Programowanie obrabiarek NC

Produkt niedostępny

Tytuł: Programowanie obrabiarek NC / CNC
Autor: Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Marian Bartoszuk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Rok wydania: 2010, Wydanie II z
Liczba stron: 236
Wymiary: 165x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-204-3452-1

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
W książce zawarto wybrane informacje z zakresu metrologii wraz z objaśnieniem praktycznego aspektu wykorzystania tych zagadnień w określonych technikach pomiarowych. W poszczególnych rozdziałach podano podstawowe określenia związane z pomiarami i ich metodologią, szczegółowo scharakteryzowano zagadnienia dotyczące błędów pomiarów, wyróżniając przyczyny i źródła ich powstawania, uwzględniono także własności metrologiczne i użytkowe narzędzi pomiarowych. Opisano również podstawowe techniki pomiarowe, określając ich główne cechy oraz metody realizacji.
W końcowym rozdziale zamieszczono informacje związane z pomiarami wielkości przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów długości i kąta. Pozostałe wielkości przemysłowe: temperatura, ciśnienie, wilgotność, natężenie przepływu zostały scharakteryzowane w ujęciu poznawczym.

Obrabiarki sterowane numerycznie NC/CNC są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskanie lepszej jakości wyrobów i zwiększenie wydajności produkcji zapewniają dobrze przygotowani inżynierowie i technicy programujący i obsługujący te obrabiarki.

Współczesną wiedzę o budowie systemów sterowania numerycznego i sposobach programowania obrabiarek NC/CNC mogą oni zaczerpnąć z tej książki.

Omówiono w niej:
• budowę i funkcje układu CNC;
• klasyfikację i metody programowania;
• rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC;
• wyposażenie narzędziowe i oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
• programowanie obróbki na obrabiarkach CNC, a w szczególności:
    - programowanie układów CNC z podaniem technik pomiarowych, cykli ustalonych, sposobów korekcji narzędzi oraz metod programowania z użyciem podprogramów i programowania parametrycznego,
    - programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym,
    - programowanie ręczne wspomagane komputerowo,
    - automatyczne systemy programowania,
    - interaktywny system programowania.

Zamieszczono też liczne rysunki, tabele i schematy poglądowe, w istotny sposób ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści, a także przykłady zastosowania większości z omówionych systemów programowania.

W nowym, II wydaniu książki "Programowanie obrabiarek NC / CNC" uaktualniono informacje na temat wyposażenia narzędziowego i technologicznego, a także dodano omówienie nowego pakietu w systemie GTJ-2010, dotyczącego projektowania operacji wycinania, oraz przedstawiono nową wersję pakietu Mastercam X4.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne i Autorzy polecają tę książkę studentom wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych. Będzie także przydatna dla inżynierów technologów zajmujących się programowaniem obrabiarek NC/CNC.

Wykaz akronimów
1. Wstęp
2. CNC - komputerowe sterowanie numeryczne
2.1. Definicja i cechy układu sterowania CNC
2.2. Budowa i funkcje układu CNC
2.3. Sposoby wprowadzania danych/programu sterującego do układu CNC

3. Metody programowania obrabiarek NC/CNC
3.1. Definicja i klasyfikacja metod programowania
3.2. Programowanie ręczne i wspomagane komputerowo
3.3. Programowanie CNC Manual
3.4. Programowanie automatyczne (maszynowe)
3.5. Programowanie zorientowane warsztatowo (WOP)
3.6. Programowanie interaktywne (w systemie CAD/CAM)

4. Rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC
4.1. Sterowanie punktowe
4.2. Sterowanie odcinkowe
4.3. Sterowanie kształtowe (ciągłe)

5. Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie
5.1. Wyposażenie tokarek i centrów tokarskich
5.1.1. Ustalanie i mocowanie przedmiotów obrabianych
5.1.2. Mocowanie narzędzi
5.1.3. Systemy narzędziowe do centrów tokarskich
5.2. Wyposażenie frezarsko-wytaczarskich centrów obróbkowych
5.2.1. Elementy mocujące narzędzia
5.2.2. Narzędzia
5.2.3. Elementy ustalające i mocujące przedmiot obrabiany na frezarkach NC
5.3. Narzędzia do obróbki form i matryc
5.4. Narzędzia wielofunkcyjne do obróbki kompletnej

6. Programowanie obróbki na obrabiarkach CNC
6.1. Struktura programów sterujących
6.1.1. Struktura budowy programu NC
6.1.2. Definicje słów programu sterującego
6.2. Układy współrzędnych maszyny i przedmiotu obrabianego

7. Programowanie układów CNC
7.1. Technika pomiarowa w obrabiarkach CNC
7.1.1. Pomiar, ustawianie i zapamiętywanie wymiarów narzędzi
7.1.2. Transmisja sygnałów w systemie układ CNC-sonda pomiarowa
7.1.3. Programowanie i symulacja pracy sondy pomiarowej
7.2. Programowanie obszaru bezpiecznego
7.3. Cykle ustalone
7.4. Korekcja narzędzia
7.4.1. Korekcja narzędzia tokarskiego
7.4.2. Korekcja narzędzia frezarskiego
7.5. Podprogramy
7.6. Programowanie parametryczne
7.6.1. Edycja instrukcji parametrycznych
7.6.2. Tworzenie sparametryzowanego programu dla nowej części

8. Programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym
8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Język KSP
8.3. Język GTJ
8.4. Język CNC Manual

9. Programowanie ręczne wspomagane komputerowo
9.1. Toczenie
9.2. Przykład

10. Automatyczny system programowania tokarek
10.1. Charakterystyka systemu KSPT/WIN
10.2. Przykład

11. Automatyczny system programowania frezarek
11.1. Charakterystyka systemu KSPF/WIN
11.2. Przykład

12. System GTJ-2010 do projektowania obróbki toczeniem
12.1. Projektowanie kształtu wyrobu i półfabrykatu
12.2. Projektowanie obróbki zgrubnej
12.3. Projektowanie obróbki kształtującej i wykańczającej
12.4. Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi i obrotowymi
12.5. Zastosowanie dodatkowych poleceń i opcji

13. System GTJ-2010 do projektowania obróbki otworów i frezowania
13.1.  Projektowanie obróbki otworów
13.2.  Projektowanie frezowania
13.3.  Porządkowanie zabiegów wraz z ustaleniem ich kolejności
13.4.  Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu obróbki

14. System GTJ-2010 do projektowania obróbki wycinania elektroerozyjnego
14.1.  Budowa modelu wycinanego elementu
14.2.  Projektowanie wycinania
14.3.  Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu wycinania

15. Interaktywny system programowania Mastercam X4
15.1.  Obsługa i stałe funkcje systemu Mastercam
15.1.1. Podstawowe polecenia obsługi programu
15.1.2.  Opcje konfiguracyjne programu
15.2.  Budowa i podstawowe funkcje poleceń definiowania przedmiotu obrabianego
15.2.1. Podstawowe funkcje rysunkowe 2D i 3D
15.2.2. Funkcje informacji i edycji rysowanych elementów
15.2.3. Widoki i rzutnie
15.2.4. Opcje transformacji rysunku
15.2.5. Skróty klawiszowe
15.3. Budowa i podstawowe funkcje modułu CAM systemu Mastercam
15.3.1. Opcje menu Lathe-Toolpaths
15.3.2. Opcje menu Mill-Toolpaths
15.4.  Definiowanie geometrii przedmiotu obrabianego dla potrzeb frezowania - Mill
15.5.  Przykład programowania w interaktywnym systemie CAD/CAM Mastercam X4
15.5.1. Konwersja rysunków z systemów CAD na potrzeby programu Mastercam X4
15.5.2. Definiowanie parametrów technologicznych
15.5.3. Obróbka powierzchni czołowych
15.5.4. Obróbka kształtująca
15.5.5. Wykonanie podcięcia w zamocowaniu I
15.5.6. Obróbka wykańczająca
15.5.7. Nacinanie gwintu metrycznego w zamocowaniu I
15.5.8. Frezowanie rowka wpustowego na tokarce CNC
15.5.9. Transformacja zabiegów obróbkowych
15.5.10. Programowanie wrzeciona przechwytującego
15.5.11. Obróbka powierzchni czołowych w zamocowaniu II
15.5.12. Obróbka kształtująca w zamocowaniu II
15.5.13. Obróbka wykańczająca w zamocowaniu II
15.5.14. Wykonanie podcięć w zamocowaniu II
15.5.15. Nacinanie gwintu metrycznego w zamocowaniu II
15.5.16. Frezowanie rowka wpustowego na tokarce CNC w zamocowaniu II
15.5.17. Weryfikacja oraz symulacja prgramu sterującego
Literatura
Skorowidz

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 20 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)