Programowanie obrabiarek NC/CNC

Cena: 51,45 zł

(Cena netto: 49,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Programowanie obrabiarek NC / CNC
Autor: Wit Grzesik, Piotr Niesłony, Marian Bartoszuk
Wydawca: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 236
Wymiary: 165x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-204-3452-1

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

UWAGA: Dostępne jest nowe, zmienione i rozszerzone wydanie książki KLIKNIJ TUTAJ »

 
W książce zawarto wybrane informacje z zakresu metrologii wraz z objaśnieniem praktycznego aspektu wykorzystania tych zagadnień w określonych technikach pomiarowych. W poszczególnych rozdziałach podano podstawowe określenia związane z pomiarami i ich metodologią, szczegółowo scharakteryzowano zagadnienia dotyczące błędów pomiarów, wyróżniając przyczyny i źródła ich powstawania, uwzględniono także własności metrologiczne i użytkowe narzędzi pomiarowych. Opisano również podstawowe techniki pomiarowe, określając ich główne cechy oraz metody realizacji.
W końcowym rozdziale zamieszczono informacje związane z pomiarami wielkości przemysłowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów długości i kąta. Pozostałe wielkości przemysłowe: temperatura, ciśnienie, wilgotność, natężenie przepływu zostały scharakteryzowane w ujęciu poznawczym.

Obrabiarki sterowane numerycznie NC/CNC są podstawowymi elementami nowoczesnego parku maszynowego w różnych gałęziach przemysłu. Uzyskanie lepszej jakości wyrobów i zwiększenie wydajności produkcji zapewniają dobrze przygotowani inżynierowie i technicy programujący i obsługujący te obrabiarki.

Współczesną wiedzę o budowie systemów sterowania numerycznego i sposobach programowania obrabiarek NC/CNC mogą oni zaczerpnąć z tej książki.

Omówiono w niej:
• budowę i funkcje układu CNC;
• klasyfikację i metody programowania;
• rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC;
• wyposażenie narzędziowe i oprzyrządowanie technologiczne obrabiarek sterowanych numerycznie;
• programowanie obróbki na obrabiarkach CNC, a w szczególności:
    - programowanie układów CNC z podaniem technik pomiarowych, cykli ustalonych, sposobów korekcji narzędzi oraz metod programowania z użyciem podprogramów i programowania parametrycznego,
    - programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym,
    - programowanie ręczne wspomagane komputerowo,
    - automatyczne systemy programowania,
    - interaktywny system programowania.

Zamieszczono też liczne rysunki, tabele i schematy poglądowe, w istotny sposób ułatwiające zrozumienie przekazywanych treści, a także przykłady zastosowania większości z omówionych systemów programowania.

Wydawnictwa Naukowo-Techniczne i Autorzy polecają tę książkę studentom wydziałów mechanicznych wyższych szkół technicznych. Będzie także przydatna dla inżynierów technologów zajmujących się programowaniem obrabiarek NC/CNC.

Wykaz akronimów
1. Wstęp
2. CNC - komputerowe sterowanie numeryczne
2.1. Definicja i cechy układu sterowania CNC
2.2. Budowa i funkcje układu CNC
2.3. Sposoby wprowadzania danych/programu sterującego do układu CNC
3. Metody programowania obrabiarek NC/CNC
3.1. Definicja i klasyfikacja metod programowania
3.2. Programowanie ręczne i wspomagane komputerowo
3.3. Programowanie CNC Manual
3.4. Programowanie automatyczne (maszynowe)
3.5. Programowanie zorientowane warsztatowo (WOP)
3.6. Programowanie interaktywne (w systemie CAD/CAM)
4. Rodzaje układów sterowania obrabiarek NC/CNC
4.1. Sterowanie punktowe
4.2. Sterowanie odcinkowe
4.3. Sterowanie kształtowe (ciągłe)
5. Wyposażenie obrabiarek sterowanych numerycznie
5.1. Wyposażenie tokarek i centrów tokarskich
5.1.1. Ustalanie i mocowanie przedmiotów obrabianych
5.1.2. Mocowanie narzędzi
5.1.3. Systemy narzędziowe do centrów tokarskich
5.2. Wyposażenie frezarsko-wytaczarskich centrów obróbkowych
5.2.1. Elementy mocujące narzędzia
5.2.2. Narzędzia
5.2.3. Elementy ustalające i mocujące przedmiot obrabiany na frezarkach NC
5.3. Narzędzia do obróbki form i matryc
6. Programowanie obróbki na obrabiarkach CNC
6.1. Struktura programów sterujących
6.1.1. Struktura budowy programu NC
6.1.2. Definicje słów programu sterującego
6.2. Układy współrzędnych maszyny i przedmiotu obrabianego
7. Programowanie układów CNC
7.1. Technika pomiarowa w obrabiarkach CNC
7.1.1. Pomiar, ustawianie i zapamiętywanie wymiarów narzędzi
7.1.2. Transmisja sygnałów w systemie układ CNC-sonda pomiarowa
7.1.3. Programowanie i symulacja pracy sondy pomiarowej
7.2. Programowanie obszaru bezpiecznego
7.3. Cykle ustalone
7.4. Korekcja narzędzia
7.4.1. Korekcja narzędzia tokarskiego
7.4.2. Korekcja narzędzia frezarskiego
7.5. Podprogramy
7.6. Programowanie parametryczne
7.6.1. Edycja instrukcji parametrycznych
7.6.2. Tworzenie sparametryzowanego programu dla nowej części
8. Programowanie wspomagane komputerem zewnętrznym
8.1. Wiadomości wstępne
8.2. Język KSP
8.3. Język GTJ
8.4. Język CNC Manual
9. Programowanie ręczne wspomagane komputerowo
9.1. Toczenie
9.2. Przykład
10. Automatyczny system programowania tokarek
10.1. Charakterystyka systemu KSPT/WIN
10.2. Przykład
11. Automatyczny system programowania frezarek
11.1. Charakterystyka systemu KSPF/WIN
11.2. Przykład
12. System GTJ-2000 do projektowania obróbki toczeniem
12.1. Projektowanie kształtu wyrobu i półfabrykatu
12.2. Projektowanie obróbki zgrubnej
12.3. Projektowanie obróbki kształtującej i wykańczającej
12.4. Projektowanie obróbki narzędziami kształtowymi i obrotowymi
12.5. Zastosowanie dodatkowych poleceń i opcji
13. System GTJ-2000 do projektowania obróbki otworów i frezowania
13.1.   Projektowanie obróbki otworów
13.2.   Projektowanie frezowania
13.3.  Porządkowanie zabiegów wraz z ustaleniem ich kolejności
13.4.  Sprawdzanie oraz symulowanie przebiegu obróbki
14. Interaktywny system programowania Mastercam v.8.0
14.1.  Obsługa i stałe funkcje systemu Mastercam
14.1.1. Podstawowe polecenia obsługi programu
14.1.2.  Opcje konfiguracyjne programu
14.2.  Budowa i podstawowe funkcje modułu konstrukcji - Design
14.2.1. Podstawowe funkcje rysunkowe 2D i 3D
14.2.2. Funkcje informacji i kasowania rysowanych elementów
14.2.3.  Widoki i rzutnie
14.2.4. Opcje modyfikacji i transformaqi rysunku
14.3.  Budowa i podstawowe funkcje modułu toczenia - Lathe
14.3.1.  Opcje menu Toolpaths
14.3.2.  Opcje menu NC utils
14.4.  Budowa i podstawowe funkcje modułu frezowania - Mill
14.4.1. Tworzenie powierzchni 2D i 3D
14.4.2.  Opcje menu MUl-Toolpaths
14.4.3.  Opcje menu Mill-NC utils
14.5.  Przykład programowania w interaktywnym systemie CAD/CAM Mastercam v.8.0
14.5.1. Tworzenie obrysu wałka na podstawie rysunku wykonawczego
14.5.2. Definiowanie parametrów technologicznych
14.5.3. Obróbka powierzchni czołowych
14.5.4.  Obróbka kształtująca
14.5.5.  Obróbka kieszeni nr 1
14.5.6.  Obróbka kieszeni nr 2
14.5.7.  Obróbka wykańczająca
14.5.8. Wprowadzanie nowego narzędzia
14.5.9.  Wykonanie rowka w otworze
14.5.10. Wytaczanie zgrubne otworu
14.5.11. Wytaczanie wykańczające otworu
14.5.12. Nacinanie gwintu metrycznego
Literatura
Skorowidz

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 9 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)