Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza

Cena: 57,75 zł

(Cena netto: 55,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Przyrodnicze i gosporadcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza 
Autor: praca zbiorowa 
Wydawca: Instytut Badawczy Leśnictwa 
Rok wydania: 2012 
Liczba stron: 325 
Wymiary: 165x237 mm
Okładka miękka 
ISBN 978-83-62830-10-7 
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Książka "Przyrodnicze  i gosporadcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna - stan obecny i prognoza" to materiały z IV Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa.
Określona przez Radę problematyka IV Sesji ZSL koncentrowała się na podstawowej funkcji lasu i gospodarki leśnej, tj. produkcji drewna. Zainteresowanie te są wynikiem postępujących zmian przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych warunków produkcji leśnej w stopniu determinującym potrzebę przeformułowania dotychczasowych celów i zasad prowadzenia gospodarki leśnej. Dotyczy to m.in. coraz częściej i szerzej podnoszonej ostatnio, zapewne z powodu kryzysu finansowego, potrzebę komercjalizacji, zarówno metod gospodarowania lasu, jak i rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych państwowego gospodarstwa leśnego. Z kolei obserwowane ocieplenie klimatu prowadzi do nasilenia zjawisk klęskowych w lasach, co w konsekwencji wymusza zmianę metod zagospodarowania lasu. Podobnego charakteru przesłanki, zmuszające do okresowej weryfikacji dotychczasowych zasad produkcji leśnej, są opisane w większości referatów z IV Sesji ZSL.
Spis treści:
Wstęp
I. Cele, zakres i metody regulacyjnych instrumentów produkcji drewna
- Produkcja drewna w polityce leśnej państwa
- Perspektywy produkcji, handlu i wykorzystania drewna w Europie
- Przyrodnicze, gospodarcze i społeczne przesłanki oraz uwarunkowania produkcji drewna w Lasach Państwowych Austrii
- Prawne, organizacyjne i ekonomiczne regulacje oraz wyniki produkcji drewna w Lasach Państwowych Austrii
- Środowiskowe i ekonomiczne aspekty produkcji drewna - aktualny stan wiedzy i prognoza
II. Produkcja, pozyskanie i dystrybucja drewna podstawową funkcją gospodarki leśnej
- Czynniki środowiska przyrodniczego determinujące produkcję drewna
- Metody hodowli lasu w aspekcie produkcji drewna
- Ochrona lasu i bioróżnorodność a produkcja drewna
- Urządzeniowe przesłanki do strategii rozwoju zasobów leśnych w Polsce
- Stan obecny zasobów leśnych oraz prognozy ich rozwoju i użytkowania
- Lasy prywatne - ważne źródło produkcji i podaży drewna
- Organizacyjne i technologiczne metody pozyskania oraz sortymentacji drewna
- Dystrybucja drewna a wolny rynek
- Produkcja drewna w rachunkach ekonomicznych gospodarstwa leśnego
III. Wpływ pozaprodukcyjnych funkcji lasu i zmian klimatu na produkcję i pozyskanie drewna
- Status lasów (gospodarcze oraz ochronne i chronione) a możliwości pozyskania drewna
- Wpływ statusu lasów ochronnych i chronionych na ograniczenie użytkowania drewna w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach
- Przyrodnicze ograniczenia w wykorzystywaniu zasobów drewna z polskich lasów
- Biologiczna produkcja a pozyskanie drewna w Kampinoskim Parku Narodowym
- Zagospodarowanie lasów na obszarach Natura 2000 w Bawarii
- Wpływ zmian klimatu na zagrożenia, strukturę drzewostanów oraz produkcję drewna w lasach Szwecji
IV. Gospodarka leśna w łańcuchu leśno-drzewnym
- Przesłanki, dynamika i efekty wykorzyzstania drewna na cele energetyczne w Niemczech
- Bilans struktury podaży i popytu na drewno
- Potencjał gospodarczy premysłów opartych na drewnie i perspektywy ich rozwoju
- Kryzys gospodarczy oraz sytuacja ekonomiczna polskiego sektora leśno-drzewnego w 2012 roku
- Gospodarcza i ekonomiczna sytuacja przemysłu drzewnego i jego przyszłość
- Współczesna rola gospodarstwa leśnego w łańcuchu leśno-drzewnym
Wnioski
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 45 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range