Słoma energetyczne paliwo

Cena: 36,75 zł

(Cena netto: 35,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tytuł: Słoma energetyczne paliwo
Autor: Anna Grzybek, Piotr Gradziuk, Krzysztof Kowalczyk
Wydawca: Wieś Jutra
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 71
Wymiary: 170x241 mm
Okładka twarda
ISBN 83-88368-19-2
 

Wykorzystanie energii stanowi jedną z podstawowych przesłanek rozwoju gospodarczego, społecznego i poprawy jakości życia, stąd też zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie we wszystkich krajach świata, a problem zaspokojenia potrzeb energetycznych jest stale aktualny. Obecnie potrzeby te są pokrywane dzięki paliwom kopalnym. Paliwa, takie jak: węgiel, ropa czy gaz ziemny pokrywają 80% światowego zapotrzebowania na energię. Szacowane zasoby tych paliw przy aktualnych trendach wydobycia wystarczą na około 100 lat, dlatego też w ostatnim dwudziestoleciu (po kryzysie naftowym lat siedemdziesiątych) zintensyfikowano na świecie badania nad wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Opracowanie "Słoma energetyczne paliwo" ma charakter poradnika adresowanego do przyszłych inwestorów zainteresowanych wykorzystaniem słomy na cele energetyczne, służb doradztwa rolniczego itp. Poradnik ma służyć pomocą w określeniu zasobów słomy, organizacji jej zbioru i dostaw w wyborze odpowiednich urządzeń kotłowych, analizie efektywności inwestycji oraz możliwości pozyskania środków finansowych na preferencyjnych warunkach. Autorzy poradnika dla przybliżenia omawianej tematyki posłużyli się wieloma przykładami z praktyki, dokumentując to licznymi fotografiami i rysunkami oraz załączając wykaz ponad stu zrealizowanych obiektów.

Spis treści:

Wstęp
1. Charakterystyka odnawialnych źródeł energii
1.1. Odnawialne źródła energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej
1.2. Energia słoneczna
1.3. Energia wiatru
1.4. Energia wodna
1.5. Energia geotermalna
1.6. Energia biomasy
2. Produkcja i kierunki wykorzystania słomy
2.1. Kierunki wykorzystania słomy
2.2. Produkcja i bilans słomy
3.  Właściwości słomy jako paliwa
4. Technologia obioru i magazynowania słomy 
4.1. Prasowanie słomy
4.2. Składowanie
4.3. Transport
4.4. Organizacja dostaw słomy do kotłowni
4.5. Magazynowanie słomy przy kotłowni
5.  Technologie spalania słomy 
5.1. Kotły wsadowe
5.2. Instalacja technologiczna kotłowni wsadowej
5.2.1. Najważniejsze uwarunkowania doboru akumulatorów energii cieplnej
5.2.2. Dobór akumulatorów energii w kotłowniach domowych
5.2.3. Dobór akumulatorów energii w kotłowniach zawodowych
5.2.4. Pozostałe elementy instalacji z kotłami wsadowymi
5.3. Kotłownie automatyczne
5.3.1. Kotły na słomę rozdrobnioną
5.3.2. Kotły do spalania cygarowego
5.4. Zasady projektowania kotłowni
5.4.1. Uwarunkowania procesu projektowania kotłowni
5.4.2. Dokumentacja
5.4.3. Zasady lokalizacji i doboru urządzeń
6. Możliwości zastosowania słomy w skojarzonych systemach energetycznych
7. Inne technologie energetycznego wykorzystania słomy
7.1. Zgazowanie
7.2. Silnik Stirlinga
7.3. Silnik parowy
8.  Oddziaływanie na środowisko 
8.1. Emisje substancji i gazów
8.2. Odpady stałe ze spalania słomy
9. Ekonomiczna analiza wykorzystania słomy na cele energetyczne
9.1. Dom mieszkalny jednorodzinny
9.2. Kotłownia komunalna w Grabowcu
9.3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubaniu
10. Źródła finansowania
10.1. Dotacje i kredyty
10.2. Finansowanie przez trzecią stronę
11. Załączniki
12. Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 16 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range