Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i konserwacji drewna

Produkt niedostępny

Tytuł: Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i konserwacji drewna
Autor: Bogusław Andres, Adam Krajewski, Piotr Witomski
Wydawca: Wydawnictwo SGGW
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 120
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7244-995-5

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Skrypt opracowany na potrzeby zajęć  laboratoryjnych studentów Wydziału Technologii Drewna w zakresie ochrony i konserwacji drewna

1. Informacje wprowadzające
2. Klasyfikacja czynników degradacji drewna 
3. Grzyby powodujące rozkład drewna
 - Typy rozkładu drewna
 - Biały rozkład drewna
 - Ćwiczenie 1. Rozpoznawanie grzybów powodujących biały niejednolity i jednolity rozkład drewna
 - Grzyby powodujące biały niejednolity rozkład drewna
 - Grzyby powodujące biały jednolity rozkład drewna
 - Grzyby występujące na składowiskach surowca i w budynkach
 - Brunatny rozkład drewna
 - Ćwiczenie 2. Rozpoznawanie grzybów powodujących brunatny rozkład drewna
 - Grzyby powodujące brunatny rozkład w drewnie wyrobionym
 - Grzyby powodujące brunatny rozkład drewna w drewnie wyrobionym i na składowiskach
 - Grzyby powodujące brunatny rozkład drewna w drzewach żywych
 - Szary rozkład drewna. Barwice drewna
 - Ćwiczenie 3. Szary rozkład drewna. Barwice drewna
 - Wybrane gatunki zespołu grzybów powodujący szary rozkład drewna
 - Ćwiczenie 4. Oznaczanie gatunków grzybów na podstawie grzybni powodujących rozkład drewna
 - Klucz do oznaczania grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie cech makroskopowych grzybni 
 - Ćwiczenie 5. Oznaczanie gatunków grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie sznurów grzybniowych
 - Klucz do oznaczania grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie cech makroskopowych sznurów grzybniowych 
 - Ćwiczenie 6. Oznaczanie gatunków grzybów na podstawie owocników powodujących rozkład drewna
 - Klucz do oznaczania grzybów powodujących rozkład drewna na podstawie cech makroskopowych owocników
 - Piśmiennictwo uzupełniające
4. Owady niszczące drewno
 - Ćwiczenie 7. Podstawowe wiadomości dotyczące metod zbierania, hodowli, preparowania i etykietowania ksylofagicznych owadów, metod przechowywania i konserwacji zbiorów oraz budowy postaci doskonałych i pozostałych stadiów rozwojowych
 - Ćwiczenie 8. Oznaczanie postaci doskonałych przedstawicieli różnych rzędów owadów
 - Klucz do oznaczania rzędów krajowych owadów
 - Ćwiczenie 9. Oznaczanie postaci doskonałych z różnych rodzin chrząszczy
 - Klucz do oznaczania wybranych rodzin krajowych chrząszczy
 - Ćwiczenie 10. Oznaczanie postaci doskonałych z różnych rodzin owadów błonkoskrzydłych
 - Klucz do oznaczania rodzin krajowych błonkoskrzydłych
 - Ćwiczenie 11. Larwy i postacie doskonałe owadów niszczących drewno na etapie surowca 
 - Najgroźniejsze gatunki owadów niszczących w Polsce drewno na etapie surowca
 - Ćwiczenie 12. Larwy i postacie doskonałe owadów niszczących drewno na etapie materiału w wyrobach i konstrukcjach
 - Owady niszczące wyrobione drewno w Polsce 
 - Ćwiczenie 13. Rozpoznawanie gatunków z rodzin kołatkowatych i miazgowcowatych na podstawie cech morfologicznych postaci doskonałych oraz cech żerowisk 
 - Klucz do oznaczania postaci doskonałych najważniejszych ksylofagicznych gatunków krajowych kołatkowatych
 - Klucz do oznaczania postaci doskonałych krajowych gatunków miazgowcowatych 
 - Tabele do rozpoznawania szkód powodowanych przez kołatkowate i miazgowcowate na podstawie cech żerowisk
 - Piśmiennictwo uzupełniające 
5. Metody impregnacji drewna 
 - Klasyfikacja 
 - Mechanizmy wnikania impregnatów do drewna 
 - Metody bezciśnieniowe impregnacji drewna
 - Ćwiczenie 14. Nasycanie metodą smarowania 
 - Ćwiczenie 15. Nasycanie metodą opryskiwania
 - Ćwiczenie 16. Nasycanie metodą kąpieli zimnej krótkotrwałej
 - Ćwiczenie 17. Nasycanie metodą kąpieli długotrwałej
 - Ćwiczenie 18. Nasycanie metodą kąpieli gorąco-zimnej 
 - Metody dyfuzyjne
 - Ćwiczenie 19. Nasycanie metodą pastowania
 - Ćwiczenie 20. Nasycanie metodą bandażowania
 - Ćwiczenie 21. Nasycanie metodą nabojów
 - Metody ciśnieniowe impregnacji drewna
 - Ćwiczenie 22. Nasycanie metodą pełnokomórkową Bethela-Burnetta
 - Ćwiczenie 23. Nasycanie metodą Lowry
 - Ćwiczenie 24. Nasycanie metodą pustokomórkową (oszczędnościową) Rüpinga 
 - Ćwiczenie 25. Nasycanie metodą próżniową
 - Ćwiczenie 26. Nasycanie metodą podwójnej próżni
 - Piśmiennictwo uzupełniające 
 - 6. Metody badań środków ochrony drewna
 - Wykrywanie środków impregnacyjnych w drewnie
 - Ćwiczenie 27. Ujawnianie impregnatów w drewnie.
 - Badanie głębokości wnikania bezbarwnych impregnatów oleistych i rozpuszczalnikowych
 - Ćwiczenie 28. Ujawnianie impregnatów w drewnie.
 - Badanie głębokości wnikania impregnatów solnych – związki boru
 - Ćwiczenie 29. Ujawnianie impregnatów w drewnie.
 - Badanie głębokości wnikania impregnatów solnych – związki miedzi
 - Ćwiczenie 30. Ujawnianie impregnatów w drewnie.
 - Badanie głębokości wnikania impregnatów solnych – czwartorzędowe sole amoniowe
 - Badania środków zabezpieczających drewno przed grzybami
 - Ćwiczenie 31. Kontrolowany rozkład drewna typu białego i brunatnego.
 - Metoda agarowo-klockowa
 - Ćwiczenie 32. Badanie skuteczności środków grzybobójczych metodą pożywkową (skryningową)
 - Ćwiczenie 33. Badanie skuteczności środków grzybobójczych metodą bibułową
 - Ocena skuteczności zabezpieczania przeciwogniowego drewna
 - Ćwiczenie 34. Badanie skuteczności środków ogniochronnych metodą małej rury ogniowej
 - Piśmiennictwo uzupełniające
 - Tablice

Opinię o Przewodnik do ćwiczeń z ochrony i konserwacji drewna napisał(a) Joanna Dodano: 25/10/2010

Brak fotografii stanowi istotną wadę przewodnika.

Ocena: 2 z 5 gwiazdek! [2 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 1
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 7 z 26 Następny Następny
Kategoria Ochrona drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range