Roboty podłogowe i okładzinowe

Cena: 52,50 zł

(Cena netto: 50,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 45 dni

Tytuł: Roboty podłogowe i okładzinowe
Autor: Zbigniew Wolski
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1998 Wydanie IV poprawione (Reprint 2011)
Liczba stron: 171
Wymiary: 142x203 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-06916-7

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W podręczniku Roboty podłogowe i okładzinowe. Technologia omówiono wykonywanie podkładów, izolacji i nawierzchni podłóg oraz okładzin ściennych z różnych materiałów z zastosowaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz sprzętu pomocniczego.

Ponadto w książce omówiono podział, przeznaczenie i właściwości materiałów budowlanych stosowanych w robotach podłogowych oraz zasady organizacji robót i stanowisk roboczych, wymagania bhp oraz warunki techniczne wykonywania i odbioru robót, metody odbioru i rozliczania wykonanej pracy.

Książka polecana jest uczniom zasadniczych szkół budowlanych do nauczania przedmiotu technologia w zawodzie posadzkarz.

1. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe
11. Rola podłóg w budynkach
1.2. Określenia podstawowe
1.3. Ogólny podział podłóg
1.4. Właściwości techniczne podłóg
1.4.1. Właściwości mechaniczne
1.4.2. Właściwości cieplne
1.4.3. Izolacyjność akustyczna
1.4.4. Odporność na wodę i nasiąkliwość
1.4.5. Stałość objętości
1.4.6. Przewodność elektryczna.
1.4.7. Inne właściwości
2. Elementy składowe i rozwiązania konstrukcji podłóg
2.1. Podłoża
2.2. Izolacje
2.2.1. Wiadomości ogólne
2.2.2. Izolacje przeciwwilgociowe
2.2.3. Izolacje paroszczelne
2.2.4. Izolacje wodoszczelne
2.2.5. Izolacje cieplne
2.2.6. Izolacje przeciwdźwiękowe
2.3. Podkłady
2.3.1. Wiadomości ogólne
2.3.2. Podkłady monolityczne
2.3.3. Podkłady prefabrykowane
2 4. Posadzki
2.5. Przykłady rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych podłóg
2.5.1. Wiadomości ogólne
2.5.2. Podłogi z izolacją cieplną
2.5.3. Podłogi z izolacja przeciwdźwiękową
2 5.4. Podłogi wodoszczelne w pomieszczeniach mokrych
2.5.5. Podłogi w salach gimnastycznych
2 5.6. Podłogi o lepszych właściwościach mechanicznych
2.5.7. Podłogi o zwiększonej odporności chemicznej
2.5.8. Podłogi w pomieszczeniach pomocniczych lub prowizorycznych
2.5.9. Wykładziny schodów
2.6. Istotne szczegóły w konstrukcjach podłóg
2.6.1. Dyłatacje
2.6.2. Zakończenia podłóg przy ścianach
2.6.3. Połączenia różnych materiałów podłogowych
2.6.4. Przejścia rur instalacyjnych przez stropy
3. Wykonywanie podkładów i izolacji
3.1. Warunki przystąpienia do robót
3.2. Czynności przygotowawcze
3.3. Materiały izolacyjne w konstrukcjach podłóg
3.3.1. Materiały do izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej
3.3.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowej i paroszczelnej
3.4. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, wodoszczelnych i paroszczelnych
3.4.1. Wiadomości ogólne
3.4.2. Powłoki gruntujące
3.4.3. Asfaltowe powłoki izolacyjne
3.4.4. Izolacje typu średniego z wkładkami z papy
3.4.5. Izolacje z folii z tworzyw sztucznych
3.5. Wykonywanie izolacji cieplnej
3.6. Wykonywanie izolacji przeciwdźwiękowej
3.7. Wykonywanie warstwy ochronnej
3.8. Wykonywanie podkładów monolitycznych
3.8.1. Wiadomości ogólne
3.8.2. Maszyny, narzędzia i sprzęt do wykonywania podkładów
3.8.3. Podkłady z betonu i zaprawy cementowej
3.8.4. Podkłady z anhydrytu
3.8.5. Podkłady ze skałodrzewu
3.8.6. Podkłady z asfaltu lanego
3.9. Wykonywanie podkładów prefabrykowanych
3.9.1. Wiadomości ogólne
3.9.2. Podkłady izolacyjne
3.9.3. Podkłady z płyt wiórowych
3.9.4. Podkłady z prefabrykowanych płyt gipsowo-włóknistych
3.9.5. Podkłady z prefabrykowanych płyt mineralnych
3.10. Podłoża jako podkłady
3.11. Metody i aparaty do mierzenia wilgotności podkładów
3.12. Najczęstsze błędy podczas wykonywania podkładów
3.12.1. Wiadomości ogólne
3.12.2. Podkłady słabe
3.12.3. Nadmierna wilgotność podkładów
4. Wykonywanie podłóg z drewna
4.1, Wiadomości ogólne
4.1.1. Zakres stosowania
4.1.2. Warunki przystąpienia do robót
4.1.3. Narzędzia i sprzęt
4.1.4. Zasady stosowania i obsługi technicznej narzędzi
4.2. Posadzki z deszczułek
4.2.1. Charakterystyka ogólna
4.2.2. Materiały
4.2.3 Stosowane rozwiązania techniczne
4.2.4 Dobór narzędzi i sprzętu
4.2.5 Wykonywanie posadzki z deszczułek przyklejanych do podkładu
4.2.6 Wykonywanie posadzki z deszczułek przybijanych do podkładu
4.2.7 Wykonywanie posadzki z deszczułek osadzanych w asfalcie
4.2.8 Wykańczanie posadzki
4.2.9 Konserwacja posadzki
4.2.l0. Najczęstsze błędy wykonawcze
4.3. Posadzki z płyt mozaikowych
4.3.1. Charakterystyka ogólna
4.3.2. Materiały
4.3 3. Stosowane rozwiązania techniczne
4.1.4. Dobór narzędzi i sprzętu
4 3 5. Wykonywanie posadzki z płyt mozaikowych
4.3.6. Wykańczanie posadzki
4.3.7 Konserwacja posadzki
4.3.8. Najczęstsze błędy wykonawcze
4.4. Posadzki z desek klejonych warstwowych
4.4.1 Charakterystyka ogólna
4.4.2. Stosowane rozwiązania techniczne
4.4.3. Materiały
4.4.4. Dobór narzędzi i sprzętu
4.4.5. Wykonywanie posadzki z desek klejonych
4.4.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
4.4.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
4.5. Posadzki z pryt klejonych warstwowych
4.5.1. Charakterystyka ogólna
4.5.2. Stosowane rozwiązania techniczne
4.5 3. Materiały
4.5.4 Dobór narzędzi i sprzętu
4.5.5. Wykonywanie posadzki z płyt klejonych
4.5.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
4.5.7 Najczęstsze błędy wykonawcze
4.6. Posadzki z desek iglastych
4.6.1 Charakterystyka ogólna
4.6.2. Stosowane rozwiązania techniczne
4.6.3. Materiały
4.6.4. Dobór narzędzi i sprzętu.
4.6.5. Wykonywanie konstrukcji podłogi i posadzki
4.6.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
4.6.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
4.7. Posadzki z kostki drewnianej
4.7.1. Charakterystyka ogólna
4.7.2. Stosowane rozwiązania techniczne
4.7.3. Materiały
4.7.4. Dobór narzędzi i sprzętu
4.7.5. Wykonywanie posadzki
4.7.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
4.7.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
4.8. Remont i przebudowa podłóg z drewna
5. Wykonywanie posadzek z tworzyw sztucznych
5.1. Wiadomości ogólne
5.1.1. Zakres stosowania
5.1.2. Warunki przystąpienia do robót
5.1.3. Narzędzia i sprzęt
5.1.4. Charakterystyczne czynności technologiczne
5.2. Posadzki ze sztywnych płytek z PVC
5.2.1. Charakterystyka ogólna
5.2.2. Stosowane rozwiązania techniczne
5.2.3. Materiały
5.2.4. Dobór narzędzi i sprzętu.
5.2.5. Wykonywanie posadzki
5.2.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
5.2.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
5.3. Posadzki z elastycznych wykładzin i płytek z PVC
5.3.1. Charakterystyka ogólna
5.3.2. Stosowane rozwiązania techniczne
5.3.3. Materiały
5.3.4. Dobór narzędzi i sprzętu
5.3.5. Wykonywanie posadzki
5.3.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
5.3.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
5.4. Posadzki z wykładzin dywanowych (tekstylnych)
5.4.1. Charakterystyka ogólna
5.4.2. Stosowane rozwiązania techniczne
5.4.3. Materiały
5.4.4. Dobór narzędzi i sprzętu
5.4.5. Wykonywanie posadzki
5.4.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
5.4.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
5.5. Posadzki z innych materiałów z tworzyw sztucznych
5.5.1. Posadzki z wykładzin i płytek gumowych
5.5.2. Posadzki bezspoinowe z kompozycji żywiczno-mineralnych
5.5.3. Wykładziny stopni i spoczników
6. Wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych
6.1. Wiadomości ogólne
6.1.1. Zakres stosowania
6.1.2. Warunki przystąpienia do robót
6.1.3. Narzędzia i sprzęt
6.1.4. Charakterystyczne czynności technologiczne
6.2. Posadzki z płytek i kształtek ceramicznych kamionkowych
6.2.1. Charakterystyka ogólna
6.2.2. Stosowane rozwiązania techniczne
6.2.3. Materiały
6.2.4. Dobór narzędzi i sprzętu
6.2.5. Wykonywanie posadzki
6.2.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
6.2.7. Najczęstsze błędy wykonawcze.
6.3. Posadzki z płytek i płyt kamiennych
6.4. Posadzki lastrykowe (terrazzo)
6.4.1. Charakterystyka ogólna
6.4.2. Stosowane rozwiązania techniczne
6.4.3. Materiały
6.4.4. Dobór narzędzi i sprzętu
6.4.5. Wykonywanie posadzki
6.4.6 Wykańczanie i konserwacja posadzki
6.4.7. Najczęstsze błędy wykonawcze
6.5. Posadzki bezspoinowe z betonu   
6.6. Posadzki i cegieł klinkierowych zwykłych
6.7. posadzki skałodrzewne
6.7.1. Charakterystyka ogólna
6.7.2. Stosowane rozwiązania techniczne
6.7.3. Materiały
6.7.4. Dobór narzędzi i sprzętu
6.7.5. Wykonywanie posadzki
6.7.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
6.8. Posadzki asfaltowe zwykłe
6.8.1. Charakterystyka ogólna
6.8.2. Stosowane rozwiązania techniczne
6.8.3. Materiały
6.8.4. Dobór narzędzi i sprzętu
6.8.5. Wykonywanie posadzki
6.8.6. Wykańczanie i konserwacja posadzki
7. Wykonywanie podłóg o szczególnych właściwościach
7.1. Podłogi kwasoodporne
7.2. Podłogi ługoodpome
7.3. Podłogi antyelekrostatyczne (nieiskrzące)
8. Wykonywanie okładzin ścian wewnętrznych
8.1. Wiadomości ogólne
8.1.1. Charakterystyka ogólna
8.1.2. Podział okładzin
8.1.3. Podłoża i stawiane im wymagania
8.1.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin i podstawowe wymagania
8.2. Okładziny z drewna i tworzyw drzewnych
8.2.1. Charakterystyka ogólna
8.2.2. Stosowane rozwiązania techniczne
8.2.3. Materiały
8.2.4. Dobór narzędzi i sprzętu
8.2.5. Wykonywanie okładzin
8.3. Okładziny z tworzyw sztucznych.
8.3.1. Charakterystyka ogólna
8.3.2. Stosowane rozwiązania techniczne
8.3.3. Materiały
8.3.4. Dobór narzędzi i sprzętu
8.3.5. Wykonywanie okładzin
8.4. Okładziny z płytek ceramicznych i szklanych
8.4.1. Charakterystyka ogólna
8.4.2. Stosowane rozwiązania techniczne|
8.4.3. Materiały
8.4.4. Dobór narzędzi i sprzętu
8.4.5. Wykonywanie okładzin
9. Warunki i badania techniczne podczas odbioru robót podłogowych
9.1. Dokumentacja techniczna
9.2. Warunki techniczne wykonywania i badania podczas odbioru
9.2.1. Wiadomości ogólne
9.2.2. Badania podczas odbioru posadzek drewnianych
9.2.3. Badania podczas odbioru posadzek z tworzyw sztucznych
9.2.4. Badania podczas odbioru posadzek z płytek mineralnych i cegły
9.2.5. Badania podczas odbioru posadzek bezspoinowych z materiałów mineralnych
9.2.6. Badania podczas odbioru posadzek kwasoodpornych
9.3. Obmiar podłóg i okładzin
10. Ogólne zasady organizacji robót
11. Wybrane przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
11.1. Podstawowe obowiązki robotników, majstrów i brygadzistów w zakresie bhp
11.2. Zasady bezpieczeństwa pracy podczas transportu materiałów
11.3. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych
11.4. Zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami szkodliwymi i łatwo palnymi
11.5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Wykaz literatury

Opinię o Roboty podłogowe i okładzinowe napisał(a) Anna Dodano: 11/09/2014

Bardzo szybka transakcja polecam

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Roboty podłogowe i okładzinowe napisał(a) Zenon Dodano: 30/01/2013

Jest wszystko co powinno być

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 2
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 9 z 12 Następny Następny
Kategoria Podłogi, Parkiety, Panele

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)