Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce

Cena: 47,00 zł

(Cena netto: 44,76 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce
Autor: Ewa Ratajczak
Wydawca: ITD
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 207
Wymiary: 165x240mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-932284-7-8
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Monografia "Sektor leśno-drzewny w zielonej gospodarce" jest podsumowaniem wieloletnich badań autorki, a także kierowanego przez nią Zakładu Ekonomiki Drzewnictwa Instytutu Technologii Drewna, nad problemami ekonomicznych, technologicznych, ekologicznych i społecznych uwarunkowań rozwoju gospodarczego w sektorze leśno-drzewnym. Obejmowały one studia nad zasobami, zmianami w konsumpcji, aspektami ekologicznymi i społecznymi (na poziomie lokalnym/regionalnym), globalizacją, a także rynkiem drzewnym w wymiarze międzynarodowym. W trakcie badań została dostrzeżona jego szczególna rola w układzie: gospodarka-środowisko-społeczeństwo. przy jednoczesnym braku opisu naukowego. Nienadążanie rozwiązań teoretycznych i metodycznych za potrzebami wynikającymi ze zmian w rzeczywistości gospodarczej wynika z relatywnie krótkiego okresu obserwacji, rozpoznawania i zajmowania się w sposób systemowy problematyką rozwoju w warunkach degradacji środowiska naturalnego. Do wzrostu zainteresowania tą problematyką przyczynił się ponownie szok towarzyszący niespodziewanie głębokiemu i długotrwałemu kryzysowi gospodarczemu zapoczątkowanemu w 2008 roku.

WSTĘP
1. GLOBALNY WYMIAR ZIELONEJ GOSPODARKI I SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO
    1.1. Geneza koncepcji i pojęcie zielonej gospodarki
    1.2. Delimitacja i specyfika sektora leśno-drzewnego w kontekście zasad zielonej gospodarki
    1.3. Polski sektor leśno-drzewny w perspektywie międzynarodowej
2. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI SUROWCA DRZEWNEGO W POLSCE
    2.1. Zasoby drzewne w Polsce - zasoby w lasach i źródła alternatywne
    2.2. Zużycie drewna w Polsce - cele przemysłowe i energetyczne
    2.3. Bilans drewna - możliwości zaspokojenia potrzeb społecznych
3. SEKTOR LEŚNO-DRZEWNY W POLSCE A OCHRONA ŚRODOWISKA
    3.1. Certyfikacja lasów, drewna i produktów drzewnych
    3.2. Ekologiczność sektora leśno-drzewnego w świetle statystyki
    3.3. Zielone   technologie   i   produkty   w   sektorze leśno-drzewnym - ekologiczna przewaga drewna i substytucja
4. SPOŁECZNO-EKONOMICZNE ZNACZENIE SEKTORA LEŚNO-DRZEWNEGO W ROZWOJU REGIONALNYM POLSKI
    4.1. Miejsce sektora leśno-drzewnego w rozwoju regionalnym
    4.2. Sektor leśno-drzewny kreatorem zielonych miejsc pracy
ZAKOŃCZENIE
Aneks
Bibliografia
Streszczenie polskie
Streszczenie angielskie

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 51 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range