Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Meble tapicerowane - Produkcja rzemieślnicza i naprawy
Meble tapicerowane - Produkcja rzemieślnicza i naprawy

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna

Produkt niedostępny

Tytuł: Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna
Autor: Lesław Giełdowski
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 336
Wymiary: 165x234mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-02-10120-5

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Podręcznik "Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna" zawiera całościowo ujętą tematykę rysunkowego przedstawienia pojedynczych przedmiotów, zespołów oraz mebli gotowych do zmontowania. W początkowych rozdziałach omówiono i zilustrowano geometryczne zasady odwzorowania na płaszczyźnie figur płaskich oraz obiektów przestrzennych. W dalszej części książki w przystępny sposób przedstawiono znormalizowane zasady rysunku technicznego ze szczególnym uwzględnieniem rysunku meblowego.

Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach do nauczania zawodu technik technologii drewna na poziomie technikum i szkoły policealnej oraz do nauczania zawodu stolarz na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie recenzji rzeczoznawców: prof. dr. hab. Jerzego Podrackiego, mgr inż. Urszuli Nowaczyk, mgr. inż. Roberta Mikołajka, mgr. inż. Sławomira Skorupy.

1. Wiadomości wstępne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Normalizacja w rysunku technicznym
1.3. Przygotowanie arkusza do kreśleń
1.4. Linie rysunkowe
1.4.1. Wymagania podstawowe dotyczące linii
1.4.2. Linie wskazujące i linie odniesienia
1.5. Przybory kreślarskie
1.6. Pismo
1.7. Podziałki

2. Proste konstrukcje geometryczne
2.1. Wprowadzenie
2.2. Wybrane konstrukcje geometryczne
2.2.1. Proste równoległe i prostopadłe
2.2.2. Przenoszenie dowolnego kąta, podział kąta i odcinka
2.2.3. Wyznaczanie środka okręgu
2.2.4. Kreślenie wielokątów foremnych - sposób ogólny
2.2.5. Styczna do okręgu i okręgi styczne
2.2.6. Kreślenie łuków okręgów stycznych do linii prostych i do innych tuków
2.3. Krzywe płaskie
2.3.1. Okrąg
2.3.2. Elipsa
2.3.3. Parabola
2.3.4. Hiperbola
2.3.5. Spirala Archimedesa

3. Wybrane zagadnienia z geometrii wykreślnej i ich praktyczne zastosowania
3.1. Wprowadzenie
3.2. Rzuty prostokątne
3.2.1. Wiadomości podstawowe
3.2.2. Rzuty punktu
3.2.3. Rzuty prostej
3.2.4. Wzajemne położenie dwóch prostych
3.2.5. Odwzorowywanie płaszczyzn i figur płaskich
3.3. Obroty i kłady
3.3.1. Wiadomości podstawowe
3.3.2. Obroty
3.3.3. Kład i podniesienie z kładu
3.4. Przekroje wielościanów i brył obrotowych
3.4.1. Wiadomości podstawowe
3.4.2. Przekroje wielościanów - przykłady
3.4.3. Przekroje brył obrotowych
3.5. Przenikania

4. Metody rzutowania
4.1. Wprowadzenie
4.2. Przedstawianie aksonometryczne
4.3. Rzutowanie środkowe (perspektywa)
4.3.1. Wiadomości podstawowe
4.3.2. Określenia i zasady rzutowania środkowego
4.3.3. Perspektywa
4.4. Przedstawianie prostokątne
4.4.1. Wiadomości wstępne
4.4.2. Ustawianie przedmiotu na rysunku
4.4.3. Metody przedstawiania

5. Widoki

6. Przekroje i kłady
6.1. Wprowadzenie
6.2. Kreskowanie przekrojów
6.3. Oznaczanie przekrojów
6.4. Płaszczyzny przekrojów
6.5. Kłady

7. Wymiarowanie
7.1. Wprowadzenie
7.2. Ogólne zasady wymiarowania
7.2.1. Rodzaje wymiarów
7.2.2. Elementy wymiarowania
7.2.3. Sposoby wymiarowania powierzchni i zarysów elementarnych
7.3. Uproszczenia wymiarowe
7.4. Zasady wymiarowania
7.5. Rozmieszczenie wymiarów

8. Tolerancje wymiarów i pasowania
8.1. Tolerowanie wymiarów liniowych
8.2. Pasowania

9. Szkicowanie
9.1. Rysunek odręczny
9.2. Sporządzanie szkiców

10. Wybrane zagadnienia z rysunku technicznego maszynowego
10.1. Oznaczenia dodatkowe na rysunkach
10.1 .1. Wprowadzenie
10.1.2. Tolerancje geometryczne
10.1.3. Oznaczanie struktury geometrycznej powierzchni
10.1.4. Oznaczanie obróbki cieplnej
10.1.5. Oznaczanie powłok
10.2. Rysunki wykonawcze i rysunki części
10.2.1. Rysunek wykonawczy
10.2.2. Rysunek części
10.3. Uproszczenia rysunkowe podstawowych rodzajów połączeń
10.3.1. Rysowanie połączeń nitowych
10.3.2. Rysowanie połączeń spawanych, zgrzewanych, zawijanych i klejonych
10.3.3. Rysowanie przedmiotów nagwintowanych i połączeń gwintowych
10.4. Rysunki złożeniowe i zestawieniowe
10.4.1. Rysunki złożeniowe
10.4.2. Rysunki zestawieniowe
10.5. Schematy kinematyczne

11. Rysunki wykonawcze, złożeniowe i zestawieniowe wyrobów przemysłu drzewnego
11.1. Wybrane definicje
11.2. Zasady ogólne wykonywania rysunków
11.3. Uproszczenia rysunkowe
11.4. Opis techniczny
11.5. Przykłady rysunków wykonawczych, złożeniowych i zestawieniowych oraz rysunki mebli tapicerowanych

12. Gospodarka dokumentacją rysunkową w zakładzie produkcyjnym
12.1. Przechowywanie rysunków
12.2. Składanie i przechowywanie kopii rysunków
12.3. Wprowadzanie zmian na rysunkach

Wykaz literatury

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 8 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range