G79
Cykl zgrubnego toczenia wzdłużnego dowolnego konturu G81
Cykl zgrubnego planowania dowolnego konturu G82
Cykl wielokrotny G83
Cykl wiercenia głębokich otworów G84
Cykl toczenia podcięć wykonanych według DIN 509 kształt E lub F - G85
Podcięcie do gwintu wykonane według DIN 76 G85
Cykl toczenia rowka G86
Cykl toczenia promienia zaokrąglenia G87
Cykl toczenia fazy G88

6. Programowanie ciągów konturowych
6.1    Adresy dodatkowe
6.1.1   Środki okręgów przy wymiarowaniu absolutnym
6.1.2   Przejścia styczne
6.1.3   Wybór rozwiązań
6.1.3.1 Wybór rozwiązania - kryterium kąta
6.1.3.2 Wybór rozwiązania - kryterium odcinka
6.1.3.3 Wybór rozwiązania - kryterium łuku
6.1.4   Zaokrąglenie dwóch elementów
6.1.5   Faza między dwoma odcinkami
6.2    Ciąg 2-punktowy: odcinek G71
6.3    Ciąg 2-punktowy: łuk kołowy G72/G73
6.4    Ciąg 3-punktowy: odcinek - odcinek G71 G71
6.5    Ciąg 3-punktowy: łuk kołowy - odcinek G72/G71
6.6    Ciąg 3-punktowy: odcinek - łuk kołowy G71/G72
6.7    Ciąg 3-punktowy: łuk kołowy - łuk kołowy G72/G71
6.8    Ciąg 4-punktowy ze stycznymi przejściami
6.9    Otwarte ciągi konturowe
6.10   Przyłączenie styczne

7. Parametry
8. Komentarze
Załącznik 1: Przegląd programowanych adresów
Zbiór zadań
Wykaz terminów

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 14 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)