Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA

Produkt niedostępny
Tytuł: Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA
Autor: Anna Lewandowska, Andrzej Noskowiak, Grzegorz Pajchrowski, Władysław Strykowski, Agata Witczak
Wydawca: ITD
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 262
Wymiary: 165x240mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-932284-4-7
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Ocena wpływu na środowisko dokonywana w mezo czy makroskali nabiera coraz większego znaczenia. Dzięki rozwojowi odpowiednich metod, decydenci mogą uzyskiwać informacje dotyczące losu i przepływu w środowisku szkodliwych substancji (np. rtęć, ołów) na danym regionie geograficznym. Mogą także analizować konkretne problemy środowiskowe (zakwaszenie, eutrofizacja, globalne ocieplenie) w ujęciu całej gospodarki lub też jej poszczególnych składowych (działy, sektory). Uzyskiwane informacje wspomagają procesy decyzyjne i pozwalają na monitorowanie efektów wprowadzanych regulacji prawnych (np. zakazu stosowania termometrów rtęciowych lub wypełnień stomatologicznych na bazie amalgamatu). Należy jednak pamiętać, że bez względu na metodykę i analizowany aspekt o korelacji środowiskowej, na całościowe oddziaływanie branży, gałęzi, działu, czy gospodarki składa się skumulowany wpływ wywierany na środowisko przez wszystkie wchodzące w ich zakres indywidualne podmioty. Innymi słowy, u podstaw oddziaływania na środowisko ocenianego w mezo i makroskali leży masowy czynnik sprawczy antropopresji stanowiący zbiór indywidualnych postaw i decyzji. W kontekście projektu "Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA" fakt ten jest szczególnie istotny, bowiem punktem wyjścia będą rozważania o wpływie na środowisko szeroko pojętego budownictwa i jego znaczenia w skali mezo (lokalny rynek materiałów budowlanych, osiedle, miasto) i makro (cały sektor budowlany, obszar państwa), natomiast dalszym przedmiotem zainteresowania będzie metodyka oceny wpływu na środowisko stosowana w procesach decyzyjnych na poziomie mikro (pojedynczy materiał budowlany, komponent, budynek, pojedynczy dostawca).

1. BUDOWNICTWO A ŚRODOWISKO - UJĘCIE OGÓLNE
2. BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
    2.1. Idea i zasady
    2.2. Budownictwo pasywne jako przykład budownictwa zrównoważonego
    2.3. Drewno jako surowiec budowlany zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju
3. ŚRODOWISKOWA OCENA CYKLU ŻYCIA (LCA) W ZAKRESIE BUDOWNICTWA
    3.1. Charakterystyka ogólna
    3.2. Cykl życia obiektów budowlanych
    3.3. Jednostka funkcjonalna w badaniach LCA dla budownictwa
    3.4. Konsekwencje środowiskowe typowe dla budownictwa
    3.5. Oprogramowanie i bazy danych do badan LCA w zakresie budownictwa
    3.6. LCA w budownictwie - szanse i bariery
4. CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW W KONTEKŚCIE ŚRODOWISKOWEJ OCENY CYKLU ŻYCIA
    4.1. Certyfikacja energetyczna — charakterystyka ogólna
    4.2. LCA i certyfikaty energetyczne - podobieństwa i różnice
    4.3. Rozwiązanie kompromisowe
5. EKOLOGICZNE KRYTERIA OPTYMALIZACYJNE OPARTE NA METODYCE LCA
    5.1. Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do wyboru metody służącej ocenie ekologicznej budynków
    5.2. Kryteria oceny projektów budynków
6. ANALIZA LCA - OKREŚLENIE CELU I ZAKRESU
    6.1. Cel badań
    6.2. Zakres badań
    6.3. Ocena jakości danych
7. ANALIZA LCA - ANALIZA ZBIORU WEJŚĆ I WYJŚĆ (LCI)
    7.1. Założenia wyjściowe
    7.2. Tabele inwentarzowe
8. ANALIZA LCA - OCENA WPŁYWU CYKLU ŻYCIA (LCIA)
    8.1. Uzasadnienie wyboru metody LCIA
    8.2. Kategorie wpływu i kategorie szkody w metodzie IMPACT 2002+
    8.3. Wyniki LCIA - perspektywa całego cyklu życia analizowanych budynków
    8.4. Wyniki LCIA - cykl życia analizowanych budynków z podziałem na etapy
    8.5. Scenariusze energetyczne dla etapu użytkowania
9. OCENA WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE INTENSYFIKACJI WYKORZYSTANIA DREWNA W ANALIZOWANYCH BUDYNKACH
10. UPROSZCZENIA METODYCZNE - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
11. OMÓWIENIE WYNIKÓW
12. PODSUMOWANIE
STRESZCZENIE
SUMMARY
ZAŁĄCZNIKI
A.1. Opis techniczny budynku konwencjonalnego w technologii murowanej (A1)
A.2. Opis techniczny budynku pasywnego w technologii murowanej (A2)
A.3. Opis techniczny budynku konwencjonalnego w technologii drewnianej (B1)
A.4. Opis techniczny budynku pasywnego w technologii drewnianej (B2)
A.5. Tabele inwentarzowe
BIBLIOGRAFIA

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 82 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range